De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen” 13 december 2011, Gent Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen” 13 december 2011, Gent Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap."— Transcript van de presentatie:

1 BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen” 13 december 2011, Gent Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap

2 EUROPESE ENERGIEREGELGEVING Richtlijn energieprestatie van gebouwen

3 3 Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen = EPBD recast (2010/31/EU) EnergiePrestatieCertificaat Kostenoptimale energieprestatie van gebouwen Bijna-energieneutrale gebouwen Streefcijfers voor bestaande gebouwen …  Voornamelijk gewestelijke bevoegdheid Andere relevante EU-richtlijnen: HE, EE, Ecodesign

4 BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Europese definitie & bedenkingen

5 5 Bijna-energieneutrale gebouwen Definitie BEN-gebouw volgens EPBD-recast 1.Lage energievraag van het gebouw 2.Compensatie met hernieuwbare energie

6 6 Bijna-energieneutrale gebouwen ENERGIEVRAAG HERNIEUWBARE ENERGIE PRODUCTIE ENERGIEVEREISTEN BEN-NIVEAU PLUSENERGIE ENERGIENEUTRAAL

7 7 Bijna-energieneutrale gebouwen 2019 : alle nieuwe overheidsgebouwen BEN 2021 : alle nieuwe gebouwen BEN Actieplan: ○maatregelen voor toename BEN-gebouwen ○stimuleren renovatie naar BEN ○gedetailleerde definitie door lidstaten te bepalen Transitie naar een samenleving met bijna-energieneutrale gebouwen als norm …  grote maatschappelijke uitdaging !

8 8 Bedenkingen bij definitie BEN Bijna-Energieneutraal? ○Nearly Zero Energy - Zero Carbon? ○Welk energieverbruik meerekenen? ◦productie-energie (LCA), situering, toestellen, verlichting… Hernieuwbare energie - wat is dichtbij? 50km Luxemburg = 4 landen 50km Londen = 1 stad

9 VLAAMS ACTIEPLAN BEN-GEBOUWEN Doelstelling, definitie & actievoorstellen

10 10 Doelstellingen Maatschappelijk draagvlak voor BEN-gebouwen ○voorlopersbeleid ○ism stakeholders Nieuwbouw ○BEN-gebouwen als haalbare eis Bestaande gebouwen ○Discrepantie energieprestatie tussen bestaande en nieuwe gebouwen minimaliseren Kwalitatieve uitvoering HE & EE-technieken

11 11 Vlaams actieplan BEN-gebouwen

12 12 Vlaamse definitie BEN-gebouwen Planning 2012 ○Bepalen kostenoptimaal niveau ○Definitie BEN in regelgeving vastleggen ○EPB-eisen naar 2021 in regelgeving vastleggen ○Nationaal plan naar Europese Commissie Verstrenging EPB-eisen 2012 & 2014 liggen vast BIJNA-ENERGIENEUTRAAL = KOSTENOPTIMAAL NIVEAU ENERGIEPRESTATIE 2021 + MINIMUMNIVEAU HERNIEUWBARE ENERGIE

13 13 Evolutie E-peil woningen 2010 E80 2014 E60 2012 E70 2019 E? PROGNOSE

14 14 Participatieve stakeholder meetings ○Knelpunten ○Oplossingen & actievoorstellen Feedback op voorstellen actieplan Overleg met specifieke themagroepen ○Bouwsector ○Overheden verschillende niveaus ○Financiële instellingen Participatief proces

15 15 Verstrengingspad E-peil volgens stakeholders

16 16 Knelpunten realisatie BEN BELEIDSGERICHT PERSOONSGEBONDEN ECONOMISCH TECHNISCH KNELPUNTEN

17 17 Actievoorstellen: vijf pijlers INNOVATIE KWALITEITSKADER SENSIBILISATIE & INFORMATIE FINANCIERING ENERGIEBELEID ACTIEVOORSTELLEN Matrix Knelpunten & Actievoorstellen

18 18 Pijler 1: INNOVATIE Onderzoek & ontwikkeling van innovatieve systemen/technieken ○VRWI: Innovatieregiegroep Bouw Van demo- naar volumemarkt ○Inventarisatie & advies doorgedreven renovatie EPB-kader voor erkenning & valorisatie van innovatieve systemen/technieken

19 19 Pijler 2: KWALITEITSKADER Kennisverhoging in de bouwsector ○Build Up Skills Belgium: roadmap naar 2020 ○aannemer – bouwvakarbeider ○installateur technieken ○architect ○vastgoedsector ○bouwheren Kwaliteitskader ○Hernieuwbare Energie ◦Individuele certificering (EU-richtlijn HE) ◦Bedrijfslabel ○Energie-Efficiëntie ◦Pragmatisch en effectief

20 20 Pijler 3: SENSIBILISATIE & INFORMATIE Branding merk ‘BEN’

21 21 Communicatie door voorlopers

22 22 Pijler 4: FINANCIERING Erkenning energieprestatie door banken ○Energiebeleidsovereenkomst tussen Vlaamse Overheid en banken ○Lager risico hypothecaire lening BEN-woning ○Hoger leenbedrag voor BEN-woning Derdepartijfinanciering ○Energy Performance Contracting

23 23 Pijler 5: ENERGIEBELEID Langetermijnpad energieprestatieregelgeving ○Kostenoptimaal niveau & minimum aandeel HE ○Verstrengingspad nieuwe gebouwen en doorgedreven renovatie ○Langetermijnpad voorlopers (tweesporenbeleid) ○Communicatie Haalbaarheid geïntegreerde berekeningsmethode Voorbeeldrol overheidsgebouwen ○Sensibilisatie & bewustwording ○Kennisontwikkeling ○Voorbeeldbestekken BEN-gebouwen ○BEN-overheidsgebouwen ◦Vanaf 2019 verplicht  eerder starten! ◦Doorgedreven energetische renovatie (voorstel EE-richtlijn) ◦Huren BEN-gebouwen

24 24 Vooruitzichten 2012 Kostenoptimaal energieprestatieniveau Minimumaandeel hernieuwbare energie Definitie bijna-energieneutraal Verstrengingspad naar 2019 en 2021 Nationaal plan BEN-gebouwen naar EC Vlaams actieplan BEN-gebouwen ○Finalisering ○Verdere uitwerking actievoorstellen en uitvoering  i.s.m. stakeholders …

25 25 De uitdaging is groot… voor iedereen Dank voor uw aandacht. www.energiesparen.be


Download ppt "BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen” 13 december 2011, Gent Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap."

Verwante presentaties


Ads door Google