De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAKDIDACTIEK ‘PERSONENZORG’ Focus op stagebegeleiding Dinsdag 24 november 2015 Joris Labeeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAKDIDACTIEK ‘PERSONENZORG’ Focus op stagebegeleiding Dinsdag 24 november 2015 Joris Labeeuw."— Transcript van de presentatie:

1 VAKDIDACTIEK ‘PERSONENZORG’ Focus op stagebegeleiding Dinsdag 24 november 2015 Joris Labeeuw

2 Studierichtingen met beroepsgerichte vakken en stages: BSO: Verzorging - KZ - TBZ Organisatiehulp - OA TSO: Gezondheid- en welzijnswetenschappen (GWW) Jeugd- en gehandicaptenzorg - LGW - IW Studiegebied personenzorg

3 Lessentabel Fundamenteel gedeelte (basis) Beroepsgerichte vakken Stages www.rhizo.be (School voor mens en samenleving) www.rhizo.be

4 56 Basisvorming Godsdienst 22 Aardrijkskunde 11 Frans 22 Geschiedenis 11 Lichamelijke opvoeding 22 Nederlands 33 Wiskunde 22 Engels 2 2 Beroepsgerichte vakken Expressie en animatie/Projectwerk 22 Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 41 Ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden 45 Wetgeving 11 Biologie van de mens 22 Beroepsgerichte zorgkunde 2- Stage48 Totaal 34

5 Leerplannen (zie www.vvkso.be )www.vvkso.be Heel open en per graad RAAMPLANNEN 3 pijlers KENNISVAARDIGHEDENATTITUDES

6 STAGEBEGELEIDING  Leerplandoelstellingen  Studierichtingsprofiel (ifv verder studeren)  Beroepsprofiel (finaliteit)  Actuele ontwikkelingen in het werkveld

7 Stage - voorbereiding Tijdens de lessen:  situatieschetsen/getuigenissen - rollenspel - observatieopdracht - vaardigheden oefenen - leren opzoeken - aperitiefje - studiebezoeken - groepswerk - projecten - inleefmomenten  filmpjes ( http://www.roadies.be/job/begeleider-mensen- beperking/ )http://www.roadies.be/job/begeleider-mensen- beperking/ reflecteren - feedback – zelfevaluatie - verwerking - eigen groei in kaart brengen - remediëren

8 Stage - voorbereiding  Voorstelling stagemogelijkheden: stagebeurs - doelgroepen - keuze motiveren Stagecoördinatie legt in overleg met de stagiair de stageplaats vast. Er wordt een leerkracht als stagebegeleider aangeduid.

9 Stage - voorbereiding Concrete voorbereiding: Infoavond ouders en leerlingen (sept.-okt.) Klassikale voorbereiding: stagecoördinator (1 maand vooraf) Mogelijkheid voorbezoek / raadplegen website / info vanuit beroepsgerichte vakken Individuele voorbereiding met stagebegeleider (2 weken vooraf)

10 Stage - organisatie Documenten voor de stagiair (supervisie stagebegeleider) stageovereenkomst stagereglement stagekalender (35u/week, ev. inhaalstage) activiteitenlijst stageschrift (reflecties) stage-opdrachten (observaties – activiteitenfiche – Gip)

11 Stage - organisatie Leerplandoelstellingen stages JG: groep zelfstandig hanteren vlot meewerken in de organisatie vlot samenwerken in team gesprekken voeren en activiteiten geven kunnen reflecteren sociale en (orthoped)agogische vaardigheden materieel en verzorgend werk koppelen van theorie aan praktijk vergadertechnische vaardigheden  Blokstages of alternerende stages Interesse en motivatie geduld zelfkennis openheid voor feedback empathie vriendelijkheid zorgzaamheid dankbaarheid verantwoordelijkheid

12 Stage - organisatie Stagecoördinator: planning periodes - schikking leerlingen/begeleiders - voeling met werkveld / draagkracht stagebegeleiders - initiatie nieuwe begeleiders - prospectie - teamvergaderingen - opvolging reglementering - klankbord voor stagebegeleider - administratie

13 Stage - begeleiding Stagebegeleider: voorbereiding - begeleiding tijdens de stage / stageopdrachten - evaluatiemomenten - verslaggeving Stagementor: vertrouwenspersoon vanuit de stageplaats die de leerling begeleidt - vanuit het team info doorgeeft tijdens overleg- en evaluatiemomenten http://www.zorgvoorstage.be/nl/films-en-downloads

14 Stage - begeleiding Tips ifv stagebegeleiding – evaluatie stages: Voorbezoek nieuwe stageplaats Handleiding stagebegeleiders Ervaren collega hospiteren Belang van stageagenda Communicatie ouders (schoolagenda/smartschool) Tussentijds verslag voor leerling / ouders

15 Stage – evaluatie Tips ifv stagebegeleiding – evaluatie stages: Praktijk: http://www.zorgvoorstage.be/nl/films-en- downloadshttp://www.zorgvoorstage.be/nl/films-en- downloads Belang van het doorvragen Duidelijke eerlijke communicatie tussen alle partijen Consensus met stageplaats bij eindevaluatie Motivering score in stageteam Duidelijke verslaggeving Oefenen!

16 Stelling: Een goede stagebegeleider toont op de werkvloer voor hoe het moet en werkt mee met de stagiair

17 Stelling: Een stageschrift is een werkschrift dat tijdens de stage nooit af kan zijn

18 Stelling: Stagiaires moeten op stage precies handelen zoals geleerd in de lessen

19 Stelling: Het evaluatiemoment waarvoor meest tijd moet uitgetrokken worden is de eindevaluatie

20 Stelling: Gegevens die de stagementor niet brengt op een evaluatiemoment met de stagiair kunnen achteraf ook niet in rekening gebracht worden bij het scoren

21 Stelling: De stagementor is uiteindelijk doorslaggevend voor de eindscore van een stage

22 Stelling: Een stagiair moet op voorhand de stagementor verwittigen van bijv. epilepsie, psychische problemen,….

23 Stelling: Stagiair die de privacy schendt of ernstige beroepsfouten maakt (gsm-gebruik,…), kan niet slagen voor stage

24 Stelling: Elke stageplaats die leerkansen biedt, is een goede stageplaats

25 GEÏNTEGREERDE PROEF Een schriftelijk eindwerk GIP

26 HET SCHRIFTELIJK EINDWERK o Een schriftelijk eindwerk over een concreet, praktijkgericht onderwerp uitgewerkt tijdens en na de stage o Een zelfstandig werk van de leerlingen o Mondelinge toelichting van het werk voor een jury op het einde van het schooljaar

27 HET ONDERWERP VAN DE GIP De lln kiezen een levensdomein om het comfort, de levenskwaliteit te verhogen Voor / met een individu of groep Het moet vanuit de gebruiker komen, zorg op maat Kan heel praktisch zijn of over iets sociaal, emotioneel…

28 HET PRAKTIJKGEDEELTE Praktische uitwerking

29 HET PRAKTIJKGEDEELTE De laatste week: wat heb ik bereikt?

30 GIP - begeleiding Stagebegeleider: Motiveert / geeft richting Stuurt bij waar nodig Leest na en geeft feedback Ondervraagt Evalueert

31 interesse en motivatie duidelijke feedback vriendelijkheid verantwoordelijkheid zorgzaamheid zelfkennis geduld empathie communicatie


Download ppt "VAKDIDACTIEK ‘PERSONENZORG’ Focus op stagebegeleiding Dinsdag 24 november 2015 Joris Labeeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google