De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2014 | pagina 1 van 8 5xbeter 28 oktober 2014 Utrecht Wiel Brand Bestuurder Metaal FNV Bondgenoten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2014 | pagina 1 van 8 5xbeter 28 oktober 2014 Utrecht Wiel Brand Bestuurder Metaal FNV Bondgenoten."— Transcript van de presentatie:

1 © 2014 | pagina 1 van 8 5xbeter 28 oktober 2014 Utrecht Wiel Brand Bestuurder Metaal FNV Bondgenoten

2 © 2012 | pagina 2 van 8 Terugblik: uitvoering en resultaten Plan van Aanpak Focus en Massa: Een nieuw Plan van Aanpak.

3 © 2014 | pagina 3 van 8 Verbetercoaches Van 2012 tot en met mei 2014: 2075 bedrijfsbezoeken. Ruim 70% van de inzet betreft bedrijfsbezoeken. Ruim 25% van de bedrijfsbezoeken betreft 1e bezoeken. Gemiddelde evaluatiecijfers van bedrijven over de Coaches ruim boven de 8.

4 © 2014 | pagina 4 van 8 Terugblik 2012-2014 Ontwikkeling Arbocatalogus: Verbetercheck Fysieke Belasting. Werken in Besloten Ruimten. Werken op Hoogte. Oplosmiddelen/Gevaarlijke Stoffen. Schadelijk Geluid. Psycho-sociale Arbeidsbelasting. Lasrook. Nieuwkomers Overlappende Arbeidscatalogus. Horizontaal Transport. Verbetercheck Machineveiligheid. (6 machines)

5 © 2014 | pagina 5 van 8 Plan van Aanpak : Focus en Massa

6 © 2014 | pagina 6 van 8 Ambities 5x Beter wordt in als A-merk in de metaalsectoren gezien en speelt een voorbeeldfunctie in andere sectoren. 5x Beter bedient werkgevers en werknemers met instrumenten en hulpmiddelen die passen bij hun dagelijkse praktijk en belevingswereld. Verbetercoaches leggen een accent op het bereiken en ondersteunen bedrijven. Alle bestaande instrumenten en middelen zijn toegankelijk en up-to-date.

7 © 2012 | pagina 7 van 8 Vertrekpunten programmering Focus en massa o 5x Beter stuurt op ontwikkeling verbetering VGW in de bedrijven. o 5x Beter stuurt op verbreding focus binnen bedrijven van een specifiek (of acuut) arbeidsrisico naar veilig en gezond werken in het algemeen. o 5x Beter stuurt op reciprociteit: van bedrijven wordt (zichtbare) inzet en inspanning verwacht voordat de dienstverlening die bij een uitgebreider pakket hoort geboden wordt. Arbocatalogi: aanvullen en herijken. Nadruk op communicatie en implementatie. Inzet Verbetercoaches handhaven.

8 © 2014 | pagina 8 van 8 Extra aandacht: Bredere bekendheid met (on)mogelijkheden 5 x Beter zoals : direct mailing naar werknemers m.b.t. 5 x Beter, Nieuwsbrieven, ontwikkelingen verbeterchecks etc. Ondernemingsraden en middenkader activerend benaderen door bestuurders VV/WV en in voorkomende situaties Verbetercoaches. ( onafhankelijk en objectief ) Meer informatie kijk op: www.fnvmetaal.nl Of www.5xbeter.nl


Download ppt "© 2014 | pagina 1 van 8 5xbeter 28 oktober 2014 Utrecht Wiel Brand Bestuurder Metaal FNV Bondgenoten."

Verwante presentaties


Ads door Google