De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst MOER en Regeling studieadvies 5 oktober 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst MOER en Regeling studieadvies 5 oktober 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst MOER en Regeling studieadvies 5 oktober 2010 - 2011

2 Examencommissie Jos van Gend (voorzitter algemeen, voorzitter Fontys), Christiane Custers (voorzitter Zuyd) Irene Triebels (lid) en Anneriet Florack (lid). Alle informatie over de commissie, de StOER, de opleidingregeling, regels en richtlijnen voor de examens en overige documenten zijn te vinden op de site van De Nieuwste Pabo. Presentatie examencommissie 5 oktober 2010 2

3 Examencommissie De examencommissie neemt o.a. maatregelen m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens. Zij kan extra kansen toekennen en reageert op officiële klachten betreffende de naleving van het opleidings- en examenreglement. Ze verleent al dan niet goedkeuring aan afzonderlijke studietrajecten, vrijstellingen etc. Ze wordt benoemd door de directeur. 3 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

4 Inhoud MOER Rechten en plichten Inrichting van de opleiding met onderwerpen als: doel, aanwezig zijn en de organisatie in majoren en minoren Het propedeutische en het afsluitende examen De afname van tentamens en hoe met de resultaten wordt omgegaan Bijzondere omstandigheden / vrijstellingen De studievoortgang ‘Klachtrecht’ 4 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

5 Voortgangseisen Het behalen van 60 EC’s in het eerste jaar van inschrijving (= propedeuse) ­Het behalen van 47 EC’s (= voorwaardelijk studieadvies) in het eerste jaar van inschrijving mits voldaan is aan: ­de minimumeisen m.b.t. deficiënties rekenen 123 en Nederlands 113 ­de eis dat alle EC’s voor werkplekleren behaald zijn ­deelname aan EKV OJW 5 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

6 Bindend Afwijzend Studieadvies Uiterlijk op het einde van eerste studiejaar krijg je van de directeur een advies Dit advies kan niet-bindend of bindend zijn (afwijzing) Afwijzend in het eerste jaar van inschrijving wanneer de voortgang naar het tweede jaar is geblokkeerd en afwijzend in het tweede jaar van inschrijving wanneer het propedeutisch examen (60 EC) niet met goed gevolg is afgelegd. 6 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

7 Regels en richtlijnen voor examens Zie pagina 19, artikel 5.4, lid 5 van de MOER Ziek tijdens bijeenkomsten: maak afspraken met docenten en medestudenten Ziek tijdens tentamens: afmelden bij secretariaat en bij aanspraak willen maken op extra kans  doktersverklaring overleggen Bijzondere omstandigheden (bewijslast) Dyslexie / discalculie of andere beperkingen (bewijslast) 7 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

8 Rode sticker bij schriftelijk werk In de eerste vier pagina’s: ▫niet meer dan vijf spellingfouten. (werkwoordsvormen, andere spellingfouten, gebruik van hoofdletters, typfouten en interpunctie) ▫voorbeelden: Hij word op handen gedragen, de stageaire denkt na, etc.) ▫niet meer dan vijf kromme zinnen (Door slechte zinsbouw niet prettig leesbaar en boodschap onduidelijk) ▫niet meer dan vijf ‘Limburgismen’ zoals: ik doe veel lezen. Als aan één van de bovenstaande criteria niet wordt voldaan, wordt het product niet inhoudelijk beoordeeld. 8

9 Onregelmatigheden en fraude Indien er sprake is van onregelmatigheden tijdens het tentamen of examen kan de examencommissie het tentamen / examen ongeldig verklaren. Van fraude is sprake wanneer de student probeert het geven van een juist oordeel over zijn prestatie(s) onmogelijk te maken. 9 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

10 Bezwaar en beroep Tegen beslissingen van docenten kun je in beroep gaan bij de examencommissie Tegen beslissingen van de examencommissie die jou aangaan kun je bezwaar aantekenen Tegen een afgewezen bezwaar kun je in beroep gaan bij het College van Beroep. 10 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

11 Opleidingscommissie en Deelraad Opleidingscommissie: adviseert de directeur over alle zaken die het onderwijsprogramma betreffen Deelraad: adviseert en heeft instemmingsrecht aangaande zaken die de gehele opleiding betreffen Wie heeft interesse om deel te nemen? Kenbaar maken bij je SLB’er 11 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010

12 Richtlijnen aanschrijven Examencommissie Digitaal Postvak Mailbox Examencommissie examencommissiepabo@hszuyd.nl examencommissiepabo@hszuyd.nl Gebruik maken van gepaste stijl en vorm 12 Presentatie examencommissie 5 oktober 2010


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst MOER en Regeling studieadvies 5 oktober 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google