De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ideale zorgstructuur…. Wat ons bindt is dat we willen investeren in de mensen die het dichtst om de kinderen heen staan: in de eigen kracht van ouders,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ideale zorgstructuur…. Wat ons bindt is dat we willen investeren in de mensen die het dichtst om de kinderen heen staan: in de eigen kracht van ouders,"— Transcript van de presentatie:

1 De ideale zorgstructuur…

2 Wat ons bindt is dat we willen investeren in de mensen die het dichtst om de kinderen heen staan: in de eigen kracht van ouders, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, jongerenwerkers. Opvoeden versterken

3 Meer aandacht voor de kwaliteit van het gewone opvoeden Vraag naar intensieve zorg verminderen Als hulpverlening nodig is, dan deze in de eigen omgeving aanbieden Effectiviteit en efficiency verhogen: geen overbodige bureaucratie Opvoeden versterken

4 Zorgen voor jeugd betekent dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk en zo lang als het mogelijk is in hun meest vertrouwde omgeving worden ondersteund: in het gezin, op school, tussen leeftijdsgenoten. Zorg voor jeugd

5 Regeerakkoord is kantelpunt, maar sluit aan bij visie die al breed geaccepteerd is Toekomst stelsel Invent-groep/GideonsgemeentenOperatie JongJeugd en GezinCie PaasParlementaire cie Advies prof. Tom van Yperen en Peter Stam (Paas) ‘Opvoeden versterken’ Hoe kan de stelselherziening vorm krijgen? Inclusief bestuurlijke aanbevelingen

6 Huidige stelsel Opvoeden versterken Opvoeding overnemen

7 Opvoeden versterken = inclusie Niet kinderen uitsluiten maar aansluiten bij vertrouwde context

8 Regeerakkoord Eén financiering voor de hele jeugdzorg (nu veel verschillende geldstromen en dito versnippering) Alle jeugdzorgtaken (incl. jeugd ggz en jeugd lvg) worden gefaseerd naar gemeentelijk niveau overgeheveld De Centra voor Jeugd en Gezin worden het logistieke hart van de jeugdzorg, in combinatie met zorg in en om de school

9 Regeerakkoord Eén financiering voor de hele jeugdzorg (nu veel verschillende geldstromen en dito versnippering) Alle jeugdzorgtaken (incl. jeugd ggz en jeugd lvg) worden gefaseerd naar gemeentelijk niveau overgeheveld De Centra voor Jeugd en Gezin worden het logistieke hart van de jeugdzorg, in combinatie met zorg in en om de school Basis ideale zorgstructuur: visie en vertrouwen

10 De ideale zorgstructuur…

11 ZORGSTRUCTUUR! Hoop en verwachting Relatie Model en techniek Cliënt-specifieke factoren  Effecten van de diensten van de zorg op school

12 Informatie- en hulpbronnen van pubers “Ik zoek het eerst dichtbij en als het echt niet anders kan, verder weg.” 12 vrienden / broers / zussen internet (google) ervaringsverhalen ouders Jeugdhulpverlener vertrouwenspersoon / decaan / mentor / docent hulpverlener / bureau Jeugdzorg / psycholoog boeken / tijdschriften / folders

13 Wat vinden ouders met pubers belangrijk (als ze vragen/zorgen hebben)? – Erkenning dat het een moeilijke periode is waarin je nooit weet of je het goed doet – Gehoord worden, serieus genomen worden – Deskundige beoordeling hoe normaal of extreem de situatie is => geruststelling of verder geholpen worden – Praktische tips uit betrouwbare bron – Achtergrondinformatie (voor sommigen) – Uitwisselen van ervaringen met andere ouders (dan weet je dat het normaal is, kun je er even om lachen)

14 Wat willen pubers als ze vragen/zorgen hebben? Ik wil privé dingen alleen delen met iemand die ik vertrouw. Mensen die je niet kennen kunnen je niet helpen met privé dingen. Voor algemene informatie kun je wel naar vreemden. Je gaat naar iemand die je kent en die zelf alles goed onder controle heeft. Het is wel fijn om met iemand te praten die zelf het één en ander heeft meegemaakt.

15 Wat willen pubers als ze vragen/zorgen hebben? Het moet iemand zijn die nog jong is en met wie je ook kunt lachen. Bij ons op school is een vertrouwenspersoon, maar die vertrouw ik dus niet. Wij hebben ook zo iemand maar ik weet niet eens hoe ze eruit ziet. Onze mentor is zelf een stresskip, hoe kan die nou goede raad geven. En hij laat je nooit uitpraten, dan gaat hij er doorheen praten en dan verdraait hij alles wat je zegt. Iemand die rustig is en echt luistert, die je serieus neemt en die het niet doorvertelt.

16 school openbare ruimte gezin Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak CJG ZAT Veiligheidshuis

17 CJG JGZ Kennemerland GGD Kennemerland Bureau Jeugdzorg Jongerenwerk Jeugdriagg Kinderopvang St. Kontext Voortgezet onderwijs Bureau HALT Peuterspeelzalen Primair onderwijs St. MEE OOK pedagogische expertise groep Het CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk

18 1 gezin 1 plan 6 uitgangspunten 1.Versterk de zelfregulering van gezinnen 2.Draag concreet bij aan het ‘herstel van het gewone leven’ 3.Werk multisystemisch 4.Versterk het sociaal netwerk 5.Werk planmatig en doelgericht 6.Zorg voor continuïteit Het gezinsplan is van het gezin zelf. De doelen van het gezin staan centraal. Van hulpverleners vraagt dit de vaardigheid om samen met ouders, kinderen en jongeren doelen te formuleren. Hulpverleners houden hun verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en veiligheid van het kind. Soms extra stuurmanskunst om verbinding te maken tussen de doelen van de ouders en de eigen verantwoordelijkheid als hulpverlener. Vooral bij vermoeden kindermishandeling, een kind onder toezicht of als één van de ouders zwakbegaafd is.

19 VRAGEN? wim.hoddenbagh@vng.nl annemiek.vanwoudenberg@vng.nl marianvanleeuwen@dejeugdzaak.nl TRANSITIE JEUGDZORG! OP DE HOOGTE BLIJVEN? www.twitter.com/invoeringcjg


Download ppt "De ideale zorgstructuur…. Wat ons bindt is dat we willen investeren in de mensen die het dichtst om de kinderen heen staan: in de eigen kracht van ouders,"

Verwante presentaties


Ads door Google