De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiebegeleidingen huisvestingdentenfinanciën en

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiebegeleidingen huisvestingdentenfinanciën en"— Transcript van de presentatie:

1 Studiebegeleidingen huisvestingdentenfinanciën en
Pascal de Smidt, studieadviseur CiTG (FULL SCREEN) Voorstellen. Last Question Day 2015

2 Studiebegeleiding in de bachelor
Wat kan een student verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar Begeleiding door Student & Career Support Individueel groepsgewijs

3 Studiesucces is? 100% voorbereiding Tijdens je studie: 70% werken
20% verstand 10% geluk of fraude Je keuze bereidt je 100% voor door je goed te orienteren en goed af te wegen wat je leuk vind en wat je kan Tijdens je studie bestaat succes uit de volgende bestandsdelen: 70% werken 20% verstand 10% geluk of fraude

4 Wat is het doel van de Propedeuse
Orienteren Selecteren Verwijzen Orienteren (past deze studie bij mij, vind ik het leuk) Selecteren (kan ik de studie aan, qua nivo en werkdruk) Verwijzen (welke andere studie past beter bij mij)

5 Bindend Studie Advies Pre-advies in maart
Definitief studie-advies einde studiejaar BSA = 45 ECTS Regeling bijzondere omstandigheden Informatie over de studievoortgang in december Pre-advies in maart Definitief studie-advies augustus Een BSA voor studenten die de norm van 45 ECTS per (75 % studievoortgang) niet gehaald hebben Regeling bij bijzondere omstandigheden (ziekte, fam.omst) Bij iedere brief aanbod voor een begeleidingsgesprek met studie-adviseur Aanbieden van begeleidingsfaciliteiten tot 1 jaar na advies

6 Wie bieden studiebegeleiding?
Student-mentoren Docent-mentoren Studie-adviseurs (facultair, per opleiding) Student & Career Support (TU centraal)

7 Begeleiding eerste jaar
Hoe vind ik mijn weg op de universiteit? Hoe verbeter ik mijn studievaardigheden? Kan ik de studie aan? Vind ik de studie leuk?

8 Opzet studiebegeleiding eerste jaar
Facultair Mentoraat in eerste 6+ maanden Docent-begeleiders Studie-adviseurs Student & Career Support/Career Center Studentendecanen & studentenpsychologen Studiekeuze-adviseur & studieloopbaanadviseurs

9 Student mentoraat Begeleiding Uitwisselen van ervaringen
Samen tentamens voorbereiden Tips en advies bij vakken Begeleiding in eerste 6 maanden in groepjes van 8 tot 10 studenten Begeleiding door ouderejaars studenten met goede studieresultaten Gericht op studiegerelateerde vragen en sociale activiteiten Uitwisselen van ervaringen staat centraal Samen tentamens voorbereiden Tips en advies bij vakken Alle bacheloropleidingen

10 Studentendecanen Studeren met een functiebeperking
Studievaardigheden & studieloopbaanvragen Juridische vragen Financiële aangelegenheden en -ondersteuning Individuele zaken Studeren met een functiebeperking (dyslexie, ADHD, autisme spectrum stoornis) Studievaardigheden, studieloopbaanvragen Juridische vragen Financiële aangelegenheden en ondersteuning (bijz. omstandigheden) Individuele zaken, psychosociale ondersteuning

11 Studentenpsychologen
Persoonlijk zaken bespreken Bijvoorbeeld: Zelfvertrouwen Prestatiedruk Angsten of stemmingswisselingen Communicatie (groepswerk of begeleider) Digitaal aanmelden mogelijk Als een studenten persoonlijke zaken met iemand willen bespreken of te maken hebben met complexe situaties. Bijvoorbeeld vragen die te maken hebben met: Zelfvertrouwen Prestatiedruk Angsten of stemmingswisselingen Communicatie (groepswerk of begeleider) Persoonlijke effectiviteit Digitaal aanmelden mogelijk

12 Career Centre Studie-(her) keuze workshops & individueel advies
Vragen: Over extra activiteiten tijdens de studie Over oriëntatie op de arbeidsmarkt Over masteropleidingen, switchen van studie, overstappen naar opleiding buiten de TU. Studie-(her) keuze workshops & individueel advies Vragen over extra activiteiten tijdens de studie (stages, studeren in het buitenland, ondernemerschap) Vragen mbt oriëntatie op de arbeidsmarkt (CV check, solliciteren, je talenten ontdekken) Vragen over masteropleidingen, switchen van studie, overstappen naar buiten de TU. Vragen over bedrijven, netwerkbijeenkomsten, banenmarkten

13 Studie-adviseur Informatie studieprogramma & regelingen
Hulp bij studieplanning Vertrouwenspersoon Vrijstelling voor examens en onderdelen daarvan Advies bij de overstap/omzwaaien Hulp bij aanvragen Informatie over het studieprogramma en regelingen Hulp bij studieplanning, bijvoorbeeld in geval van studievertraging Vertrouwenspersoon : Verwijzen naar studentendecaan, studieloopbaanadviseur of studentenpsycholoog Keuze van een studieprogramma (vakkenpakket) Vrijstelling voor examens en onderdelen daarvan Advies bij de overstap van hogeschool naar universiteit, maar ook advies bij omzwaaien, d.w.z. veranderen van opleiding binnen de TU Hulp bij het aanvragen van financiële steun bij bijzondere omstandigheden

14 Begeleidingsfaciliteiten eerste jaar
Workshops: Effectief studeren/Slimmer tentamens voorbereiden Time-management Mindmappen/snellezen Studieversnelling Studie(her)keuze Individuele gesprekken Studieadviseurs opleidingen Studiekeuze-adviseur Career Center

15 Wat biedt de TU niet regulier?
Huiswerkbegeleiding Bijles

16 Begeleiding in 2e en 3e jaar
Monitoren studievoortgang Eigen verantwoordelijkheid Begeleidingsmogelijkheden op eigen initiatief

17 Workshops en trainingen
Goed studeren Studiekeuze en Loopbaan Persoonlijke Ondersteuning Goed studeren Effectief studeren/Slimmer tentamens voorbereiden Mindmapping and Snellezen Studieversnelling en Time-management Studiekeuze en Loopbaan Studie(her)keuze, solliciteren, netwerken, loopbaanspel Studeren in het buitenland, hoe krijg ik mijn droombaan Persoonlijke Ondersteuning Constructief denken Ontspanningstechnieken en energiemanagement Aandachtsproblemen Stressmanagement voor studenten met een beperking Assertiviteit en sociale vaardigheden

18 Thank you for your attention!


Download ppt "Studiebegeleidingen huisvestingdentenfinanciën en"

Verwante presentaties


Ads door Google