De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid
Filip De Rynck

2 Stad maakt burgers burgers maken stad
De stad als platform In de stad komen alle moderne thema’s samen De stad maakt burgers: samen wonen, samen leven, samen werken,… Rond die thema’s vormen zich politieke gemeenschappen (macht, conflict, consensus, keuzes,…) Burgers maken de stad de rynck trefdag lsb a'pen

3 de rynck trefdag lsb a'pen
LOKAAL sociaal beleid ? Vertrouwen in lokale besturen is hoog, helaas niet bij centrale overheden Centralisering, verkokering met BBB als voorlopig hoogtepunt Verticale gerichtheid van veel actoren in de stad in plaats van ‘horizontale’ verantwoordelijkheid Subsidiariteit, decentralisatie: essentieel voor participatie de rynck trefdag lsb a'pen

4 Participatie is Politiek
Deel kunnen hebben rechten van mensen op arbeid, woning, onderwijs, gezondheid,… en de plichten Deel kunnen nemen impact (willen) hebben op elementen die leefsituatie beïnvloeden Deel kunnen maken actief (willen) meewerken aan de vormgeving van de samenleving de rynck trefdag lsb a'pen

5 Participatie is Politiek
Dagelijkse keuzes van mensen zijn politiek Hoe mensen met andere mensen omgaan en wat ze met andere mensen samen doen, is participatie en dus politiek Participatie gaat over rechten en plichten in de samenleving en dus over politiek de rynck trefdag lsb a'pen

6 Participatie is politiek
Bevraagt en beïnvloedt mensen in denken en doen Vormt de meningen en houdingen van burgers onderling, van bestuurders, van ambtenaren, van experten Participatie is aanpakken Participatie is bezig zijn, bezorgd zijn, interesse, engagement, emotie, beleving, toe-eigening, eigenaarschap de rynck trefdag lsb a'pen

7 de rynck trefdag lsb a'pen
Lokaal SOCIAAL beleid Alle beleid is sociaal beleid Alle sociaal beleid gaat over participatie Scheidingslijn tussen zogenaamde ‘sterke’ en ‘zwakke’ sectoren is a-sociaal beleid Samenwerking en integratie tussen OCMW en stad, niet in het minst in A’pen, is daarom bijzonder sociaal de rynck trefdag lsb a'pen

8 de rynck trefdag lsb a'pen
Politiek wijzigt Tanende representatiepolitiek, afkalvende hiërarchische patronen Autonomisering, individualisering en vernetwerking van de burgermaatschappij Professionalisering van de overheid (rationalisering, management, specialisatie, planning, verzelfstandiging) de rynck trefdag lsb a'pen

9 de rynck trefdag lsb a'pen
Lokaal sociaal BELEID Professionalisering van overheid: van binnen naar buiten denken versus Vermaatschappelijking en veranderende burgermaatschappij: van buiten naar binnen denken Beleid = samenleving maken. Beleid van wie, de agenda van wie ? Participatie stelt de discussie over de rol van de overheid centraal de rynck trefdag lsb a'pen

10 de rynck trefdag lsb a'pen
Lokaal sociaal BELEID De agenda is minder voorspelbaar, grilliger Sluit minder aan bij het besluitvormingsproces in de representatiedemocratie: agendavorming-plan-beslissing-uitvoering Veel traditionele inspraak is gericht op ‘planvorming’ op het ritme en volgens de agenda van het representatief systeem Veel civiele actie en initiatief is gericht op doen en volgt een eigen logica en tijdritmes de rynck trefdag lsb a'pen

11 de rynck trefdag lsb a'pen
De agenda ‘Small scale democracy’ Relatie met burgermaatschappij Stadsbreed: dynamiek en debat als motor De wijk als schakel De stedelijke organisatie als instrument Participatiebeleid: zelf object van participatie de rynck trefdag lsb a'pen

12 1 ‘Small scale democracy’
Ervaringen van betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid (‘empowerment’): In loket – achtige situaties In hulp- en dienstverlening In instellingen en diensten Hiërarchisch denken over en voor mensen zit overal de rynck trefdag lsb a'pen

13 2 Relatie met burgermaatschappij
Individual-, informal-, en informatisering jongeren en vrouwen als voorbeeld Gestolde arrangementen als hinder (zie adviesraden) Rol van de overheid: subsidiariteit ‘revisited’: de kracht van het zelf doen krachtige overheid over rechten en plichten bescheiden overheid over eigen substantiële doelstellingen ? Debat over verhouding overheid – burgermaatschappij en wederzijds functioneren de rynck trefdag lsb a'pen

14 2 Relatie met burgermaatschappij
Vitale coalities: partnerschap Brede partnerschappen (PPS in vele vormen) Partnerschappen op afroep (bestuur krijgt uitnodiging) Beleidspraktijkgerichte partnerschappen versus planningsgerichte ‘inspraak’ van afstandelijke ‘partners’ de rynck trefdag lsb a'pen

15 de rynck trefdag lsb a'pen
3 Stadsbreed Autonoom debat en discussie in en over de stad als noodzakelijke grondstof Kritisch vermogen als essentiële druk op de overheid Het gevaar van verpamperde burgermaatschappij en technocratisering door professionalisering bij overheid èn middenveld de rynck trefdag lsb a'pen

16 de rynck trefdag lsb a'pen
4 De wijk als schakel Niet de wijk als dorp maar de wijk in de wereld De wijk als schakel, opstap, platform, werkniveau Gebieds- en wijkwerking als nieuwe professionalisering de rynck trefdag lsb a'pen

17 5 Stedelijke organisatie als instrument
Dienstverlening Kritische evaluatie van participatie – arrangementen en professionalisering Rol van de gemeenteraad en politici Rol van de frontlijnwerkers Inbouwen van project- en procesmanagement de rynck trefdag lsb a'pen

18 6 Participatiebeleid als object
Decreet lokaal sociaal beleid activeert de discussie over de organisatie van het sociaal beleid Is een interessant kader om van participatie zelf een centraal thema te maken Lokaal sociaal beleid maakt de stad en activeert stadsburgerschap de rynck trefdag lsb a'pen


Download ppt "Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google