De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend) Wet Zingen: Gezang 176b: 7,8, 9, 10 Stilte + Gebed Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een bakje koffie/thee te drinken.

2 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend) Wet Zingen: Gezang 176b: 7,8, 9, 10 Stilte + Gebed Lezen: Spreuken 15: Preek over Spreuken 15:17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10

3 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

4 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

5 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

6 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

7 Waak op! Waarom toch slaapt U, Here? Ontwaak, o God! Wil wederkeren.
Psalm 44: 7 Waak op! Waarom toch slaapt U, Here? Ontwaak, o God! Wil wederkeren. Waarom verbergt U het gelaat, zodat ons leed uw oog ontgaat? Wij zijn in stof terneergedrukt; sla ons in uw ontferming gade. Naar lijf en ziel gaan wij gebukt. Sta op, verlos ons uit genade.

8 Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)
Votum en Zegengroet Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend) Wet Zingen: Gezang 176b: 7,8, 9, 10 Stilte + Gebed Lezen: Spreuken 15: Preek over Spreuken 15:17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10

9 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw:
Gezang 176b: 7, 8, 9, 10 Gemeente (Melodie 1) Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw: zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.

10 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet:
Gezang 176b: 7, 8, 9, 10 Cantorij (melodie 2) Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.

11 Gemeente (1) en cantorij (2) En breek niet met je woorden
Gezang 176b: 7, 8, 9, 10 Gemeente (1) en cantorij (2) En breek niet met je woorden een anders leven stuk: want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.

12 Gemeente (1) en cantorij (2) Gun dan elkaar het goede,
Gezang 176b: 7, 8, 9, 10 Gemeente (1) en cantorij (2) Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: je leven is pas leven als je ook geven kunt.

13 Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)
Votum en Zegengroet Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend) Wet Zingen: Gezang 176b: 7,8, 9, 10 Stilte + Gebed Lezen: Spreuken 15: Preek over Spreuken 15:17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10

14 Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)
Votum en Zegengroet Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend) Wet Zingen: Gezang 176b: 7,8, 9, 10 Stilte + Gebed Lezen: Spreuken 15: Preek over Spreuken 15:17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10

15 18 Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek.
Spreuken 15: 16  Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust. 17 Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat. 18 Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek. 19 Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend. 20 Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaas veracht zijn moeder.

16 Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Spreuken 15: 21 Voor wie geen verstand heeft, is dwaasheid een vreugde, een mens met inzicht kiest de juiste weg. Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad. Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

17 Spreuken 15: 24  De levensweg van een verstandig mens voert omhoog, hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk. 25  De HEER verwoest het huis van de hoogmoedigen, het bezit van weduwen beschermt hij. 26  Kwade gedachten zijn de HEER een gruwel, vredige woorden zijn zuiver. 27  Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde, wie steekpenningen haat, zal leven.

18 30 Een lachend gezicht verblijdt het hart,
Spreuken 15: 28 Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil. 29  De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij. 30  Een lachend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam. 31  Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen.

19 Spreuken 15: 32  Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij. 33  Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

20 Tekst: Spreuken 15: 17 Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.

21 Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10

22 Natúúúrlijk …………………. (?)
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Beter liefde dan haat. Natúúúrlijk …………………. (?)

23 Een preek voor iedereen: Je bent kind van je ouders
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Een preek voor iedereen: Je bent kind van je ouders Je bent kind van God

24 Beter liefde dan haat …….. Liefde is beter Liefde is moeilijk
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Beter liefde dan haat …….. Liefde is beter Liefde is moeilijk Opvoeden is liefhebben Liefde kun je leren Liefde is je laten opvoeden door God

25 “Beter een karige schotel groenten en liefde
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 1. Liefde is beter “Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.”

26 “Beter een karige schotel groenten en liefde
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 1. Liefde is beter “Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.” …………… Maar waarom is dat eigenlijk beter?

27 “Beter een karige schotel groenten en liefde
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 1. Liefde is beter “Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.” …………… Maar waarom is dat eigenlijk beter? → Omdat je mens bent, geschapen om lief te hebben!

28 Liefde is beter 2. Liefde is moeilijk Tekst: Spreuken 15: 17
Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Liefde is beter 2. Liefde is moeilijk

29 Liefde is niet: ik voel me fijn bij jou
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 2. Liefde is moeilijk Liefde is niet: ik voel me fijn bij jou Liefde is wel: ik zet me in voor jou

30 3. Opvoeden is liefhebben
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 1. Liefde is beter 2. Liefde is moeilijk 3. Opvoeden is liefhebben

31 3. Opvoeden is liefhebben
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 3. Opvoeden is liefhebben .…. juist omdat opvoeden zo ingewikkeld is …….

