De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Derde tranche Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Derde tranche Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Derde tranche Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

2 Inhoud Derde tranche sectorplannen Wat is nieuw? Maatregelen in een sectorplan: van werk naar werk en van werkloosheid naar werk Brug-WW als aanvullend instrument Samenwerkingsverband en hoofdaanvrager De voorbereidingen, welke zaken horen daarbij Belangrijke overige subsidieaspecten De aanvraag Ten slotte Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

3 Nieuwsbericht UWV ziet mismatch op arbeidsmarkt toenemen Op de arbeidsmarkt is sprake van een groeiende mismatch. Daarvoor waarschuwt uitkeringsinstantie UWV donderdag in een rapport. Door toenemende automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, onder meer in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening. In andere bedrijfstakken is juist sprake van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit speelt met name in de ICT en bij bepaalde technische beroepen. Volgens het UWV ontstaat hierdoor de paradoxale situatie dat er moeilijk vervulbare vacatures bijkomen, maar dat het aantal werkzoekenden hoog blijft. "In diverse sectoren zijn er bovendien zorgen over de beschikbaarheid van personeel op het moment dat de economie blijvend aantrekt en vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen." Het UWV denkt ook dat de positie van laagopgeleiden als gevolg van technologische ontwikkelingen en hevige concurrentie op de arbeidsmarkt verder in het gedrang zal komen. Geringe banengroei Uit het rapport blijkt verder dat Nederland als geheel een periode van geringe banengroei tegemoet gaat. Deze toename in het aantal arbeidsplaatsen zal voor een belangrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs. Het aandeel van de zogeheten flexibele schil bij bedrijven zal komende jaren naar verwachting groter worden. In meer dan de helft van de sectoren is de productie en werkgelegenheid nog niet terug op het niveau van voor de crisis. In onder meer de bouw, de financiële dienstverlening, de chemie en de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling kromp het aantal banen voor werknemers in de periode 2008-2013 met meer dan 10 procent. Door: ANP, 4 december 2014 Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

4 4 Derde tranche sectorplannen Sterke focus op belangrijkste uitdaging van de Nederlandse arbeidsmarkt; kansen benutten Transities van werk of van werkloosheid naar werk bij andere werkgever Eigen financiering ten minste 50% Aangepaste regeling gepubliceerd Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

5 Wat is nieuw ? In 2013 /2014 waren de eerste twee tranches open en breed ingezet op 7 thema’s Ook in 2015 cofinanciering mogelijk voor maatregelen in sectorplannen: 1 thema (inter)sectorale mobiliteit Er is een aangepaste regeling voor cofinanciering van sectorplannen Verplicht generiek; open voor alle bedrijven in een sector of regio Makkelijker voor regionale sectorplannen (arbeidsmarkt is regionaal) Meer mogelijkheden voor een rol van gemeenten en provincies Garantstelling mogelijk door één of meerdere partijen Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

6 Maatregelen in een sectorplan Meerdere maatregelen mogelijk binnen een sectorplan (art. 3.2 en 3.3) voor werknemers: A. van werk naar een ander beroep B. van werk naar hetzelfde beroep Kosten die voor cofinanciering in aanmerkingen komen: Begeleiden en bemiddelen / opzetten, onderhouden en uitbreiden infrastructuur voor vwnw / in kaart brengen competenties / omscholing of bijscholing Let op : Altijd bij een andere werkgever Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

7 Maatregelen in een sectorplan Meerdere maatregelen mogelijk binnen een sectorplan (art. 3.4 en 3.5) voor werkzoekenden: C. van WW naar een ander of hetzelfde beroep D. overig naar een ander of hetzelfde beroep Kosten die voor cofinanciering in aanmerkingen komen: Begeleiden en bemiddelen / in kaart brengen competenties / om- of bijscholing Let op: Altijd bij een andere werkgever Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

