De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen Het leerkrediet & Art. 22 OER Infosessie 1 ste Bachelor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen Het leerkrediet & Art. 22 OER Infosessie 1 ste Bachelor."— Transcript van de presentatie:

1 Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen Het leerkrediet & Art. 22 OER Infosessie 1 ste Bachelor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

2 1. Het leerkrediet Zelf je leerkrediet checken? www.studentenportaal.be Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

3 Het Leerkrediet: wat? Het leerkrediet = een ‘rugzak’ die gevuld is met 140 studiepunten bij je start in het hoger onderwijs (vanuit de Vlaamse Overheid). Basisprincipe: Voor je inschrijving haal je de studiepunten die je opneemt uit je rugzak. Als je slaagt krijg je ze terug. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

4 Studiepunten als maatstaf Elk vak staat voor aantal studiepunten Een ‘normaal’ voltijds studiejaar = 60 studiepunten Vlaamse Overheid houdt van elke student bij voor hoeveel studiepunten men is ingeschreven Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

5 Leren op krediet met 140 studiepunten als start Iedere student krijgt bij de start een leerkrediet van 140 SP Bij elke inschrijving wordt het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft afgetrokken van het leerkrediet. Op het einde v/h academiejaar (1 e + 2 e zit!) worden de studiepunten waarvoor je slaagde er terug bijgevoegd. De studiepunten van de vakken waarvoor je niet slaagde gaan echter blijvend verloren. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

6 Bonus voor de eerste 60 Om de overgang van secundair naar universiteit enigszins op te vangen, worden de eerste 60 verworven SP steeds dubbel geteld. Vb. Wie al in het eerste jaar voor alle vakken slaagt, krijgt onmiddellijk de bonus van 60 SP, wat het totaal na het eerste jaar op 200 brengt. Wie slechts voor een deel van de vakken slaagt bv. 40 SP zal in dat jaar een bonus van 40 sp ontvangen. De andere 20 SP bonus komen er pas wanneer er opnieuw 20 SP zijn verworven. Wie voor geen enkel vak slaagt, krijgt geen bonus en zal die pas kunnen beginnen verwerven in een bisjaar als de eerste studiepunten binnengehaald zijn. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

7 Heroriënteren kan, maar moet snel Foute studiekeuze gemaakt? Wie voor 1 december verandert van opleiding, krijgt de reeds opgenomen studiepunten van zijn leerkrediet terug. Als de overstap gebeurt tussen 1 december en 15 maart krijg je de helft terug (vakken 2 de semester) Na 15 maart krijg je niets terug  doordachte studiekeuze = belangrijk  eventuele heroriëntering tijdig aangeven (Monitoraat!) Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

8 “Iedereen” op leerkrediet? 140 SP voor iedere student die start in het hoger onderwijs Uitzonderingen (voor wie telt het leerkrediet niet): - studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma - studenten die een voortgezet programma volgen, bvb Master-na-Master - studenten die inschrijven voor de SLO (lerarenopleiding) - studenten die inschrijven met een examencontract Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

9 Verder studeren na de Master? Na het behalen van een masterdiploma wordt het leerkredietsaldo terug verminderd met 140 SP. De financiële steun van de overheid is dan in principe beëindigd Een student die hierna nog een positief leerkrediet over heeft, kan zich wel opnieuw inschrijven in een gefinancierde opleiding van het hoger onderwijs. Op die manier wordt een succesvolle studieloopbaan en slagen beloond!

10 Verder studeren na de Master? (vervolg) Na het beëindigen van de studies wordt het leerkrediet echter eenmalig weer opgebouwd Jaarlijks komen er 10 SP bij tot een maximum van 60 SP Op die manier wordt verder studeren na een ontoereikend leerkredietsaldo toch nog mogelijk Maar ook … Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

11 De instelling beslist… … of een student bij onvoldoende leerkrediet al dan niet mag inschrijven of verhoogd studiegeld dient te betalen  staat vermeld in het Onderwijs- en examenreglement van de UGent Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

