De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nulbalans voor de kwekerij Project: Duurzaam Aalbeheer op basis van Balansberekeningen (Collectieve acties in de visketen) DUPAN 2011 – 2013 Wageningen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nulbalans voor de kwekerij Project: Duurzaam Aalbeheer op basis van Balansberekeningen (Collectieve acties in de visketen) DUPAN 2011 – 2013 Wageningen,"— Transcript van de presentatie:

1 Nulbalans voor de kwekerij Project: Duurzaam Aalbeheer op basis van Balansberekeningen (Collectieve acties in de visketen) DUPAN 2011 – 2013 Wageningen, 12 februari 2014 Hans Boon - Aquaculture Experience

2 Agenda 1. Scenario’s voor nulbalans voor de kweek 2. Compensatieberekeningen 3. Vergelijking scenario’s in cijfers 4. Conclusies

3 Definitie Nulbalans Kwekerij maakt gebruik van de glasaal voor het kweekproces maar dit heeft geen negatieve gevolgen heeft voor de palingstand in Europa en het paaibestand in het bijzonder. Die situatie waarin de cumulatieve sterfte van glasaal tot schieraal (spawner to recruit ratio) niet negatief wordt beïnvloed door de onttrekking van glasaal door de kwekerij.

4 1. Scenario’s voor nulbalans voor de kweek

5 1. Scenario’s nulbalans voor de palingkweeksector 1. De kwekerij zet glasaal uit Europese vangstgebieden uit. 2. De kwekerij zet pootaal uit de kwekerij uit in de natuur. 3. De kwekerij zet schieraal over de dijk. 4. De kwekerij zet glasaal voor de Nederlandse kust over de dijk. 5. De kwekerij neemt alleen glasaal in van een duurzame glasaalvisserij.

6 1.1. Scenario 1 - De kwekerij zet glasaal uit De onttrekking van door palingkwekerijen ingenomen glasaal wordt gecompenseerd door het uitzetten van glasaal: ter verbetering van de aalstand gebieden met goede uittrekmogelijkheden onvoldoende natuurlijke intrek van paling huidige palingbezetting is lager dan de draagkracht voor aal

7 1.1. Scenario 1 - De kwekerij zet glasaal uit Franse aalbeheerplan heeft een quotasysteem voor glasaalvisserij In 2013 is het voorlopig maximale percentage van 60% bestemd voor voor restocking. De kwekerijen kunnen volgens dit zelfde principe ter compensatie van het glasaalgebruik in de kwekerij 1.5 kg glasaal uitzetten in de natuur.

8 1.2. Scenario 2 - De kwekerij zet pootaal uit De onttrekking van door palingkwekerijen ingenomen glasaal wordt gecompenseerd door het uitzetten van pootaal. –Kwekerijen zijn zeer succesvol in het opkweken van glasaal tot pootaal. –Winst te halen voor de overleving van uitgezette glasaal –grootste intrek in Zuid Europa als watertemperatuur (natuurlijk voedselaanbod) in Noord Europa nog heel laag is > slechte overleving en groei. –Een kwekerij moet minimaal net zoveel pootaal uitzetten van bepaald gewicht als die anders tot datzelfde gewicht in de natuur zou zijn opgegroeid.

9 1.3. Scenario 3 - De kwekerij zet schieraal over de dijk

10 De onttrekking van door palingkwekerijen ingenomen glasaal wordt gecompenseerd door het over de dijk zetten van schieraal. –Een kwekerij zet net zoveel schieraal "over de dijk wordt gezet" als die zouden uittrekken als deze glasaal niet gevangen werd.

11 1.4. Scenario 4 - De kwekerij zet glasaal voor de Nederlandse kust over de dijk Een kwekerij zet net zoveel "glasaal over de dijk“ als die voor de kweek wordt ingenomen.

12 1.5. Scenario 5 - De kwekerij neemt alleen glasaal in van een duurzame glasaalvisserij Glasaal wordt ingenomen van een duurzame glasaalvisserij (of handelaar), uitgangspunten: - geen negatieve invloed heeft op het natuurlijk aalbestand - 40% "ontsnappingsdoel" (escapement target) wordt in dit "vangstgebied" (catchment) gerealiseerd. - kwekerij die SES gecertificeerd is moet 10% van de glasaalinname uitzetten in de natuur.

