De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vloeibare steden Vitaal netwerk. Het netwerk 1 G32 bestaat bij gratie van rijk en van problemen van de steden in de jaren 90, dus: Beperking in omvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vloeibare steden Vitaal netwerk. Het netwerk 1 G32 bestaat bij gratie van rijk en van problemen van de steden in de jaren 90, dus: Beperking in omvang."— Transcript van de presentatie:

1 Vloeibare steden Vitaal netwerk

2 Het netwerk 1 G32 bestaat bij gratie van rijk en van problemen van de steden in de jaren 90, dus: Beperking in omvang (G25, G27, G32,..) Beperking in agenda (de GSB-agenda..) Beperking in de organisatie (BDU-gewijs)

3 Het netwerk 2 In afperking zat kracht: Vitale en behoorlijk exclusieve coalitie van rijk en steden Financieel aantrekkelijk (GSB), bestuurlijk en ambtelijk interessant (G32)

4 Het netwerk 3 G32 is al een aantal jaren op drift Uitbreiding, verbreding/ verdunning van agenda Eerste ‘post-GSB fase’: thematische lobby vanuit de pijlers, minder op bestuurlijke thema’s en arrangementen Nu hybride en op zoek naar nieuw perspectief

5 De stad Stad als sociaal-cultureel en fysiek fenomeen valt steeds minder samen met gemeentegrenzen Het gaat goed met (veel) steden, en buiten de stad gaat het niet altijd goed Krimp versus groei Metropoolvorming Centrumstad, netwerkstad, new town, krimpstad, consumptiestad, kennisstad..

6 Agenda van de stad? Agenda is diffuus en divers geworden Stedelijke problematiek en stad als motor niet onderscheidend genoeg (meer) Probleem van de stad is die van het land:  van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving;  van ruimtelijke ordening naar een nieuwe vorm van ruimtelijke ontwikkeling;  van ‘oude’ economie naar nieuwe netwerk- en kenniseconomie;

7 Het rijk en bestuurlijke verhoudingen 1 Coalitie brokkelt af Geen stedelijke agenda, ook niet bij ‘stedelijke’ partijen En dan nu nog het nieuwe RA….

8 Het rijk en bestuurlijke verhoudingen 2 RA is ommezwaai in rijksbemoeienis, maar is het trendbreuk of rimpeling?  Heel veel minder geld, heel veel minder rijk  Geen inhoudelijke betrokkenheid meer,  Geen financiële melkkoe meer  We hebben er niet zo veel meer te zoeken……….

9 Het rijk en bestuurlijke verhoudingen 3 Rijk minder relevant, en: Europa meer? Volwaardige bestuurslaag? Relatie tot VNG, tot IPO, tot branche- organisaties? Belang en vorm regionale samenwerking?

10 Naar een nieuwe agenda van het netwerk Meer nadruk op:  Stad als bestuurskrachtige lokale overheid  Belang in de regio, vermogen om te dansen tussen de schalen (wijk, stad, regio)  Verwevenheid en complexiteit van problemen in stedelijke setting

11 Pijleroverstijgende agenda: de ontwikkel- en innovatiekracht steden op complexe vraagstukken Regionalisering Relatie burger-overheid Nieuwe arrangementen/verdienmodellen

12 Netwerk van netwerken 1 G32 tot nu toe sterk rijksgericht en geldgedreven Behalve G32, meerdere andere netwerken vanuit gemeenten actief, ook van ambtelijk management

13 Netwerk van netwerken2 Nieuwe agenda biedt nieuwe kansen: Meer lobby in Brussel? Meer gericht op kennis en ervaring van/in/met steden Samenwerking met ambtelijke netwerken Relaties met niet-gemeentelijke netwerken (consultants, brancheorganisaties)

14 Netwerk van netwerken 3 Werkwijze vb. WG Europa: paar bestuurders, bredere groep ambtenaren, werkplan, brede kring wordt gevormd door vakwethouders uit alle aangesloten steden Door verbinding met ambtelijke netwerken stevig commitment ambtelijke inzet vanuit de steden Secretariaatsfunctie doorontwikkelen

15 Vloeibare steden, vitaal netwerk Grenzen tussen steden, en domeinen vervagen Herkenbare structuren verdwijnen Maar uitdagingen onverminderd groot  vraagt om vloeibare samenwerking, vitaal stedennetwerk Bestuurlijk-ambtelijk samenspel Vitale coalities Hoge professionaliteit Schakelen tussen schalen en partijen


Download ppt "Vloeibare steden Vitaal netwerk. Het netwerk 1 G32 bestaat bij gratie van rijk en van problemen van de steden in de jaren 90, dus: Beperking in omvang."

Verwante presentaties


Ads door Google