De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Gezin1Plan BOJOZ 27 januari 2012 Partners in Jeugdbeleid Karel Diephuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Gezin1Plan BOJOZ 27 januari 2012 Partners in Jeugdbeleid Karel Diephuis."— Transcript van de presentatie:

1 1Gezin1Plan BOJOZ 27 januari 2012 Partners in Jeugdbeleid Karel Diephuis

2 Zorgcoördinatie ZHN Gestart in 2008 Resultaat na 2 jaar Geen top-down protocollen Kind en gezin hebben er wat aan Dus: Inhoudelijke piketpalen 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

3 1. Team rond het gezin Team around the Child Collega’s van elkaar Directies steunen, managers faciliteren 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

4 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN 2. MPG: Niet alleen jeugdzorg Deelname van 1 e én 2 e lijn Jeugdzorg Deelname Volwassenenzorg, AMW Inzet vanuit gemeentelijke diensten Deelname vanuit sociale netwerk 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

5 3. Gebruik wetenschappelijke kennis t.a.v. effectiviteit 1.Klik tussen cliënt en hulpverlener 2.Gezin als partner, zit in het team 3.Betrek en versterk sociaal netwerk 4.Sluit aan bij de doelen van het gezin En: doe alsof het je eigen neefje is 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

6 Consequenties Praat niet over gezinnen zonder gezinnen Gezin maakt deel uit van het team Gezin bepaalt mede de zorgcoördinator Hulpverlener of ‘Ome Klaas’ Haak aan bij doelen gezin Gezin betrekt de hulpverlener 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

7 1Gezin1Plan Samenwerken in de praktijk Samen met de gezinsleden realiseren dat: Er een team van professionals en sociaal netwerk ontstaat Er 1 gezinsplan komt: wie doet wat wanneer Iemand de regie neemt: de zorgcoördinator Rondetafelgesprekken om plan op te starten en te evalueren 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

8 Het gezinsplan Kort, helder, overzicht: voor op “de keukentafel” Vier pagina’s: 1.Gezinsdoelen 2.Gegevens van betrokkenen (namen – telnrs – mailadressen) 3.Afsprakenlijst: wie – wat – wanneer (+ wie is zorgcoördinator) 4.Evaluatie en vervolgafspraken Overkoepelend plan op hoofdlijnen: details in eigen zorgplannen 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

9 Implementatie 1g1p vergt teamwork op 3 niveaus Bestuurders onderling Middenmanagement onderling Professionals onderling Gevolg: 1gezin1plan is niet vrijblijvend! 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

10 Implementatie 1g1p Kop Training en praktijkproeven met profs van: Spoor 1 (maart 2012 – maart 2013) CJG-teams Instructiebijeenkomst – praktijk – followup - praktijk – followup - routine Spoor 2 (april 2012 – april 2013) Werkvloer GGD, De Wering, MEE, Bureau Jeugdzorg, WSG, Parlan, Triversum, De Praktijk, Kern 8, en de ZAT’s. Formuleren ondersteuningsaanbod op maat Uitvoeren Essentieel spoor!! 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

11 Pilot Nieuw den Helder Fase 1 Gesprekken en documenten (februari / maart 2012) het Veiligheidshuis de OGGZ-keten netwerkorganisatie rond huiselijk geweld zorgadviesteams onderwijs Kernpartners Centrum Jeugd en Gezin (JGZ, BJZ, MEE, Parlan) Wering (AMW, SMW, tienerwerk) GGD, GGZ, Brijder, Omring, Leger des Heils, WSG Woningstichting, Schuldhulpverlening, Werk en inkomen Fase 2 Uitvoering Plan op maat april 2012 – februari 2013 Praktijkproef 1gezin1plan met 10 – 20 gezinnen Handleiding Voorstel brede uitrol 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN

12 Lessen uit andere regio’s Hefboom in de transitie Stick to the plan 1gezin1plan is een grondhouding Vergt beetje training Vergt veel gesuperviseerde oefening Er kan echt veel zonder inzet van de 2 e lijn Maar zonder inzet van (het front van) de 2 e lijn geen 1 e lijn in de jeugdzorg! 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN


Download ppt "1Gezin1Plan BOJOZ 27 januari 2012 Partners in Jeugdbeleid Karel Diephuis."

Verwante presentaties


Ads door Google