De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Participatiemaatschappij Copyright 2013, www.enspiratie,nl Werkbezoek MO-groep, VGN In de Weerd, Arnhem, 06-06-2013 Theo Duijker Social Return in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Participatiemaatschappij Copyright 2013, www.enspiratie,nl Werkbezoek MO-groep, VGN In de Weerd, Arnhem, 06-06-2013 Theo Duijker Social Return in de."— Transcript van de presentatie:

1 De Participatiemaatschappij Copyright 2013, Werkbezoek MO-groep, VGN In de Weerd, Arnhem, Theo Duijker Social Return in de praktijk van In de Weerd

2 Wist je dat? De Participatiemaatschappij Copyright 2012,

3 Wat doet Enspiratie? Sociaal Ondernemerschap stimuleren en ontwikkelen van Sociale Ondernemingen (SO). Mensen in hun kracht brengen en zelfstandig te maken, door te focussen op mogelijkheden. Zorginstellingen helpen hun kwaliteiten te richten op het zoveel mogelijk zelfstandig maken van mensen voor het verrichten van werkzaamheden. Werkgevers helpen meer rendement uit hun medewerkers te halen. Met of zonder een geïndiceerde beperking. Overheid helpen in het efficiënter besteden van overheidsgelden op het gebied van sociale voorzieningen. Loonwaarde aantonen, dus het liefst zoveel mogelijk werken in een commerciële setting De Participatiemaatschappij

4 Wat bedoelen we met mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt? Mensen met een (licht) verstandelijke beperking Psychisch kwetsbare mensen Mensen met een lichamelijke handicap Mensen met onvoldoende opleiding of een leerachterstand Langdurig werkzoekenden De Participatiemaatschappij

5 Wat is de actuele situatie? Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: WSW Wajong (jong gehandicapten) WWB (Bijstand) Nuggers (niet uitkerings gerechtigde) Waarvan Psychiatrische patiënten tot beschikbaar als arbeidskracht. De Participatiemaatschappij

6 Welke transitie is er aan de gang? De overheid trek zich terug, De regie komt bij de gemeente te liggen Nadruk op participatie Samenhang in participatie en zorgbeleid Budgetten staan onder druk Van ziekterecht naar maatschappelijke compensatieplicht De arbeidsmarkt verwijdert zich steeds meer “Nederland wordt steeds slimmer” Vergrijzing De Participatiemaatschappij

7 De participatieladder De Participatiemaatschappij GeïsoleerdSociale contactenGeorganiseerde activiteiten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Betaald werk Client staat centraalKlant staat centraal

8 Welk effect willen we bereiken? De Participatiemaatschappij

9 Participatiematrix (Individu) De Participatiemaatschappij “Manon”GeïsoleerdSociale contacten Georganiseerde contacten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Regulier werk Universitair HBO MBO niv. 4 MBO niv. 3 MBO niv. 2 MBO niv. 1 Praktijkonderwijs Basisvaardigheden Geen vaardigheden

10 De participatiematrix (Locatie) De Participatiemaatschappij GeïsoleerdSociale contacten Georganiseerde contacten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Regulier werk Universitair HBO MBO niv. 4 MBO niv. 3 MBO niv. 2 MBO niv. 1 Praktijkonderwijs Geen onderwijs Huidige situatie Potentiele situatie

11 De participatiematrix (Rapportage) De Participatiemaatschappij Aanvang 0 Meting Instelling AGeïsoleerdSociale contacten Georganiseer de contacten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Regulier werk Totaal Universitair HBO MBO niveau MBO niveau MBO niveau MBO niveau Praktijk onderwijs Geen onderwijs Totaal

12 De participatiematrix (Rapportage) De Participatiemaatschappij Meting 1 (na 6 maanden) Resultaat 246 PBE’s Instelling AGeïsoleerdSociale contacten Georganiseer de contacten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Regulier werk Totaal Universitair HBO MBO niveau MBO niveau MBO niveau MBO niveau Praktijk onderwijs Geen onderwijs Totaal

13 Wat is de uitdaging? Hoe kunnen we een goede invulling geven aan het onbenut kapitaal van ongeveer 6000 inwoners in Arnhem (talenten die momenteel niet worden aangesproken)? (NB. Nog geen rekening gehouden met het nieuwe WMO landschap) De Participatiemaatschappij

14 Waarom een commerciële setting? De commerciële klant (gast) staat centraal. De cliënt is direct in de rol van medewerker Er ontstaat zingeving Aandacht op economische haalbaarheid Het is een prima basis om loonwaarde te creëren (aan te tonen). De Participatiemaatschappij

