De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid Filip De Rynck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid Filip De Rynck."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid Filip De Rynck

2 de rynck trefdag lsb a'pen2 Stad maakt burgers burgers maken stad ► De stad als platform  In de stad komen alle moderne thema’s samen  De stad maakt burgers: samen wonen, samen leven, samen werken,…  Rond die thema’s vormen zich politieke gemeenschappen (macht, conflict, consensus, keuzes,…)  Burgers maken de stad

3 de rynck trefdag lsb a'pen3 LOKAAL sociaal beleid ? ► Vertrouwen in lokale besturen is hoog, helaas niet bij centrale overheden ► Centralisering, verkokering met BBB als voorlopig hoogtepunt ► Verticale gerichtheid van veel actoren in de stad in plaats van ‘horizontale’ verantwoordelijkheid ► Subsidiariteit, decentralisatie: essentieel voor participatie

4 de rynck trefdag lsb a'pen4 Participatie is Politiek ► Deel kunnen hebben  rechten van mensen op arbeid, woning, onderwijs, gezondheid,… en de plichten ► Deel kunnen nemen  impact (willen) hebben op elementen die leefsituatie beïnvloeden ► Deel kunnen maken  actief (willen) meewerken aan de vormgeving van de samenleving

5 de rynck trefdag lsb a'pen5 Participatie is Politiek ► Dagelijkse keuzes van mensen zijn politiek ► Hoe mensen met andere mensen omgaan en wat ze met andere mensen samen doen, is participatie en dus politiek ► Participatie gaat over rechten en plichten in de samenleving en dus over politiek

6 de rynck trefdag lsb a'pen6 Participatie is politiek ► Participatie:  Bevraagt en beïnvloedt mensen in denken en doen  Vormt de meningen en houdingen van burgers onderling, van bestuurders, van ambtenaren, van experten  Participatie is aanpakken  Participatie is bezig zijn, bezorgd zijn, interesse, engagement, emotie, beleving, toe-eigening, eigenaarschap

7 de rynck trefdag lsb a'pen7 Lokaal SOCIAAL beleid ► Alle beleid is sociaal beleid ► Alle sociaal beleid gaat over participatie ► Scheidingslijn tussen zogenaamde ‘sterke’ en ‘zwakke’ sectoren is a-sociaal beleid ► Samenwerking en integratie tussen OCMW en stad, niet in het minst in A’pen, is daarom bijzonder sociaal

8 de rynck trefdag lsb a'pen8 Politiek wijzigt ► Tanende representatiepolitiek, afkalvende hiërarchische patronen ► Autonomisering, individualisering en vernetwerking van de burgermaatschappij ► Professionalisering van de overheid (rationalisering, management, specialisatie, planning, verzelfstandiging)

9 de rynck trefdag lsb a'pen9 Lokaal sociaal BELEID ► Professionalisering van overheid: van binnen naar buiten denken versus ► Vermaatschappelijking en veranderende burgermaatschappij: van buiten naar binnen denken ► Beleid = samenleving maken. Beleid van wie, de agenda van wie ? ► Participatie stelt de discussie over de rol van de overheid centraal

10 de rynck trefdag lsb a'pen10 Lokaal sociaal BELEID ► De agenda is minder voorspelbaar, grilliger  Sluit minder aan bij het besluitvormingsproces in de representatiedemocratie: agendavorming- plan-beslissing-uitvoering  Veel traditionele inspraak is gericht op ‘planvorming’ op het ritme en volgens de agenda van het representatief systeem  Veel civiele actie en initiatief is gericht op doen en volgt een eigen logica en tijdritmes

11 de rynck trefdag lsb a'pen11 De agenda 1. ‘Small scale democracy’ 2. Relatie met burgermaatschappij 3. Stadsbreed: dynamiek en debat als motor 4. De wijk als schakel 5. De stedelijke organisatie als instrument 6. Participatiebeleid: zelf object van participatie

12 de rynck trefdag lsb a'pen12 1‘Small scale democracy’ ► Ervaringen van betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid (‘empowerment’):  In loket – achtige situaties  In hulp- en dienstverlening  In instellingen en diensten ► Hiërarchisch denken over en voor mensen zit overal

13 de rynck trefdag lsb a'pen13 2 Relatie met burgermaatschappij ► Individual-, informal-, en informatisering  jongeren en vrouwen als voorbeeld ► Gestolde arrangementen als hinder (zie adviesraden) ► Rol van de overheid:  subsidiariteit ‘revisited’: de kracht van het zelf doen  krachtige overheid over rechten en plichten  bescheiden overheid over eigen substantiële doelstellingen ? ► Debat over verhouding overheid – burgermaatschappij en wederzijds functioneren

14 de rynck trefdag lsb a'pen14 2Relatie met burgermaatschappij ► Vitale coalities: partnerschap  Brede partnerschappen (PPS in vele vormen)  Partnerschappen op afroep (bestuur krijgt uitnodiging)  Beleidspraktijkgerichte partnerschappen versus planningsgerichte ‘inspraak’ van afstandelijke ‘partners’

15 de rynck trefdag lsb a'pen15 3 Stadsbreed ► Autonoom debat en discussie in en over de stad als noodzakelijke grondstof ► Kritisch vermogen als essentiële druk op de overheid ► Het gevaar van  verpamperde burgermaatschappij en  technocratisering door professionalisering bij overheid èn middenveld

16 de rynck trefdag lsb a'pen16 4De wijk als schakel ► Niet de wijk als dorp maar de wijk in de wereld ► De wijk als schakel, opstap, platform, werkniveau ► Gebieds- en wijkwerking als nieuwe professionalisering

17 de rynck trefdag lsb a'pen17 5 Stedelijke organisatie als instrument ► Dienstverlening ► Kritische evaluatie van participatie – arrangementen en professionalisering ► Rol van de gemeenteraad en politici ► Rol van de frontlijnwerkers ► Inbouwen van project- en procesmanagement

18 de rynck trefdag lsb a'pen18 6 Participatiebeleid als object ► Decreet lokaal sociaal beleid activeert de discussie over de organisatie van het sociaal beleid ► Is een interessant kader om van participatie zelf een centraal thema te maken ► Lokaal sociaal beleid maakt de stad en activeert stadsburgerschap


Download ppt "Stadsburgerschap en participatie in het lokaal sociaal beleid Filip De Rynck."

Verwante presentaties


Ads door Google