De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van RI&E naar cultuurverandering Walter Zwaard 30 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van RI&E naar cultuurverandering Walter Zwaard 30 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Van RI&E naar cultuurverandering Walter Zwaard 30 november 2015

2 25 jaar in trefwoorden 199020001995201020052015 Kaderrichtlijn Arbowet art.4 Gedoe over evaluatie ‘Risico’ in arbowet Dynamische RI&E PvA in arbowet “Gedrag hoort in de RIE” “Nuchter omgaan met risico’s” Preventiemedewerker RI&E als onderdeel van Risicomanagement (1993) RI&E als onderdeel van Cultuurontwikkeling (2013) Risicoprofessional

3 Samengevat Binnen het thema RI&E is in 25 jaar maar weinig veranderd –nog steeds nadruk op wetgeving –checklisten en gedoe over evaluatie –nauwelijks aandacht voor gedrag Maar daarbuiten is van alles veranderd –‘risico’ in de samenleving (probabilisme) –belangstelling voor gedrag en cultuur –professionalisering van de adviseur

4 Van RI&E naar cultuurverandering 1.Het probleem 2.De adviseur 3.Het probleem en de adviseur

5 1. Het probleem omgaan met risico risicoproducentrisicoconsument risicoregulator

6 Risicomanagement … … is omgaan met risico’s in een krachtenveld (risicodriehoek) … is systematisch, structureel en samenhangend risico’s beheersen … omvat RI&E

7 De risicomanagementcyclus een model

8 compliance risico systeem cultuur Een natuurlijke ontwikkeling in het omgaan met risico’s Vier fasen in de ontwikkeling van een (klant)organisatie Voldoen aan de regels Denken in onzekerheid Wekken van vertrouwen Werken aan cultuur

9 compliance risico systeem cultuur Waarom het een natuurlijk proces is Streven naar ratio en dialoog Streven naar samenhang, borging en transparantie Streven naar verinnerlijking en groei Vier fasen in de drijfveren van een (klant)organisatie

10 compliance Voldoen aan wet Toetsen aan normen risico Evalueren van risico’s Stellen van prioriteiten systeem Borgen van risicobeheersing Borgen van dialoog cultuur Delen van kennis Delen van ervaringen Wat er gebeurt in de verschillende fasen Vier fasen in de ontwikkeling van een (klant)organisatie

11 Vragen In welke fase denkt u dat uw organisatie zich bevindt ? Bestaan er opvallende verschillen tussen: –Afdelingen ? –Processen ? –Risicotypen ? –Risicodomeinen ?

12 Ontwikkelingsfasen in het omgaan met risico’s = Fasen in de drijfveren en activiteiten van een organisatie = Fasen in de ontwikkeling van (gedeelde) ‘woorden en daden’ = Fasen in de ontwikkeling van de organisatiecultuur

13 compliance risico systeem cultuur De ontwikkelingsfasen zijn op te vatten als cultuurfasen Domeinen en beleidsthema’s kunnen verschillen in hun ontwikkelingsfase Voldoen aan de regels Denken in onzekerheid Wekken van vertrouwen Werken aan cultuur

14 Over Gedrag en Cultuur (column) Gedrag gaat over individuen, maar cultuur gaat over collectieven Mensen in een collectief kunnen collectief gedrag vertonen Collectief gedrag is niet altijd veilig gedrag En het heeft vaak niks met cultuur te maken

15 Een ui (als model voor organisatiecultuur)

16 Symbolen Symbolen laten zien hoe een collectief zich presenteert aan de omgeving –Woorden (afkortingen!), slogans, voorwerpen, logo’s, bedrijfskleding, architectuur, inrichting gebouwen

17 Rituelen Rituelen zijn gangbare collectieve gedragingen –Omgangsvormen, koffiepauzes, vaste bedrijfsuitjes en -borrels, viering van feestdagen

18 Normen Normen zijn geschreven en ongeschreven regels die gelden binnen een collectief –Afspraak is afspraak (of juist niet), kledingnormen, etiquette, rookverbod (of juist niet)

19 Waarden Waarden zijn binnen een collectief niet ter discussie staande overtuigingen –Betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, professionaliteit, klantvriendelijkheid

20 Diagnose versus beïnvloeding (twee verschillende takken van sport) Cultuurdiagnose –‘afpellen’ van de ui –beschrijven van de lagen en hun samenhang –waardevrij Cultuurbeïnvloeding –omstreden –niet waardevrij

21 Persoonlijke ervaringen Gedeelde opvattingen Gedeelde normen Gedeelde waarden deling standaardisering beeldvorming ervaring Een model voor hoe een organisatiecultuur zich ontwikkelt

