De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonservicegebieden De Heumense aanpak. Opbouw presentatie Algemeen De gemeente Heumen Samenwerking “Welzijn, wonen en zorg” sinds 2003 Resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonservicegebieden De Heumense aanpak. Opbouw presentatie Algemeen De gemeente Heumen Samenwerking “Welzijn, wonen en zorg” sinds 2003 Resultaten."— Transcript van de presentatie:

1 Woonservicegebieden De Heumense aanpak

2 Opbouw presentatie Algemeen De gemeente Heumen Samenwerking “Welzijn, wonen en zorg” sinds 2003 Resultaten

3 Inleiding workshops De Heumense werkconferentiemethode Aanpassen bestaande woningvoorraad: een must?

4 De gemeente Heumen Gemeente Heumen: ten zuiden van Nijmegen 16.600 inwoners Malden, Overasselt, Nederasselt, Heumen

5 Samenwerking “welzijn, wonen en zorg” 2003 verzoek aan gemeente om regierol Samen “spelregels” voor samenwerking gekozen

6 Doelgroep

7 Samenwerkingspartners o.a: Ouderenbond, Burgeradviesraad Gezondheidscentrum Woningbouwvereniging Oosterpoort Steunpunt Vrijwilligerswerk Thuiszorg GGZ Nijmegen, RIBW Malderburch Dichterbij, Pluryn, MEE

8 Resultaten: enkele voorbeelden Lokaal steunpunt voor mantelzorgers Vervoerswijzer Outdoor fitness voorziening Signaleringskaart eenzaamheid Achterwacht bij sociale alarmering Casusoverleg multiproblem huishoudens

9 Workshop: de Heumense werkconferentiemethode Opbouw 1.Werkconferenties ”Afstemming welzijn, wonen en zorg” 2.Is de methode overal toepasbaar? 3.Samenwerken in tijden van financiële krapte

10 1. Werkconferenties “welzijn, wonen en zorg” 2 werkconferenties per jaar Onafhankelijk voorzitter Per jaar gezamenlijke keuze 3 thema’s –Inventarisatie integrale knelpunten –Per thema: werkgroep met trekkers

11 Wij werken SMART!

12 2. Is deze methode overal toepasbaar? Methode is geen blauwdruk! Samen eigen lokale “spelregels” kiezen: draagvlak Gebruik wat je aanspreekt

13 Werkgroepen: advies extra voorzieningen Gemeente moet bezuinigen Combinatie meerdere financieringsbronnen Vereist nóg meer gezamenlijke draagvlak en creativiteit 3. Samenwerken bij financiële krapte

14 Voorbeeld Klussendienst – Provinciale subsidie, gemeente (Wmo én WWB), inkomens afhankelijke eigen bijdrage klanten

15 Voorbeeld: Buurderij Overasselt – Provinciale subsidie, AWBZ, woningcorporatie, zorgaanbieders, gemeente

16 Workshop: aanpassen bestaande woningvoorraad een must? Opbouw 1.Noodzaak aanpassen bestaande woningvoorraad 2.Het Opplusproject: “Wij blijven hier wonen” 3.Aangepast wonen is niet voldoende!

17 1. Noodzaak aanpassen bestaande woningvoorraad Vergrijzing: toename behoefte aan “wonen met zorg” Mensen willen in eigen dorp blijven Extramuralisering: wachtlijsten o.a. verzorgings- en verpleeghuizen Beperkt aantal nieuwbouwlocaties

18 Beleid gemeente Heumen WMO: financieren noodzakelijke aanpassingen in woningen Woonvisie 2010 – 2020 – Nieuwbouw: Starters en senioren – Preventief aanpassen:”opplussen”

19 2. Het opplusproject “Wij blijven hier wonen” Proefproject in 1 wijk in Malden Doelgroep: 634 55-plussers 480 woningen Doel: Bewustwording doelgroep 100 woningadviezen, 20% woningen aangepast

20 Aanpak Extern projectleider Brede projectgroep Vrijwillige woonadviseurs

21 Hoe overtuig je inwoners? De verleiding – Heumen: ja Advies op maat – Heumen: ja Ondersteuning – Heumen: ja Over de streep – Heumen: nee

22 Eerste verkenning resultaten 100 woonadviezen: op verschillende wijze Inschatting: 30% doelgroep is bereikt Aantal aangepaste woningen?

23 Rollen en verantwoordelijkheden Inwoners Zelf financieren? Professionele organisaties Stimuleren, faciliteren, ondersteunen, financieren? Gemeente Stimuleren, faciliteren, ondersteunen, financieren?

24 3. Aangepast wonen is niet voldoende! Meedoen aan de samenleving vereist meer dan een aangepaste woning –Toegankelijke openbare ruimte –Basispakket van diensten en mogelijkheden

25 Gewenst basispakket Mobiliteit Praktische ondersteuning Financieel/administratieve ondersteuning Ontmoeting in de wijk

26 Stand van zaken in Heumen Sommige diensten ontbreken Bestaande diensten: – Merendeel functioneren goed – Aantal functioneert niet goed – Niet alle diensten zijn beschikbaar voor alle wijken/dorpen

27 Aandachtspunt: communicatie Onbekende diensten worden niet benut Voorkomen: “van kastje naar de muur sturen” van inwoners

28 Aanpak gemeente Heumen Vraagwijzer: één loket voor ”Welzijn, wonen, zorg” – Formele samenwerkingsovereenkomst met: KBO’s, Oosterpoort en Malderburch Een Wmo-communicatiestijl – Wijkrant, foldersjablonen, posters, foto’s

29 Dank voor uw aandacht Veel plezier bij de workshops Tot straks bij de excursie in Malden!


Download ppt "Woonservicegebieden De Heumense aanpak. Opbouw presentatie Algemeen De gemeente Heumen Samenwerking “Welzijn, wonen en zorg” sinds 2003 Resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google