De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie Specifieke Lerarenopleiding Talen. Overzicht 1.Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2.Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie Specifieke Lerarenopleiding Talen. Overzicht 1.Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2.Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie Specifieke Lerarenopleiding Talen

2 Overzicht 1.Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2.Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3.Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.Hoe is de opleiding opgebouwd? 5.Hoe ziet de opleiding er praktisch uit? 6.Mag ik nog een vraag stellen?

3 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding?

4 Leraar: een beroep met toekomst! Een prachtig beroep dat je toelaat om eeuwig jong te blijven…

5 Prognoses voor de toekomst 2020

6 Prognoses voor de toekomst 20.000

7 Beleidsnota Crevits Inzetten op sterk talenonderwijs Nederlands Belang van het leren van moderne vreemde talen Sterk talenbeleid in alle scholen Minder administratieve last en vervroeging vaste benoeming

8 De meerwaarde van het diploma 1. Je wil heel graag leraar worden. 2. Je staat al in het onderwijs en wil graag vast benoemd worden. Zonder dit diploma verdien je minder in het onderwijs, en kan je geen vaste benoeming krijgen.

9 De meerwaarde van het diploma 3. Je weet nog niet of je echt leraar wil worden, maar weet wel dat het diploma van leraar een bonus betekent wanneer je solliciteert voor een educatieve job (bv. in het hoger onderwijs) of een job (in bedrijven) waarbij communicatieve, leidinggevende of coachingsvaardigheden gevraagd worden.

10 Waarom aan de KU Leuven je lerarenopleiding volgen?

11 10 uitstekende redenen! 1.Je kan nog een jaar in Leuven studeren. 2.Je kan je lerarenopleiding combineren met een andere studie, al moet je realistisch zijn in wat je kan combineren. 3.Je krijgt een opleiding op academisch niveau, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. 4.Je krijgt een opleiding die sterk praktijkgericht en vakdidactisch georiënteerd is. 5.Je krijgt een opleiding die voortdurend inspeelt op vernieuwingen in het werkveld (ICT, taalbeleid, CLIL, omgaan met diversiteit en zorgbeleid voor leerlingen met leerachterstand, etc.)

12 10 uitstekende redenen (2/2) 6.Je wordt begeleid door praktijklectoren uit het werkveld die vakdidactisch zeer veel in hun mars hebben. 7.Wij bemiddelen voor jou bij het vinden van goede stageplaatsen. 8.Je hebt een diploma van de KU Leuven en dat opent deuren, zeker in het onderwijs. 9.Je kan je lerarenopleiding afwerken in één (weliswaar intensief) jaar. 10.Onze plaatsingsdienst brengt je op de hoogte van mogelijkheden om al een interim aan te nemen tijdens je opleiding.

13 Voor welke talen wordt een specifieke lerarenopleiding aangeboden aan de KU Leuven?

14 Lerarenopleidingen met 2 talen Nederlands moedertaal / Frans / Engels / Duits / Spaans / Italiaans / Latijn / Grieks + mogelijkheid om vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen te volgen als boventallig vak.

15 Lerarenopleidingen met 1 taal Chinees, Russisch, Japans 1 taal omdat slechts 1 taal grondig werd bestudeerd tijdens de bachelorjaren + mogelijkheid om vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen te volgen als boventallig vak. Studenten Toegepaste Taalkunde die één van deze talen combineerden met een Westerse taal, kunnen deze combinatie ook opnemen in de SLO.

16 Toelatingsvoorwaarden 60 studiepunten (voor de talen waarvoor je SLO-diploma wil halen) waarvan 54 op academisch bachelorniveau en minstens 6 op masterniveau Academische masters Toegepaste Taalkunde volgen SLO voor hun 2 vreemde talen, of volgen voorbereidingsprogramma (bv. voor Nederlands 22 – 28 stptn)

17 Nog geen 60 studiepunten voor elke taal? - Je kan nog studiepunten voor je basisopleiding verzamelen tijdens je SLO-jaar. - Om te kunnen afstuderen, moet je uiterlijk in de zittijd waarin je voor de SLO afstudeert je masterdiploma, en de vereiste studiepunten per taal, behalen.

18 Onderwijsbekwaamheid BEKWAAMHEIDSBEWIJS BasisdiplomaPedagogisch diploma (masteropleiding)SLO

19 3 bekwaamheidsbewijzen Vereist bekwaamheidsbewijs: je hebt een zeer specifieke vooropleiding gevolgd voor het opnemen van een ambt of vak + bewijs van pedagogische bekwaamheid Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs: je hebt eveneens bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar je basisdiploma is verschillend Ander bekwaamheidsbewijs: je voldoet eigenlijk niet aan de basisvoorwaarden om het vak of ambt op te nemen (bv. master zonder SLO-diploma)

20 Sinds september 2014…. Vereist bekwaamheidsbewijs: Master Taal- en Letterkunde, Master in de Westerse Literatuur, Master in de Taalkunde, Master in de Bedrijfscommunicatie, Master in de Meertalige Communicatie in de betrokken taal, Master in de Journalistiek, Master in de Culturele Studies (voor richting Cultuurwetenschappen in middelbaar onderwijs); Master Vertaler-Tolk. Ook het probleem van leerkrachten klassieke talen in eerste graad secundair onderwijs is opgelost

21 Hoe ziet je opleidingstraject eruit?

22 60 studiepunten 30 studiepunten voorbereidend deel stagegedeelte Voortdurende wisselwerking theorie – praktijk (doen en reflecteren)

23 Voorbereidend gedeelte (30 studiepunten) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving 3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverstijgende vakdidactiek Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 1 Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 2 Keuzevakken 4 studiepunten 5 studiepunten 6 studiepunten

24 Voorbereidend gedeelte (vooropleiding Taal- en Regiostudies) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverstijgende vakdidactiek Vakdidactiek Keuzevakken 4 studiepunten 12 studiepunten

25 Stagegedeelte Wat je hebt geleerd tijdens het voorbereidingstraject mag je uitproberen zonder te grote gevolgen. Je krijgt feedback van experten. Je krijgt een gevarieerd opdrachtenpakket. Je kan met je medestudenten terugblikken op je stage-ervaringen; jullie leren van elkaar.

