De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen”"— Transcript van de presentatie:

1 BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen”
13 december 2011, Gent Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap

2 EUROPESE ENERGIEREGELGEVING
Richtlijn energieprestatie van gebouwen

3 Richtlijn energieprestatie van gebouwen
Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen = EPBD recast (2010/31/EU) EnergiePrestatieCertificaat Kostenoptimale energieprestatie van gebouwen Bijna-energieneutrale gebouwen Streefcijfers voor bestaande gebouwen Voornamelijk gewestelijke bevoegdheid Andere relevante EU-richtlijnen: HE, EE, Ecodesign

4 BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN
Europese definitie & bedenkingen

5 Bijna-energieneutrale gebouwen
Definitie BEN-gebouw volgens EPBD-recast Lage energievraag van het gebouw Compensatie met hernieuwbare energie

6 Bijna-energieneutrale gebouwen
PLUSENERGIE HERNIEUWBARE ENERGIE PRODUCTIE BEN-NIVEAU ENERGIENEUTRAAL ENERGIEVEREISTEN ENERGIEVRAAG

7 Bijna-energieneutrale gebouwen
2019: alle nieuwe overheidsgebouwen BEN 2021: alle nieuwe gebouwen BEN Actieplan: maatregelen voor toename BEN-gebouwen stimuleren renovatie naar BEN gedetailleerde definitie door lidstaten te bepalen Transitie naar een samenleving met bijna-energieneutrale gebouwen als norm…  grote maatschappelijke uitdaging !

8 Bedenkingen bij definitie BEN
Bijna-Energieneutraal? Nearly Zero Energy - Zero Carbon? Welk energieverbruik meerekenen? productie-energie (LCA), situering, toestellen, verlichting… Hernieuwbare energie - wat is dichtbij? 50km Luxemburg = 4 landen km Londen = 1 stad

9 VLAAMS ACTIEPLAN BEN-GEBOUWEN
Doelstelling, definitie & actievoorstellen

10 Maatschappelijk draagvlak voor BEN-gebouwen
Doelstellingen Maatschappelijk draagvlak voor BEN-gebouwen voorlopersbeleid ism stakeholders Nieuwbouw BEN-gebouwen als haalbare eis Bestaande gebouwen Discrepantie energieprestatie tussen bestaande en nieuwe gebouwen minimaliseren Kwalitatieve uitvoering HE & EE-technieken

11 Vlaams actieplan BEN-gebouwen

12 Vlaamse definitie BEN-gebouwen
BIJNA-ENERGIENEUTRAAL = KOSTENOPTIMAAL NIVEAU ENERGIEPRESTATIE 2021 + MINIMUMNIVEAU HERNIEUWBARE ENERGIE Planning 2012 Bepalen kostenoptimaal niveau Definitie BEN in regelgeving vastleggen EPB-eisen naar 2021 in regelgeving vastleggen Nationaal plan naar Europese Commissie Verstrenging EPB-eisen 2012 & 2014 liggen vast

13 Evolutie E-peil woningen
2010 E80 2014 E60 2012 E70 2019 E? PROGNOSE

14 Participatieve stakeholdermeetings
Participatief proces Participatieve stakeholdermeetings Knelpunten Oplossingen & actievoorstellen Feedback op voorstellen actieplan Overleg met specifieke themagroepen Bouwsector Overheden verschillende niveaus Financiële instellingen

15 Verstrengingspad E-peil volgens stakeholders

16 Knelpunten realisatie BEN
TECHNISCH ECONOMISCH KNELPUNTEN PERSOONSGEBONDEN BELEIDSGERICHT

17 Actievoorstellen: vijf pijlers
Matrix Knelpunten & Actievoorstellen ENERGIEBELEID INNOVATIE ACTIEVOORSTELLEN FINANCIERING SENSIBILISATIE & INFORMATIE KWALITEITSKADER

18 Onderzoek & ontwikkeling van innovatieve systemen/technieken
Pijler 1: INNOVATIE Onderzoek & ontwikkeling van innovatieve systemen/technieken VRWI: Innovatieregiegroep Bouw Van demo- naar volumemarkt Inventarisatie & advies doorgedreven renovatie EPB-kader voor erkenning & valorisatie van innovatieve systemen/technieken

19 Pijler 2: KWALITEITSKADER
Kennisverhoging in de bouwsector Build Up Skills Belgium: roadmap naar 2020 aannemer – bouwvakarbeider installateur technieken architect vastgoedsector bouwheren Kwaliteitskader Hernieuwbare Energie Individuele certificering (EU-richtlijn HE) Bedrijfslabel Energie-Efficiëntie Pragmatisch en effectief

20 Pijler 3: SENSIBILISATIE & INFORMATIE
Branding merk ‘BEN’

21 Communicatie door voorlopers

22 Erkenning energieprestatie door banken
Pijler 4: FINANCIERING Erkenning energieprestatie door banken Energiebeleidsovereenkomst tussen Vlaamse Overheid en banken Lager risico hypothecaire lening BEN-woning Hoger leenbedrag voor BEN-woning Derdepartijfinanciering Energy Performance Contracting

23 Pijler 5: ENERGIEBELEID
Langetermijnpad energieprestatieregelgeving Kostenoptimaal niveau & minimum aandeel HE Verstrengingspad nieuwe gebouwen en doorgedreven renovatie Langetermijnpad voorlopers (tweesporenbeleid) Communicatie Haalbaarheid geïntegreerde berekeningsmethode Voorbeeldrol overheidsgebouwen Sensibilisatie & bewustwording Kennisontwikkeling Voorbeeldbestekken BEN-gebouwen BEN-overheidsgebouwen Vanaf 2019 verplicht  eerder starten! Doorgedreven energetische renovatie (voorstel EE-richtlijn) Huren BEN-gebouwen

24 Kostenoptimaal energieprestatieniveau
Vooruitzichten 2012 Kostenoptimaal energieprestatieniveau Minimumaandeel hernieuwbare energie Definitie bijna-energieneutraal Verstrengingspad naar 2019 en 2021 Nationaal plan BEN-gebouwen naar EC Vlaams actieplan BEN-gebouwen Finalisering Verdere uitwerking actievoorstellen en uitvoering  i.s.m. stakeholders

25 De uitdaging is groot… voor iedereen
Dank voor uw aandacht.


Download ppt "BIJNA-ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN “Vlaams actieplan BEN-gebouwen”"

Verwante presentaties


Ads door Google