De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Suïcidepreventiebeleid VWS: Landelijke agenda suïcidepreventie Gonne Kelder, senior beleidsmedewerker Ministerie VWS 10 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Suïcidepreventiebeleid VWS: Landelijke agenda suïcidepreventie Gonne Kelder, senior beleidsmedewerker Ministerie VWS 10 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Suïcidepreventiebeleid VWS: Landelijke agenda suïcidepreventie Gonne Kelder, senior beleidsmedewerker Ministerie VWS 10 september 2014

2 2 Inhoud 1.Aanloop naar landelijke agenda 2.Rollen en verantwoordelijkheden 3.Inhoud en uitvoering activiteiten Landelijke agenda Titel 2

3 3 Aanloop naar de landelijke agenda (en korte terugblik AO Suïcide) Jaarlijks informeren van de Tweede Kamer over de ontwikkeling van het aantal suïcides, de Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit, samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu Stijging van 30% sinds 2008 staat bij velen op het netvlies De Tweede Kamer is alert; inmiddels is duidelijk dat er nog veel te doen is op het terrein van kennisverbetering (scholing en training) onder de meest betrokkenen en vroegsignalering. Titel 3

4 4 Korte terugblik Algemeen Overleg met de Tweede Kamer Constructief en inhoudelijk debat De Tweede Kamer is content met de bredere meerjarige aanpak van de minister Zet in op met name de preventie en het verkrijgen van meer inzicht in de aanpak en effectieve behandelmethoden Minister erkent dat het beter moet en kan en is bereid hier goed op toe te zien en partijen zo nodig op aan te spreken Eind van dit jaar opnieuw brief naar de Kamer (Jaarrapportage en voortgang van de Landelijke agenda) Titel 4

5 5 Rollen en verantwoordelijkheden Landelijke agenda Groot aantal partijen betrokken, Kort tijdbestek (binnen zes maanden) Tal van activiteiten, verschillende domeinen, ook buiten de geestelijke gezondheidszorg en preventie Committent van elk der betrokken partijen van de agenda Stichting 113online jaagt aan en coördineert Rapporteert periodiek de voortgang van de uitvoering van de Landelijke agenda aan VWS VWS heeft een faciliterende rol Titel 5

6 6 Inhoud en uitvoering Landelijke agenda suïcidepreventie Eind juli 2014 subsidie toegekend aan Stichting 113online Rol: coördineren, aanjagen en bewaken van de voortgang van Landelijke agenda Binnenkort kickoff van het programma Titel 6

7 7 Inhoud reikwijdte Landelijke agenda suïcidepreventie -17 actiepunten - vier domeinen : - gezondheidszorg/preventie - media - onderwijs - sociaal economisch terrein Verkeer en vervoer - overkoepelend: website met tools en best practises om suïcide preventief aan te pakken/te voorkomen Titel 7

8 8 Landelijke agenda suïcidepreventie: domein Zorg Kennis en vaardigheden verankeren suïcidepreventie opleidingsinstituten in de zorg (verpleegkundigen, psychiaters/psychologen, huisartsen en SEH-artsen) (TdT- model) Ketensamenwerking/MDR-richtlijn (GGZ-instellingen) Rol familieleden en naasten Vergroten bewustzijn, competenties en inzet huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten Versterken van de rol van de GGD in de regionale keten Versterken van de rol algemene ziekenhuizen?SEH’s in de regionale keten Kwaliteitscriteria suïcidepreventie inkoop zorgverzekeraars Titel 8

9 9 Landelijke agenda suïcidepreventie: domein Media -Verankeren in opleiding Journalistiek workshop Media en verantwoorde berichtgeving over suïcide -Mediacode opstellen en training media-experts -Dialoog organiseren en uitvoeren met journalisten over uitingen in de media over suïcide(preventie) -Verkennen bijdrage van social media aan preventie van suïcide Titel 9

10 10 Landelijke agenda suïcidepreventie: Domein Onderwijs Gatekeeperstrainingen in onderwijs -Voortgezet onderwijs -MBO -HBO -Universitair onderwijs Uitvoering landelijk aanbod: dit jaar Betrekken screeningsinstrument VOZZ en e-learning Aansluiting bij de ketenzorg in de regio Titel 10

11 11 Landelijke agenda suïcidepreventie: Sociaal economisch domein Gatekeepers training voor Schuldhulpverlening Incassobureaus Gerechtsdeurwaarders Uitkeringsinstanties Sociale diensten Aanvulling (AO Suїcide) wijkagent Titel 11

12 12 Resultaten… meerjarig programma Een hausse aan activiteiten en verspreiding van kennis over dit onderwerp onder een brede groep Programma loopt van 2014 tot en met 2017 Jaarlijks rapporteren aan de Kamer; Houdt vinger aan de pols Duidelijke opgave aan een ieder Titel 12


Download ppt "1 Suïcidepreventiebeleid VWS: Landelijke agenda suïcidepreventie Gonne Kelder, senior beleidsmedewerker Ministerie VWS 10 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google