De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

: nordinfra Woningbouwlocatie Hulsberg : Verkeerskundige aspecten Themabijeenkomst voor gemeenteraad 12 mei 2009 ing. Nordine Bouchiba, verkeerskundig.

Verwante presentaties


Presentatie over: ": nordinfra Woningbouwlocatie Hulsberg : Verkeerskundige aspecten Themabijeenkomst voor gemeenteraad 12 mei 2009 ing. Nordine Bouchiba, verkeerskundig."— Transcript van de presentatie:

1 : nordinfra Woningbouwlocatie Hulsberg : Verkeerskundige aspecten Themabijeenkomst voor gemeenteraad 12 mei 2009 ing. Nordine Bouchiba, verkeerskundig adviseur

2 : nordinfra Inhoud presentatie : Verkeerskundige aspecten: : Toelichting verkeersproductie, ontsluiting en verkeersafwikkeling : Toelichting verkeersveilige inrichting in relatie tot brede school : Toelichting parkeersituatie 2

3 : nordinfra Verkeersproductie van het nieuwe plan : : Plan genereert nieuw verkeer als gevolg van: o nieuwe woningen o bezoekers nieuwe voorzieningen o halen en brengen van kinderen naar brede school : Dit heeft effecten voor: o drukte op de Mesweg en Sportparklaan (etmaalintensiteiten) o doorstroming op het kruispunt Mesweg-N298 (kruispuntcapaciteit en wachttijd) 3

4 : nordinfra Verkeersproductie van het nieuwe plan : : geschatte verkeersproductie: maximaal 800 à 900 mvt/etm : vraag: is deze toename acceptabel? 4

5 : nordinfra Ontsluiting en verkeersafwikkeling : Hoeveel verkeer kunnen de Mesweg en Sportparklaan “hebben”? 5

6 : nordinfra Ontsluiting en verkeersafwikkeling : : Streefwaarden voor de maximale gewenste intensiteit in het kader van de leefbaarheid voor erftoegangswegen (woonstraten) o maximaal 5.000 à 6.000 mvt/etm o echter bij voorkeur lager dan 3.000 mvt/etm : Nieuwe verkeer verdeelt zich over drie richtingen via de Sportparklaan en Mesweg, aanname o.b.v. verkeersintensiteiten: o 60% via Mesweg naar N298 o 20% via Sportparklaan naar N298 o 20% via Mesweg richting Arensgenhout 6

7 : nordinfra 7

8 8

9 Ontsluiting en verkeersafwikkeling : 9 : Extra verkeer leidt dus niet tot overschrijding van de (strengste) streefwaarde van 3000 mvt/etm : Aandachtspunten: o verkeersveilige inrichting van de straten o 30 km-snelheidsregime o verkeersstromen van/naar de brede school o parkeersituatie

10 : nordinfra 10 Ontsluitingsstructuur basisvarianten :

11 : nordinfra 11 Ontsluitingsstructuur inspraakvarianten :

12 : nordinfra 12 Ontsluitingsstructuur clustervarianten :

13 : nordinfra Verkeersveilige inrichting schoolomgeving : : Zoveel mogelijk onderscheid tussen verschillende stromen (auto/fiets/voetgangers) : Voldoende overzicht voor kinderen op oversteeklokaties : Zorgen voor een herkenbare schoolomgeving voor weggebruikers : Voldoende wachtruimte voor ouders creëren : Onderscheid tussen kortparkeren (brengen/halen kleine kinderen) en kiss ‘n ride (voor grotere kinderen) : Kiss ’n ride strook situeren in straat met verkeerscirculatie : Straten direct voor de school vrijhouden van parkeren/stoppen : Verkeersveilige oversteek voor langzaam verkeer over de N298 13

14 : nordinfra Verkeersveilige inrichting school : 14

15 : nordinfra Parkeersituatie : Nieuwe woningen : Parkeren bewoners op eigen erf  rekening houden bij ontwerp kavels : Bezoekersparkeren: eis = 0,3 ppl per woning  6 tot 17 parkeerplaatsen situeren op de weg (snelheidsremmend) en/of in nieuwe parkeervakken Sportfaciliteiten: huidige parkeerplaatsen uitbreiden Brede school/gemeenschapshuis/bibliotheek: : Nieuwe aanleg parkeerplaatsen, rekening houden met combinatie- mogelijkheden : Kiss ‘n ride-voorziening + kortparkeren 15

16 : nordinfra Parkeersituatie: parkeerbalans voorzieningen : 16 FUNCTIES KENGETALLEN (VAN CROW) UITKOMSTEN Uitgangspuntminmaxperminmax niet stedelijk, gelegen rest beb, kom Basisschool12groepenidem, excl. Kiss/ride0,51groep612 peuterspeelzaal4arbeidsplaatsenidem, excl. Kiss/ride0,60,8arbeidsplaats23 kinderdagverblijf4arbeidsplaatsenidem, excl. Kiss/ride0,60,8arbeidsplaats23 BSO2arbeidsplaatsenidem, excl. Kiss/ride0,60,8arbeidsplaats12 bibliotheekruimte150m2idem0,50,7100 m2 BVO11 gemeenschapshuis650m2idem24100 m2 BVO1326 47 HALEN/BRENGEN onderbouw150leerlingen% leerlingen per auto:0,5x0,5x0,75=28kort parkeren bovenbouw150leerlingen% leerlingen per auto:0,25x0,25x0,85=8kiss 'n ride peuterspeelzaal/kinderdagverbl.100leerlingen% leerlingen per auto:0,6x0,25x0,75=11kortparkeren 47 Opmerkingen: Combinatiemogelijkheden basisschool en gemeenschapshuis, hierdoor is een reductie van 13 tot 26 plaatsen mogelijk Resultaten: Schatting totaal benodigd voor brede school: min 60 ppl, max 70 ppl. Nieuwe parkeerplaatsen in plannen:85 tot 116(gedeeltelijk gecombineerd met nieuwe ppl. voor sportvelden) plus uitbreiding parkeerplaatsen bij sporthal

17 : nordinfra Conclusies & aanbevelingen verkeer/parkeren : : Hoeveelheid extra verkeer is i.r.t. streefwaardes ruimschoots acceptabel en kan goed via het bestaande wegenpatroon worden afgewikkeld. : Alle gepresenteerde ontsluitingsvarianten zijn mogelijk, gelet op beperkte hoeveelheid extra verkeer is aparte ontsluiting sportvoorzieningen echter niet noodzakelijk  nut/noodzaak afwegen i.r.t. extra investering. : De parkeerdruk wordt goed in de plannen goed opgevangen: o uitbreiding parkeerplaatsen bestaande sportvoorzieningen; o ruim voldoende nieuwe parkeerplaatsen voor school en voorzieningen. : Aandacht voor een goede verkeersvisie voor het verkeer van/naar de brede school nadat een van de stedenbouwkundige modellen gekozen is. 17

18 : nordinfra Postbus 2093 6201 CD Maastricht tel: +31 (0)6 185 65 707 email: info@nordinfra.nl ing. Nordine Bouchiba 12 mei 2008 09-0303/02


Download ppt ": nordinfra Woningbouwlocatie Hulsberg : Verkeerskundige aspecten Themabijeenkomst voor gemeenteraad 12 mei 2009 ing. Nordine Bouchiba, verkeerskundig."

Verwante presentaties


Ads door Google