De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III Blz. 725 (GK) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, NN en NN hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III Blz. 725 (GK) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, NN en NN hebben."— Transcript van de presentatie:

1 Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III Blz. 725 (GK) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, NN en NN hebben te kennen gegeven dat zij hun kind willen laten dopen. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij hun opgedragen had.

2 Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

3 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III

4 Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. In de naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III

5 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III

6 Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III

7 En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak - dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

8

9 Doopgebed

10

11 Dankgebed


Download ppt "Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen III Blz. 725 (GK) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, NN en NN hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google