12 Bij onvoldoende leerkrediet: wat besliste de UGent? 1. Inschrijven voor een bacheloropleiding: Bij inschrijving in een initiële bacheloropleiding wordt de student die nog geen masterdiploma behaalde, slechts toegelaten ten belope van het nog voorhanden zijnde individuele leerkrediet. Wie onvoldoende leerkrediet heeft kan dus niet (volledig) inschrijven. 2. Inschrijven voor masteropleiding: De student die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden inzake diploma voor een initiële masteropleiding (dus het voorafgaande bachelordiploma heeft behaald), wordt ongeacht de stand van het individuele leerkrediet toegelaten tot die masteropleiding. De student betaalt het gewone studiegeld. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

13 Bij onvoldoende leerkrediet: wat besliste de UGent? (vervolg) 3. Studenten die reeds een masterdiploma behaalden en nog een andere opleiding wensen aan te vatten: De student die reeds een masterdiploma behaalde wordt ongeacht de stand van het individuele leerkrediet toegelaten tot een nieuwe (andere) initiële bachelor- of masteropleiding. De student betaalt het gewone studiegeld. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

14 Bewaak zelf je studievoortgang “Gedeelde verantwoordelijkheid” van instelling en student Verlies je leerkrediet niet uit het oog Maak bewuste studiekeuzes Vraag indien nodig advies Artikel 22 OER helpt je hierbij! Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

15 2. Artikel 22 OER Onderwijs- en examenreglement UGent: http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/GENERAL/OER.PDF Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

16 Artikel 22 OER: De UGent waakt mee over je studievoortgang! ‘Bindende voorwaarden’ om een blijvende studieachterstand bij niet-geslaagden in te perken & de studievoortgang te bevorderen Weigering inschrijving bij weinig of geen gemaakte studievordering (over academiejaren heen) Beoordeling gebeurt niet per vak, maar wel per pakket opgenomen (niet) geslaagde studiepunten! (cf. leerkrediet) Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

17 Artikel 22 OER § 1: Als student moet je telkens voor de helft van je opgenomen studiepunten in je jaartraject geslaagd zijn, na 1ste en 2de zittijd samen. Vb. Stel dat je 60 studiepunten hebt opgenomen dit jaar (gewone voltijdse inschrijving), dan moet je voor minimum 30 studiepunten slagen. In praktijk komt dit neer op de helft van de vakken. Voldoe je daar niet aan, dan wordt je een ‘bindende voorwaarde’ opgelegd bij je volgende inschrijving. Die voorwaarde betekent dat je dat volgende academiejaar wél voor 1/2 van je opgenomen studiepunten moet slagen, zo niet, wordt je daaropvolgende inschrijving voor de opleiding geweigerd. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

18 Artikel 22 OER § 3 & 4: § 3. De UGent kan je inschrijving evenwel onmiddellijk weigeren (zonder voorafgaande bindende voorwaarden) als je na 3 academiejaren (6 zittijden) voor niet ten minste 1/3 bent geslaagd van je tot dan toe totale aantal opgenomen studiepunten. §4. Deze regels gelden (in tegenstelling tot leerkrediet) voor alle studenten (dus ook schakel- en voorbereidingsprogramma’s en Master na Master opleidingen)! Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

19 Besluit Artikel 22 OER is … 1. strenger dan leerkrediet 2. makkelijker op te volgen (cf. puntenbriefje!) 3. zorgt ervoor dat je in principe niet in problemen komt met je leerkrediet. Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen

20 Nood aan advies of begeleiding? Het Monitoraat is er voor jullie! De studiebegeleiders begeleiden 7 van de 10 vakken in het 1 ste jaar en zijn verder hét aanspreekpunt voor al je vragen rond studiemethode, planning en aanpak De trajectbegeleider geeft je persoonlijk advies over je resultaten en studievoortgang, en helpt je bij het maken van de juiste trajectkeuzes Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen


Download ppt "Valentine Vanderhaeghen - 10/11/2009 Trajectbegeleider- Monitoraat Politieke en Sociale Wetenschappen Het leerkrediet & Art. 22 OER Infosessie 1 ste Bachelor."

Verwante presentaties


Ads door Google