26 Stagegedeelte: verdeling in studiepunten Stage taal 1 = 13 studiepunten Stage taal 2 = 13 studiepunten Diversiteitsstage = 4 studiepunten Totaal = 30 studiepunten

27 Stagegedeelte Observatiestage: 16 lesuren (8 per taal) Lesstage: 36 lesuren (18 lesuren per taal) Ruimere takenpakket leraar: 6 stageverbredende taken Terugkom- en intervisieseminaries ICT & TO - seminaries (4 x 2 uur) Je doet stage in 2 verschillende stageplaatsen (ASO- school/TSO-school voor onderwijstalen; CVO/secundaire school/ 2 verschillende CVO’s voor niet-onderwijstalen)

28 Diversiteitsstage: 4 opties Individuele ondersteuning aan leerlingen met taal- of leerproblemen op (een van) je stagescholen: 10 contacturen Individuele ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers of ex-anderstalige nieuwkomers: 10 contacturen Gedifferentieerde lessenreeks: uitwerken en uitproberen in de klas Universiteitsbrede diversiteitsstage: tweemaal per week anderhalf uur begeleiding van max 3 leerlingen met leerstoornissen, autismespectrum-stoornissen, in huiswerkbegeleiding

29 Diversiteitsstage Wanneer kiezen tussen die 4 opties? –Aan het begin van het academiejaar

30 Vraag NU je stageplaatsen aan! Vul het online formulier in, bij voorkeur VOOR 9 MEI : https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/stagefor mulieren_map/aanvraagformulier_stage_talen_2016-2017 (SLO Talen KU Leuven Praktische informatie voor studenten).

31 Vraag NU je stageplaatsen aan! Het is vaak makkelijker een stageplaats te vinden in je thuisregio dan in het Leuvense. De toewijzing van je stageplaatsen gebeurt door de KU Leuven, die jou aanmeldt als stagiair bij jouw scholen. Vanaf eind september kan jij contact opnemen met je scholen om concrete afspraken te maken voor jouw stages. ZELF contact opnemen met een school MAG NIET, tenzij met toestemming van de stagecoördinator van de K.U.Leuven.

32 Verdere praktische vragen Kan ik vrijstellingen krijgen voor verworven credits?

33 Ja! Keuzevakken van lerarenopleiding talen zijn ook opgenomen als keuzevakken in Masters T&L en TK en kunnen gevolgd worden in het kader van andere masters. Concrete vakken (telkens 6 studiepunten): –Taalverwerving II: Expliciete en impliciete taalverwerving –CALL –Literatuur & Onderwijs

34 Over hoeveel jaar mag ik mijn lerarenopleiding spreiden?

35 Verworven credits blijven 5 jaar geldig. Een goede planning doet wonderen! Lukt het niet om in één jaar af te studeren, dan kan je tijdens een tweede jaar afstuderen, al in januari, of in juni of september zoals in jaar 1.

36 Kan ik de SLO met een andere opleiding combineren?

37 Dat kan, maar… Je moet aanwezig zijn op de vakdidactische seminaries van de lerarenopleidingen. Voor andere vakken hoeft dit niet noodzakelijk. Een aantal vakken van de SLO worden in twee semesters aangeboden, zodat overlap met vakken uit een andere opleiding te vermijden is. Via zelfstudiepakketten kan je ook een deel van de vakken zelf instuderen. 2 x 60 studiepunten behalen in één jaar is niet mogelijk. Je combinatie zal wellicht tot 2 jaar studie leiden.

38 Stel, ik kan niet afstuderen in één jaar voor de lerarenopleiding, wat dan?

39 Geen groot probleem. Je behaalde credits worden overgedragen naar je volgende studiejaar. Je zal wel opnieuw moeten betalen voor OPO’s die je in jaar 1 aanvinkte, maar niet aflegde. Werk dus steeds alle OLA’s binnen een OPO af om dit vermijden.

40 Informatie vinden? Websites http://www.kuleuven.ac.be/slo/ http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktis chhttp://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktis ch STARTDAGEN SLO = Eerste twee dagen van academiejaar: maandag 26 en dinsdag 27 september 2016: Belangrijke praktische informatie + kennismaking met je begeleiders per taal Informatiebrochures op Toledo (beschikbaar vanaf juni)

41 Informatie vinden? Voor de lessenroosters: zie programmaboek (vanaf 15 september) http://www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/N/SC_50630435. htm Voor administratieve regelingen programma: sara.leurs@arts.kuleuven.be (onderwijssecretariaat) sara.leurs@arts.kuleuven.be Voor trajectbegeleiding: mon.torfs@arts.kuleuven.be Voor inhoudelijke vragen: toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be (coördinator SLO Talen)toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be Voor vragen rond toelatingsvoorwaarden: kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be (programmadirecteur SLO Letteren) kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be Voor vragen rond aanvraag stageplaatsen: Ciska.talpe@kuleuven.be (SLO-secretariaat)Ciska.talpe@kuleuven.be

42


Download ppt "Informatie Specifieke Lerarenopleiding Talen. Overzicht 1.Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2.Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google