13 2. Compensatieberekeningen

14 2. Compensatieberekeningen t.b.v. de verduurzamingzaming van de palingkweeksector Uitgangspunten Kwekerij maakt gebruik van de glasaal voor het kweekproces maar dit heeft geen negatieve gevolgen heeft voor de palingstand in Europa en het paaibestand in het bijzonder. Objectieve berekening van de hoeveelheid glasaal, pootaal, schieraal welke uitgezet of geholpen wordt c.q. vaststelling van de financiële bijdrage. Compensatie van door kwekerijen ingenomen glasaal vindt plaats op basis van gegevens verzameld over de overleving (Z) en groei (SGR) van glasaal naar pootaal en van glasaal naar schieraal in Engeland en Frankrijk.

15 2. Stappen in berekeningen 2.1.Bepaling representatieve instantane mortaliteit Z (sterfte per tijdseenheid) in de brongebieden van de glasaal 2.2.Vergelijking met door model berekende M (natuurlijke mortaliteit) 2.3.Bepaling van uitzetgewichten pootaal op basis van specifieke groeisnelheid (SGR) 2.4.Berekening van de aantallen en kg overlevende glasaaltjes na 1, 2 en 10 jaar = Uitzetverplichting 2.5.Bepaling kosten pootaal per kg voor de kwekerij 2.6.Bepaling rendement glasaal tot palingfilet 2.7.Berekening compensatie kwekerijen op basis van eindproduct 2.8.Berekening compensatie vergeleken met model (natuurlijk mortaliteit)

16 2.7. Berekening compensatie kwekerijen op basis van eindproduct

17 2.8. Berekening compensatie vergelijk met model

18 3. Vergelijking scenario’s in cijfers

19

20 4. Conclusies

21 De nul balans kan voor de kwekerijen bepaald worden en de financieringskosten zijn te berekenen. Per kg ingenomen glasaal variëren de kosten van de scenario's: –€ 31,-- bij de uitzet van pootaal van 5 gram –€ 631,-- wanneer "schieraal over de dijk" wordt gezet. Het "duurste scenario", het "schieraal over de dijk" zetten, kan met een heffing van € 0,36 per 100 gram filet gefinancierd kan worden. De compensatieberekeningen op basis van het gehanteerde model (Bevacqua) liggen in dezelfde range als volgens de verschillende scenario's in dit project zijn berekend.

22 4. Conclusies Als alle in Nederland geproduceerde kweekpaling als palingfilet zou worden verkocht in Nederland en een bedrag van € 0,50 Euro op alle 100 gram verpakkingen wordt geheven kan jaarlijks een bedrag van €7.500.000 worden opgebracht. Hiermee is het financieren van een 0- balans, volgens willekeurig welk van de scenario's, dus ruimschoots haalbaar.

23 4. Conclusies Combinatie van maatregelen kan worden genomen om de inname van glasaal door de kwekerijen te compenseren. In het belang van de palingstand zal moeten worden bepaald welke maatregelen (scenario's) het snelst bijdragen aan herstel –Het redden van volwassen aal draagt (scenario 3) direct bij aan het vergroten van de hoeveelheid wegtrekkende aal. –Het bestand wordt echter direct vergroot door het uitzetten van aal in het binnenwater (scenario's 1, 2, 4 en 5).

24 Na dit project Welke keuzes het beste zijn ligt in het verlengde van deze studie en kan door de verschillende stakeholders worden bepaald. Het uitwerken van de juiste herstelmaatregelen, in het verlengde van de compensatiemaatregelen voor de kweek, bevordert een goede samenwerking tussen de sportvisserij (controle), beroepsvisserij (vangst van glas- en schieraal, beheer), kwekerijen, rokerijen en handel (financiering). Het werk als visstandbeheerder wordt op deze wijze voor het beroep van visser financierbaar.

25


Download ppt "Nulbalans voor de kwekerij Project: Duurzaam Aalbeheer op basis van Balansberekeningen (Collectieve acties in de visketen) DUPAN 2011 – 2013 Wageningen,"

Verwante presentaties


Ads door Google