22 Visies op cultuurbeïnvloeding Cultuurontwikkeling is een natuurlijk en nauwelijks te beïnvloeden proces Cultuur is gemakkelijk te veranderen Cultuurontwikkeling is te beïnvloeden door natuurlijk plaatsvindende processen te ondersteunen

23 Persoonlijke ervaringen Gedeelde opvattingen Gedeelde normen Gedeelde waarden deling standaardisering beeldvorming ervaring Wetgeving Branche-afspraken Voorlichtingscampagnes Risico-evaluatie Interventies Ongevallenonderzoek Werkoverleg Afspraken vastleggen Managementsysteem Trainen Corrigeren Bekrachtigen Verinnerlijken De risicodialoog

24 Een dynamische RI&E Een dynamische RI&E is een RI&E die onderdeel uitmaakt van het groeiproces van de organisatie (‘van compliance naar cultuur’) Bij het uitvoeren van een dynamische RI&E wordt de risicodialoog regelmatig gevoerd

25 Risicodialoog Een dialoog over … Risico’s (waarom vinden we dit een groot risico?) Risico-interventies (waarom vinden we dit een goede maatregel?) Risico-beleid (waarom is dit een goed plan?) … ….

26 compliance risico systeem cultuur Een metafoor De route die het voertuig volgt (vier fasen in de ontwikkeling van een organisatie) inspectie RI&E managementsysteem cultuurverandering Wat zich afspeelt onder de motorkap van het voertuig (risicomanagementcyclus; risicodialoog)

27 2. De adviseur risicoadviseur

28 Risicoadviseurs Een risicoadviseur (risicoprofessional) adviseert als deskundige anderen over risico In iedereen die anderen met verstand van zaken adviseert over risico’s schuilt een risicoprofessional

29 Risicoadviseurs KAM-professionals Veiligheidskundigen Preventiemedewerkers Arbocoördinatoren OR (VGWM)-leden

30 Adviseurs over Fysieke risico’s Adviseurs over Sociale risico’s Adviseurs over Financiële risico’s Vliegangsttherapeuten Hypotheekadviseurs Belastingconsultants Compliance officers Stralingsdeskundigen Security managers Dreigingsanalisten Gezinsvoogden Beveiligingsadviseurs Constructeurs Luchtverkeersleiders Duikinstructeurs Integriteitsconsultants Pensioenadviseurs Polisbeheerders Maar ook …

31 De rollen van de risicoadviseur 1.Deskundige (expertisebiedende rol) 2. Helper (programmerende rol) 3. Coach (gedragsontwikkelende rol) 4. Partner (organisatie-ontwikkelende rol)

32 De rol van de risicoadviseur 1. Deskundige (expertisebiedende rol) Ik bezit kennis en kunde. Ik geef aan hoe het ‘moet’. Ik kan uitleggen, argumenteren en overtuigen. “Ze vragen mij om wat ik weet”

33 De rol van de risicoadviseur 2. Helper (programmerende rol) Ik help mensen bij het oplossen van hun problemen. Ik kan eventueel ook voordoen, demonstreren, ondersteunen. “Ze vragen mij om wat ik kan”

34 De rol van de risicoadviseur 3. Coach (gedragsontwikkelende rol) Ik begeleid mensen en laat zien hoe ze zelf hun probleem kunnen oplossen. Ik stimuleer zelfwerkzaamheid. “Ze vragen mij om wat ik ben”

35 De rol van de risicoadviseur 4. Partner (organisatieontwikkelende rol) Ik kan aangeven hoe het beter kan worden georganiseerd. “Ze vragen mij om wie ik ben”

36 Vragen Welke rol speel ik meestal ? Welke rol speel ik het liefste ? Welke rol speel ik het beste ? Welke rol wil ik (in de toekomst) spelen ? Welke rol verwacht de klant van mij ?

37

38 3. Het probleem en de adviseur omgaan met risico risicoproducentrisicoconsument risicoregulator risicoadviseur

39 expertisebiedend programmerend gedragsontwikkelend organisatieontwikkelend compliance risico systeem cultuur Deskundige - Helper - Coach - Partner De (klant)organisatie De risicoadviseur moeten willen

40 De risicoadviseur en de organisatie Adviseur en organisatie ontwikkelen zich hand in hand en groeien samen Maar … de praktijk is weerbarstig: De organisatie wil groeien, maar de adviseur niet, hij remt het groeiproces De adviseur wil groeien, maar de organisatie niet, zij remt het groeiproces


Download ppt "Van RI&E naar cultuurverandering Walter Zwaard 30 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google