De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Floor, Avalex 13 september 2011 Welkom aan de leden van de Raadscommissie BLD Delft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Floor, Avalex 13 september 2011 Welkom aan de leden van de Raadscommissie BLD Delft."— Transcript van de presentatie:

1 Peter Floor, Avalex 13 september 2011 Welkom aan de leden van de Raadscommissie BLD Delft

2 Agenda: korte introductie Avalex De Stelling: Bronscheiding vs. Nascheiding: Hoe voorkom ik “slepen met afval” ? Belemmeringen Kansen en mogelijkheden (Afval bestaat, of niet?) Samenvatting en discussie

3 Introductie Avalex Avalex is het Regionale Reinigingsbedrijf in de regio Haaglanden met als rechtsvorm de Gemeenschappelijke Regeling; Zes gemeenten in de regio Haaglanden participeren: - Delft - Rijswijk - Leidschendam–Voorburg- Pijnacker–Nootdorp - Midden-Delfland - Wassenaar Geen contractgemeenten; 150.000 huishoudens in diverse stedelijkheidsklassen; 170 miljoen kilo’s afval per jaar Focus is gericht op afval

4 Aanleiding discussie: Avalex heeft (samen met Irado) in 2009 de verwerking van restafval succesvol aanbesteed; Wij slepen jaarlijks in totaal ruim 140.000 ton restafval van West Nederland naar Oost Nederland; En hoe duurzaam zijn wij hiermee (geworden)?

5 De Stelling: In deze discussie worden voor- en tegenstanders van “slepen met afval” gepositioneerd. Wie is er dan vóór? Wat is nu precies de vraagstelling: Waarom slepen we met afval? Is dit een keuze? Welke afwegingen worden gemaakt om te slepen? Slepen we te ver óf te veel? Kunnen we “slepen” voorkomen?

6 Aanbesteden: Belemmeringen Wet- en regelgeving leiden tot beperking van bewegingsruimte; Europese regels beïnvloeden keuzevrijheid, nationale regelgeving remt recyclinginitiatieven (Voorbeeld: kunststof); Infrastructuur en inzamelsystemen zijn gebaseerd op optimale logistiek, niet op de mogelijkheden van de afvalstromen; Politiek / bestuurlijk: serviceniveau aan de burger en prijs staan voorop; Er is geen incentive voor burgers om het echt goed te doen

7 Kansen en Mogelijkheden Beschouw het product niet als afval, maar als (secundaire) grondstoffen, met restproduct als energiedrager (Afval bestaat niet); Zorg voor echte participatie van burgers en stop met dure en onzinnige overheidscampagnes. Die leiden niet tot het gewenste resultaat; Van 2004 tot 2009 is het volume huishoudelijk afval niet toegenomen, en de scheidingsresultaten ook niet Geef burgers een echte incentive, en laat hén slepen;

8 Scheidingsresultaten Afval van huishoudens Totaalw.v. Totaal Gemengd Gescheiden ingezameld gescheiden huishoudelijkgrofafval; door of in opdracht van ingezameld afval huisafval 1) GemeentenOverigen 2) miljoen kgin procenten 200490853935790425011048,01% 200591153960810424011047,69% 200691303960805425011547,79% 200792903965775440514548,99% 200892003945770435014048,77% 2009*91903890735439017049,64%

9 Sorteeranalyse 2010 GFTOPKKunststofglastextielmetaal Appa- ratenhoutpuinrest ondergronds verzamel24%19%16%5%3% 1% 3%25% bovengronds verzamel20%16%14%4%3%5%1%3%2%32% mini containers24%16%19%5%3%4%1%2% 24% zakken29%15%16%5%4%3%1% 2%24%

10 Uitdagingen: Sorteeranalyses: welke stromen, welke acties, en tot welke inspanning zijn we bereid? Restafval: meer focus op gescheiden inzamelen met goede prikkels voor deelnemers Welke deelstromen:Kunststof, papier, textiel, huishoudelijke apparaten Inzameling grof huishoudelijk afval ontmoedigen, brengen stimuleren; Welke toepassingen restafval: vergisten / verbranden met energieterugwinning

11 Hoe te realiseren? Inzamellocaties met vergoeding voor grondstoffen: Kunststoffen Papier en karton Textiel Kleine huishoudelijke apparaten Financiering komt uit vergroten grondstoffenstroom, lagere inzamelkosten en vermeden verwerkingskosten; Optimaliseren brengvoorzieningen en beperken huis-aan-huis inzameling; Ontmantelen milieuparken;

12 Samenwerkingsmogelijkheden: Bronscheiding restafval (Ryck en Midwaste) Verwerking deelstromen (Midwaste) Verwerkingscontracten (Midwaste) Innovatie (bijv. inzamelsystemen, scheidingstechnieken) Energieterugwinning (elektriciteit, biogas voor voertuigen en inwoners)

13 Resultaat: Toename hergebruik door eenvoudige prikkel (geld); Afval krijgt waarde; Nieuwe impuls milieueducatie; Sterke afname brandbaar restafval; Substantiële vermindering transportbewegingen; Kostenneutraal voor huishoudens.

14 Conclusie: Focus op hergebruik grondstofstromen, en niet op verbeteren huidige logistiek van inzamelen; Beschouw restproduct als energiedrager; Geef afval waarde! Afval bestaat niet; Alleen ga je sneller, Samen kom je verder


Download ppt "Peter Floor, Avalex 13 september 2011 Welkom aan de leden van de Raadscommissie BLD Delft."

Verwante presentaties


Ads door Google