15 Welke methodiek/hulpmiddelen? Enkele voorbeelden: Mens: Rol werknemer Competentie portfolio Omgeving: Bedrijfskleding Balanskaart Takenlijsten “Moeilijke vragen koffertje “Stille urenlijstje” Organisatie Gast staat centraal Leidinggevende Loonwaarde (financiële beloning) De Participatiemaatschappij

16 Kortom De Participatiemaatschappij

17 Hoe stimuleren we Social Return in Arnhem? Stimuleren horizontale samenwerking (Proeftuin) Aansluiting werkgevers (vraaggericht) Platform Social Return binnen OKA Verhogen betrokkenheid werkgevers (DPM) Betrokkenheid bij nieuwe S.O. Initiatieven Initiëren van Arnhems Matchingsinstrument Creëren “best practice” (In de Weerd) Reproduceerbare methodiek (t/m werkgever) De Participatiemaatschappij

18 Wat is het resultaat? De Participatiemaatschappij De rol van werknemer Trots Zingeving Zelfstandigheid Onafhankelijkheid …...een betaalde baan

19 Enkele voorbeelden DROOM! (Elst) In de Weerd (Arnhem) Geniet van appeltaart Paul (Soepenstein) De Participatiemaatschappij

20 Wat verstaan wij onder Sociale Ondernemingen? Arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven die werkgelegenheid bieden aan personen mét en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven die tijdelijke werkgelegenheid en/of leerwerkplekken bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (leerwerkbedrijven). Bedrijven die beschut werk bieden aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven die niet te classificeren zijn in één van bovenstaande varianten omdat zij diverse doelgroepen inzetten en/of onder verschillende condities (tijdelijk én duurzaam) en al dan niet in combinatie met werknemers zonder afstand tot de arbeidsmarkt. (Bron: TNO) De Participatiemaatschappij

21 Wat maakt een goede Sociale Onderneming? Realistische businessplannen Commerciële aanpak (de gast is koning) Expert in het aansturen/ontwikkelen van de doelgroep ….dus zelfstandigheid creëren en zorgen dat het lukt Creatief zijn in beperkingen oplossen (blijven proberen totdat het lukt) Gaan voor olympisch goud,…….dit betekent TOPSPORT Tools en hulpmiddelen inzetten (samen ontwikkelen) Methodiek (w.o. balanskaart) Successen meten en vieren Resultaat verschuiving op de participatieladder/matrix Positief denken!!!! (er is meer mogelijk dan je denkt) Belonen in geld en complimenten Uitstroom bevorderen (dit zijn successen) Instroom (drempeltoets), niet iedereen, maar we houden van uitdagingen Opleiden en bij brengen van vakkennis (ook voor gemeente, (zorg) instellingen) De Participatiemaatschappij

22 Zijn er ook dilemma’s? Financiële prikkel zit op aantonen beperking Vergoeding in transitie fase Ondanks loonsubsidie, geen vangnet voor arbeidsmarkt Client staat centraal versus klant staat centraal Nieuwe rol begeleider, het is anders (waar ligt nieuwe energie?) Geen vrijwilligerswerk in commercieel bedrijf (fiscus) Het is topsport, …..niet iedereen is topsporter De Participatiemaatschappij

23 De participatiematrix De Participatiemaatschappij GeïsoleerdSociale contacten Georganiseerde contacten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Regulier werk Universitair HBO MBO niveau 4 MBO niveau 3 MBO niveau 2 MBO niveau 1 Praktijkonderwijs Geen onderwijs

24 Participatie Beweging Eenheden (PBE) De Participatiemaatschappij GeïsoleerdSociale contacten Georganiseerde contacten Onbetaald werk Betaald werk + ondersteuning Regulier werk Universitair HBO MBO niveau 4 MBO niveau 3 MBO niveau 2 MBO niveau 1 Praktijkonderwijs Geen onderwijs

25 Wat is onze droom? Wij willen een bedrijf oprichten wat uiteindelijk uitgroeit tot een bedrijf met de navolgende kenmerken: Minimaal 1 miljoen euro omzet 30 medewerkers Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn de medewerkers Winstgevend Goed rendement voor de aandeelhouders De medewerkers zijn de aandeelhouders De Participatiemaatschappij Copyright 2012,


Download ppt "De Participatiemaatschappij Copyright 2013, www.enspiratie,nl Werkbezoek MO-groep, VGN In de Weerd, Arnhem, 06-06-2013 Theo Duijker Social Return in de."

Verwante presentaties


Ads door Google