De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan 2015-2019 Plan van aanpak Zondag 10 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan 2015-2019 Plan van aanpak Zondag 10 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beleidsplan 2015-2019 Plan van aanpak Zondag 10 april 2016

3 Concept beleidsplan PGG 2015-2019  Om voorbereid te zijn op de toekomst.  Doel: een vernieuwde, levende en ook in financieel opzicht toekomstbestendige Protestantse Gemeente Groningen.

4 Vierend aanwezig in het leven  …waarbij gezocht wordt naar een goede spreiding over de stad.  …en een goede integratie van de wijkgemeenten rond de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk  …samenwerken de enige en meest prettige manier is om het voortbestaan van de PGG te garanderen. Vorming van functioneel samenwerkingsverband met NK en Fontein en de Bron: STAD-NOORD  Dus: Vierplek handhaven maar met ontwikkeling!

5 Plan van aanpak  Ontwikkeling op gebied van - Vieren - Dienen - Leren - Jeugd - En organisatorische zaken

6 Vieren  Eerste zondag van de maand: oecumenische vieringen handhaven  Derde zondag van de maand: samen in de NK - vanaf 18 sept 2016 (startzondag) - Liturgie samen ontwikkelen - Mogelijkheid jeugd: ook samen - Uitzondering: oktober: het Schnittgerfestival (A- kerk) en november: herdenking gestorvenen (De Bron)  Dus: samen met behoud eigen identiteit

7 Vieren  Tweede + vierde zondag vanaf september 2017 - Dienst in alle kerken, ook gewoon in de Fontein en De Bron (zelfde predikant), maar - De Fontein: 9.30 uur, nadien ontmoeting - De Bron: 11.00 uur, vooraf ontmoeting - Evaluatie na 1 jaar/ wisselen van tijden?  Wat levert het op? - 5 dagen predikantswerkdagen per maand - De Fontein blijft open - Solidair met andere wijkgemeentes

8 Vieren  Kerkelijke hoogtijdagen: Hemelvaart en PXT samen.  Voor Pasen en Kerst gaan de predikanten een plan maken  Zomervieringen in juli en augustus vanaf 2016: - Zelfde thema, met elkaar voorbereid. - Locatie in 2016: in de Bron en afwisselend in NK en DF.  Overige vieringen: vesper in eigen wijkkerken  Dus: samen met behoud eigen identiteit

9 Vieren - aandachtspunten  goede publiciteit  vervoer  verbeterde toegankelijkheid van de Nieuwe Kerk voor mensen die slecht ter been zijn - Oprijlaan verbreden kan niet - Wel: Verkeersregelaars - Bekendheid vrij parkeren tot 12.00 uur  voldoende plaatsen voor mensen met een rolstoel  ruimte voor de kindernevendienst/jeugd - NK centrum kan hier ws voor gebruikt worden

10 Dienen: Diaconaat  De werkgroepen gaan samen bekijken welke activiteiten van de 3 kerken tezamen kunnen worden uitgevoerd. Kern:  Houdt diaconaat in de buurt  Behouden huidige werkgroepen - Maak gebruik van elkaars expertise - Elkaar informeren en ontmoeten  Intensivering van samenwerking op ZWO terrein  Maak diaconaat meer zichtbaar in en buiten diensten: De Fontein diaconaal/ kerkelijk centrum  Dus: samen met behoud eigen identiteit

11 Dienen: Pastoraat  Plan ontwikkelen: - Om inzet van gemeenteleden te inventariseren en de kleiner wordende groep ouderlingen en vrijwilligers te ontlasten - Om de kleiner wordende groep predikanten te ontlasten en ivm de wegvallende formatie van de kerkelijk werkers  Wens: Inhoudelijke toerustingscursus tezamen  Project uitvaarten: Als samenwerkingsproject en gericht op de toekomst: verlichting van de werkdruk van de predikanten

12 Jeugd-“4G” – vier voorwaarden voor welslagen samenwerking  G emotiveerde jeugd - Jeugd zal elkaar beter moeten leren kennen, waardoor drempel lager om bij elkaar te komen - WhatsApp groep (is er al)  G ezamenlijke activiteiten – wat wil de jeugd? - Startzondag, speurtocht voor de 14 +, Voedselbankactie, Groene long actie Beijum, Sirkel slag, The Passion, Popdienst, andere tiener-events, verfraaien ontmoetingsplaatsen?

13 Jeugd- “4G” – vier voorwaarden voor welslagen samenwerking  G eïnformeerde ouders - “jeugdpagina” in KIS of websites van de wijkgemeente met info over de kindernevendienst en wat de activiteiten voor de jeugd inhouden  G ekende jeugdleiders - Voor de jeugd zal er minimaal 2 maal per maand een activiteit moeten zijn, zodat er een “band” ontstaat. Voor de zondagen: KND dienst en “CU” of jongerendienst en 12- en 12+ club.

14 Organisatie/ financiën  Betaalde medewerkers voor de begeleiding van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de PGG zich niet meer financieel veroorloven.  Stad-Noord samen € 56.000,- bezuinigen.  De Bron: € 6000,-

15 Is verhuren van de NK een optie?  Er moet zeker een bruidsschat bij € 1.2 miljoen!  Uit reservekapitaal worden betaald, maar liever wordt dit besteed aan innoverend beleid van de PGG  Kerk terughuren voor de zondag jaarlast van €40.000,- (= wat de PGG nu betaalt voor huur Martinikerk)

16 Wat kost het gebouw van onze Nieuwe Kerk in 2015?  € 3900,- /jaar. Dat is € 500,- /jaar minder dan De Bron

17  NK heeft veel huurinkomsten  Onderhoud: € 110.000,-/ jaar  Subsidie: 65% Monumentenzorg en 25% burgerlijke gemeente

18  “We proberen gebouwen zichzelf te laten betalen door verhuur en inzet vrijwilligers, zodat er geld overblijft voor predikanten en activiteiten” Uitgangspunten PGG

19 Aanpassingen in vogelvlucht  Viertijden zijn aangepast  Hoogtijdagen nog veel mogelijkheden  Besef dat er veranderingen bij NK nodig zijn wordt breed gesteund  Diaconaat elke wijkgemeente ondersteunt bundeling activiteiten, Fontein –diaconaal centrum  Pastoraat - uitvaartcursus  Jeugd verandert mee  Organisatie: NK terughuren is onvoordelig

20 Hoe nu verder?  Gemeenteberaden De Bron en De Fontein 10 april  Reactie alle wijkkerkenraden in april  Een gemeenschappelijke plan van aanpak naar de AK voor 1 mei 2016  AK besluit in juni

21


Download ppt "Beleidsplan 2015-2019 Plan van aanpak Zondag 10 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google