De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 30 oktober 2010 Wil van der Coelen Regisseur zelfsturing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 30 oktober 2010 Wil van der Coelen Regisseur zelfsturing."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 30 oktober 2010 Wil van der Coelen Regisseur zelfsturing

2 Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, coördinatie te regelen en planningen te maken. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine de Saint Exupéry 2 Ι

3 Meijel Helden Maasbree Kessel 11 Kernen

4 Waar komen we vandaan? 1. Ongenoegen bij overheid en samenleving over de insteek ten aanzien van leefbaarheid op het platteland 2. Ontwikkelingsvisie gemeente Helden 2000 3. Kanteling in denken – primaat bij leefbaarheid ligt bij de gemeenschappen! 4 Ι

5 De analyse Vanaf “Drees” toename van overheidsbemoeienis onder meer in de zorg maar ook op sociaal maatschappelijke vlak Opkomst van maatschappelijke organisaties Huidige regelsystemen doen geen recht aan de opgebouwde intelligentie van burgers 5 Ι

6 Effect Burgers zijn claimende consument Burgers worden gebruikt om het handelen van overheid en maatschappelijke organisaties te legitimeren 6 Ι

7 Wat te doen Sociale energie in de gemeenschap terugbrengen middels: Deregulering –afschaffen regels die relatie tussen overheid en gemeenschap in greep houdt Desorganiseren Depolitiseren 7 Ι

8 kernbegrippen Vertrouwen Ruimte Loslaten Heelheid Synchronisiteit 8 Ι

9 De missie Terugbrengen en verstevigen van de sociale cohesie in de samenleving teneinde de verworven kwaliteit hiervan te verbeteren en op termijn te behouden 9 Ι

10 Gemeenschapsontwikkeling Gemeenschappen nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving De lerende burgers zijn de centrale actoren Overheid en maatschappelijke partners laten ruimte 10

11 overheid Dorp Maatschappelijk partners Gouden Driehoek

12 De rollen van de spelers in de driehoek A. Inwoners – lerend leidend 1. Dorpsoverleggen Katalysator van zelfsturing in de kernen Stimuleren, organiseren en ondersteunen eigen initiatieven in de kernen Bewaken processen in de kernen Dragen zorg voor een goed communicatie met en tussen de inwoners

13 2. Welzijnswerk Ondersteuning dorpsoverleggen - proces Ondersteuning initiatieven van inwoners- proces

14 B. Maatschappelijke partijen – faciliterend Onderwijs Welzijn Zorg Politie

15 C. Gemeente - Inhoud Faciliterend en afwachtend – type I en II Sturend en ondernemend – type III en IV Gemeente – proces Sturend en faciliterend

16 De praktische vertaling Kwaliteitsdiscussies in de gemeenschap Gefaciliteerd door gemeente

17 het uitsorteren van de werktrajecten –I. Vraag/initiatief gemeenschap – geen rol gemeente verwacht –II. Vraag/initiatief gemeenschap – wel rol gemeente verwacht –III. Ontwikkelingen binnen sectorale beleidsvelden – gemeenschap kan wel invloed uitoefenen –IV. Ontwikkelingen binnen sectorale beleidsvelden – gemeenschap kan geen invloed uitoefenen

18 18 Type 1: Dorp Product Type 2: Dorp+gemeente Product Type 3: Gemeente+dorp Product Type 4: Gemeente Product idee voorbereidinguitvoeringevaluatie ZELFSTURING / DIALOOG kaders gemeente interactief visie dorp Openbaar domein Publiek domein

19 Werk- en procesafspraken! 19 Ι

20 Wat viel ons op? 20

21 21 Type 1: Dorp Product Type 2: Dorp+gemeente Product Type 3: Gemeente+dorp Product Type 4: Gemeente Product idee voorbereidinguitvoeringevaluatie ZELFSTURING / DIALOOG kaders gemeente interactief visie dorp Openbaar domein Publiek domein

22 Resultaten! 22

23 Leefbaarheidtoets Beleid en uitvoeringsafspraken Dialoog in het Dorp Het structurele proces waarin inwoners van dorpen, gemeenten en maatschappelijke partners vierjaarlijks de leefbaarheidbeleving toetsen en aan de hand waarvan deze actoren beleid en uitvoeringsafspraken afstemmen en monitoren


Download ppt "1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 30 oktober 2010 Wil van der Coelen Regisseur zelfsturing."

Verwante presentaties


Ads door Google