De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspraak bewonersvereniging De Bongerd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspraak bewonersvereniging De Bongerd"— Transcript van de presentatie:

1 Inspraak bewonersvereniging De Bongerd
Ter gelegenheid van de informatieavond woningbouwplannen Scheepsbouwweg

2 Communicatie Te beperkte communicatie, belangrijk voor wijken als geheel Geen informatie bij verkoop Annabellaweg Geen melding bij bespreken Scheepsbouwweg met Bewonersvereniging de Bongerd Schijn van achterhouden informatie

3 Groen

4 Groen Groen en ruimte belangrijke onderscheidende kwaliteiten van Amsterdam Noord. Ons ‘Scheepsbouwpark’ wordt beleefd als waardevolle groenstrook, met name door volgroeide lindebomen en ruimte Beperkt bomenplan de Bongerd rust ook op dit omliggende groen (aangegeven in overleg SDAN) Bestaand groen verdwijnt geheel volgens dit plan Ook de huidige en in SP geplande groene oeverzone verdwijnt

5 Verkeer en Parkeren

6 Verkeer en Parkeren Hoek Scheepsbouwweg-Werktuigstraat momenteel onveilig, wordt nog onoverzichtelijker, wordt niet opgelost in plan Voetpad oostelijke zijde op korte termijn noodzakelijk Parkeerplaats aan de Scheepsbouwweg hoort bij bebouwing Nageljongenstraat, daar nu 2-zijdig geparkeerd Wanneer wordt gehandhaafd wordt parkeerdruk veel hoger Toevoeging woningen leidt tot extra hoge parkeerdruk

7 Verkeer en Parkeren

8 Woningbouwprogramma Starterswoningen voegen in deze buurt niet veel toe: Er is al veel aanbod van kleine (koop)starterswoningen Beter is inzet op het middensegement (huur en koop) en duurdere koopwoningen voor variatie en doorstroming

9 Locatie en fasering Eerst bestaande bouwgrond en braakliggende terreinen benutten Afronden achterzijde Hogeland begrijpelijk maar met minder woningen en met meer ruimte voor (bestaand) groen Westzijde: Deels groen in Bestemmingsplan Banne Buiksloot II; Oostzijde: Deels groen met waterwoningen in BP De Bongerd Gepresenteerde plan niet conform SP De Bongerd: groene oever verdwijnt geheel Scheepsbouwweg gezichtsbepalende hoofdas: integraal ontwerp essentieel

10

11

12

13

14 Conclusies Betrek bewoners eerder bij de plannen en neem dit serieus.
Zorg voor goede afstemming met de omgeving en hou rekening met het bestemmingsplan Banne Buiksloot II en het stedebouwkundig plan van De Bongerd. Heroverweeg gekozen segment en overweeg middensegment en duurdere koop. Ontwerp een plan waarin de groenvoorziening een volwaardig element is, gelijkwaardig aan het bestaande groen Herberekening parkeerdruk op basis van eenzijdig parkeren Nageljongenstraat Voorkom bij de huidige plannen dat de realisatie van het urgent oostelijk voetpad voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld Integrale herinrichting en realisatie van Scheepsbouwweg op basis van definitieve planning Waterwoningen is noodzakelijk om te voorkomen dat huidige plannen onuitvoerbaar worden. Alleen een integrale inrichting garandeert een kwalitatief en goed op elkaar afgestemd ontwerp. Tevens wordt voorkomen dat bewoners onnodig lang last hebben van werkzaamheden.


Download ppt "Inspraak bewonersvereniging De Bongerd"

Verwante presentaties


Ads door Google