De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFESSIONALISEREN DOOR EN IN ONDERZOEK GOOD PRACTICE VELON/VELOV 2016 JANNEKE RIKSEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFESSIONALISEREN DOOR EN IN ONDERZOEK GOOD PRACTICE VELON/VELOV 2016 JANNEKE RIKSEN"— Transcript van de presentatie:

1 PROFESSIONALISEREN DOOR EN IN ONDERZOEK GOOD PRACTICE VELON/VELOV 2016 JANNEKE RIKSEN j.k.w.riksen@vu.nl

2 KLAAR VOOR DE START! VASTSTELLEN VAN GESCHIKTHEID VAN STUDENTEN VÓÓR DE START VAN DE UNIVERSITAIRE LERARENOPLEIDING

3 3 ONDERWIJSCENTRUM-VU MATCHINGSTRAJECT ULO-STUDENTEN (SINEK) “Why” - Waarom dit traject? “How” - Werkwijze en opzet “What” - Pilot: uitkomsten, evaluatie en meerwaarde

4 4 ONDERWIJSCENTRUM-VU WAAROM? (Reguliere) Studenten voor de start: - Beter beeld ulo - Beter beeld beroep - Inzicht in hun talenten/geschiktheid

5 5 ONDERWIJSCENTRUM-VU WAAROM? - Aansluiten Lerarenagenda 2013-2020 OCW - Actieplan Lerarenopleiding VSNU - Onderwijsagenda VU - Geschiktheidsonderzoeken: intake en selectie - Vernieuwd curriculum ulo

6 6 ONDERWIJSCENTRUM-VU WAAROM? Docenten en schoolopleiders: - Efficiënter inzetten van begeleidingstijd - Hoger rendement opleiding - Kwaliteitsverbetering beginnende docenten - Minder uitstroom voortgezet onderwijs Vanuit Samen Opleiden: schoolopleiders: - Betrokken bij toelating studenten - Zicht op studietraject

7 7 ONDERWIJSCENTRUM-VU KLAAR VOOR DE START! Doel: Voor de start vaststellen van de professionele, didactische en pedagogische geschiktheid van de student voor opleiding en beroep

8 8 ONDERWIJSCENTRUM-VU HOE: WERKWIJZE - Literatuurstudie: binnen- en buitenland - Overleg betrokkenen intern en - Overleg experts extern - Ontwikkelen van valide en transparante selectie-instrumenten i. s.m. betrokkenen. (schoolopleiders, instituutsdocenten, MT, studenten, toelatingscommissie, opleidingscommissie, stagecoördinator) - Uitvoeren, monitoren en evalueren pilot start sept. 2015 en febr. 2016.

9 9 ONDERWIJSCENTRUM-VU HOE:UITVOERING - Informatiebijeenkomst VU - Inleidend College VU - CV en motivatie: school en VU - Schoolbezoek voortgezet onderwijs, meelopen a.d.h.v. opdrachten waarin alle vakonderdelen aan bod komen - Einde van de dag een “matchingsgesprek” op school met schoolopleider en werkplekbegeleider

10 10 ONDERWIJSCENTRUM-VU HOE: UITVOERING - Inleveren uitwerking opdrachten op VU - Matchingsgesprek VU: - CV, motivatie, uitwerking opdrachten en advies schoolopleider Uitkomst: - Dringend advies over geschiktheid - Mogelijke leervragen

11 11 ONDERWIJSCENTRUM-VU CRITERIA MATCHING Schoolopleider, vakbegeleider, instituutsopleider en student Eigen criteria ontwikkeld op basis van: - Verwachtingen - Motivatie - Professionele houding - Persoonlijke eigenschappen - Beroepsgerelateerde vaardigheden

12 12 ONDERWIJSCENTRUM-VU WAT: OPBRENGSTEN Matching aug.2015Deelname totaal 29 studenten Niet gestart:Reden: 1 studentNa meeloopdag; beroep 1 studentNegatief advies school Wel gestart:Naar andere school, vanwege: 1 studentOnderwijstype 1 studentGeen “match”

13 13 ONDERWIJSCENTRUM-VU WAT: OPBRENGSTEN Matching febr.2016Deelname 38 studenten Niet gestart:Reden: 3 studentenNa meeloopdag, beroep 1 studentNegatief advies school 2 studentenNa meeloopdag en gesprek VU 2 studentenAndere baan gezocht, beroep en ulo 2 studentenPersoonlijke omstandigheden

14 14 ONDERWIJSCENTRUM-VU WAT: MEERWAARDE Studenten: - Beter beeld beroep en opleiding - Vroege en meer intensieve kennismaking school - Beter zicht op kwaliteiten/talenten en leervragen - Serieus genomen Schoolopleiders: - Mede invloed op advies geschiktheid - Sneller duidelijk wie op welke stageplaats - Hoop op minder uitval


Download ppt "PROFESSIONALISEREN DOOR EN IN ONDERZOEK GOOD PRACTICE VELON/VELOV 2016 JANNEKE RIKSEN"

Verwante presentaties


Ads door Google