8 Brug–WW als aanvullend instrument Scholing in combinatie met inzet van de WW Brug tussen huidig en toekomstig werk, of tussen werkloosheid en werk Brug-WW vermindert de werkgeverskosten voor niet productieve scholingsuren substantiële omscholing bij van werk naar werk begeleiding: werknemer gaat altijd naar een ander beroep bij een andere werkgever noodzakelijke bijscholing van een WW-gerechtigde om weer aan de slag te kunnen bij een werkgever in zijn eigen beroep (wel andere werkgever dan waar werkloosheid is ontstaan) Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

9 Brug–WW als aanvullend instrument Brug-WW kan gelden bij maatregelen A (van werk naar een ander beroep) C (van WW naar een ander of hetzelfde beroep) na scholing, nog 1 jr. in dienst bij de nieuwe werkgever (gemotiveerde afwijking mogelijk) geen sollicitatieplicht gedurende de scholing voor het overige gelden reguliere voorwaarden van de WW Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

10 Samenwerkingsverband / hoofdaanvrager (1) Mogelijkheden: regionaal samenwerkingsverband (inter)sectoraal samenwerkingsverband samenwerkingsverband van bedrijven Eisen samenwerkingsverband: Ten minste sociale partners (werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie), zij dragen bij aan de eigen financiering Eén organisatie treedt op als hoofdaanvrager (schriftelijke machtiging van het samenwerkingsverband) Bij publiek-private samenwerking: (centrum) gemeente of provincie kan deel uitmaken van het samenwerkingsverband Evt. financiële bijdrage max. de helft van de eigen financiering gemeente of provincie kan geen hoofdaanvrager zijn Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

11 Samenwerkingsverband/hoofdaanvrager (2) Hoofdaanvrager in beginsel: Werkgeversorganisatie Werknemersorganisatie O&O fonds Eigen vermogen bij hoofdaanvrager van ten minste 80% van het aangevraagde subsidie bedrag of Garantstelling door één of meer partijen in het samenwerkingsverband voor ten minste 80% van het aangevraagde subsidie bedrag (dit geldt ook als hoofdaanvrager andere organisatie is) Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

12 12 De voorbereidingen Arbeidsmarktanalyse : inzicht in behoefte op de arbeidsmarkt: vacatures+ aanbod; nu en prognose komende jaren (inzicht kansrijke beroepen) Plan van aanpak: bepaal de maatregelen waarvoor cofinanciering wordt gevraagd; deze moeten logisch voortvloeien uit de analyse en passen binnen de vier doelen Geef een beschrijving van de uitvoering Bepaal uw eigen voorwaarden bij handhaving en uitvoering Maak een begroting met alle maatregelen vertaald naar activiteiten en kosten (P*Q) en omschrijving financiering structurele maatregelen Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

13 Belangrijke overige subsidieaspecten Géén samenloop van subsidiegelden / dubbelfinanciering (bijv. Participatiewet of ESF ) Malusregeling 60% realisatie Meldplicht voor belangrijke wijzigingen gedurende uitvoering van het sectorplan Rapportageplicht tussenrapportage na 1 jaar + eindrapportage Eindafrekening: uitgevoerde maatregelen (prestaties) en werkelijk gemaakte kosten; verplicht accountantsverklaring Overhead: voor de helft van de subsidiabele kosten voor maatregelen met vaste percentages (staffel) Bevoorschotting is keuze: 1 e voorschot ambtshalve 10% / vervolg voorschotten telkens na zes maanden Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

14 De aanvraag Geen subsidieplafond per aanvraag, wel redelijk in verhouding tot omvang sector / regio Drempelbedrag van ten minste 125.000 euro cofinanciering In 2015 is er 150 mln. euro beschikbaar Aanvragen lopen via het subsidieportaal Agentschap SZW (elektronische aanvraag) Aanvraagtijdvak loopt van 15 januari t/m 29 mei 2015 Behandeling in volgorde van binnenkomst volledige aanvraag Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014

15 Ten slotte Actieteam Crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid Gaat door met haar rol van aanjager Naast voorlichting ook ondersteuning bij de ontwikkeling van een plan SZW (beleid en Agentschap) doet de uitvoering van de regeling Wilt u ons advies of heeft u vragen, stuur een e-mail naar: projectsectorplannen@minszw.nl Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014


Download ppt "Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Derde tranche Voorlichting derde tranche sectorplannen, december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google