32 3. Opvoeden is liefhebben 4. Liefde kun je leren
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 1. Liefde is beter 2. Liefde is moeilijk 3. Opvoeden is liefhebben 4. Liefde kun je leren

33 De Bijbel over opvoeden:
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 De Bijbel over opvoeden: Moeilijk Belangrijk Liefhebben ………. en liefde gaat niet vanzelf!

34 ………. en liefde gaat niet vanzelf! Wat moet je dus doen?
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 ………. en liefde gaat niet vanzelf! Wat moet je dus doen? Leren Kijken Lezen Bidden Praten Ontdekken

35 Leren over de liefde: Weten ze van je liefde? Voor twee knuffelen
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Leren over de liefde: Weten ze van je liefde? Voor twee knuffelen 20 minuten of 40 seconde? Liefde aan tafel Vergeet elkaar niet

36 3. Opvoeden is liefhebben 4. Liefde kun je leren
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 1. Liefde is beter 2. Liefde is moeilijk 3. Opvoeden is liefhebben 4. Liefde kun je leren 5. Liefde is je laten opvoeden door God

37 5. Liefde is je laten opvoeden door God
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 5. Liefde is je laten opvoeden door God ….. en God doet het zelf: opvoeden is liefhebben

38 Als God echt op de eerste plaats komt voor jou,
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Als God echt op de eerste plaats komt voor jou, dan kunnen de kinderen zeker weten dat zij op de eerste plaats komen

39 Het allerbelangrijkste dat je een kind kunt geven:
Tekst: Spreuken 15: 17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Het allerbelangrijkste dat je een kind kunt geven: zekerheid over de liefde: papa en mama - houden van God - van elkaar - en van mij

40 Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)
Votum en Zegengroet Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend) Wet Zingen: Gezang 176b: 7,8, 9, 10 Stilte + Gebed Lezen: Spreuken 15: Preek over Spreuken 15:17 Zingen: Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10

41 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

42 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

43 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet.
Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht.

44 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt.
Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam.

45 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Liedboek 473: 1, 2, 7, 9,10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

46 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

47 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Presentatie
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Presentatie Johan en Willemien Treurniet hebben te kennen gegeven dat zij hun zoon “Nout” willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus.

48 Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken.

49 Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus:

50 Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht.

51 Reeds sinds Abraham, de vader van alle
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven.

52 Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. In de naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

53 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

54 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

55 Op grond van het verbond roept en verplicht de
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten.

56 Loslaten moeten we al wat onheilig is.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak - dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is.

57 Samengekomen rond de doopvont
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

58 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

59 de lucht en ’t zonlicht blij, de hemel zee en aarde
Gezang 159: 1, 2, 3 God, die alles maakte de lucht en ’t zonlicht blij, de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij.

60 God die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wie,
Gezang 159: 1, 2, 3 God die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wie, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

61 als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij.
Gezang 159: 1, 2, 3 God die alles maakte, de maan de sterrenrij, als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij.

62 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

63 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

64 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

65 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

66 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu

67 iedere morgen aan mij weer betoond.
Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegegeven, groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

68 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

69 iedere morgen aan mij weer betoond.
Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

70 Lezen: Doopsformulier III
Zingen: Gezang 159: 1, 2, 3 Gebed Vragen aan de ouders Kinderen mogen bij het doopvont komen Doop Zingen: Gezang 160: 1, refr, 2, refr. Collecte Zingen: Psalm 103:1,5 Zegen

71 Na de collecte zingen we: Psalm 103:1, 5
Vandaag: (anders dan in het kerkblad): de 1e collecte is voor “Noodhulp in Birma” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Bijdrage Kerkverband Morgenavond kunt u, tussen uur en uur, weer munten kopen in de hal van de kerk. Na de collecte zingen we: Psalm 103:1, 5

72 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Psalm 103: 1, 5 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

73 Zoals een vader liefdevol zijn armen
Psalm 103: 1, 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

74 Zingen: Psalm 103: 1,5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4(staande) Zingen: Psalm 44:7 (zittend)"

Verwante presentaties


Ads door Google