De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een brandveilig Valkenburg aan de Geul Simone Gijsen 30 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een brandveilig Valkenburg aan de Geul Simone Gijsen 30 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Een brandveilig Valkenburg aan de Geul Simone Gijsen 30 november 2015

2 Inhoud Deel 1: Risicoprofiel & preventie Deel 2: Bluswater Deel 3: Repressie Deel 4: Beroepsziekten/Schoon werken 2016

3 Veiligheidketen (standaard) Veilige Omgeving Veilig Bouwen Veilig Gebruiken Veilig Optreden Ruimtelijke Ontwikkeling Risicoinventarisatie en -analyse Risico communicatie Advies Wet Milieubeheer Advies Bouwen Uitvoering gebruiksbesluit Evenementen Voorlichting en bewustwording Planvorming Opleiden en oefenen Paraatheid & dekking Operationeel optreden Incident evaluatie Operationeel optreden Nazorg Proactie PreventiePreparatieRepressieNazorg

4 DEEL 1 Risicoprofiel en preventie

5 Het risicoprofiel Uitgangspunten risicoprofiel: een gebied heeft een bepaalde basiskleur vanwege de bebouwing die er is. de basiskleur kan versterkt worden door interne en externe factoren. toename risico is toename kleurintensiteit. De basiskleur is wit.

6 Opbouw risicoprofiel Het risicoprofiel is opgebouwd uit: basis risico-indicatie interne factoren - bluswater - bereikbaarheid - bedrijven met gevaarlijke stoffen - seizoensgebonden activiteiten externe factoren (zoals op- en overslag en vervoer van gevaarlijke stoffen)

7 Risicoprofiel Valkenburg

8 Xtra’s Brandveilig Leven Bezoek basisscholen groep 5/6 Rookmelderproject Walem 2014-2015 Fronterstraat Berg en Terblijt

9 DEEL 2 Bluswater

10 Actieve sanering leidingnet WML –Vermaasd naar vertakt –Mogelijk minder bluswater Regionaal bluswaterbeleid –Goede onderlinge afspraken tussen gemeenten, Veiligheidsregio en WML moeten onacceptabele situaties voorkomen en gezamenlijke oplossingen opleveren –Kaders, handelingsperspectief & beleidsvrijheid; een te kort aan bluswater hoeft niet per definitie te leiden tot opwaardering van de drinkwaterleiding.

11 Proces Regionaal bluswaterbeleid/landelijke richtlijnen versus saneringsplannen WML Werkgroep brandweer die voor div. woningtypes uitgangspunten formuleert Uitgangspunten toetsen in pilot Stein Per gemeente Bluwa-kaarten beoordelen en prioriteren Brandweer adviseert, gemeente maakt keuzes (pva)

12 DEEL 3 Repressie

13 In Valkenburg alleen vrijwilligers (OBS 26) Momenteel 19 vrijwilligers in dienst, in december starten 3 nieuwe manschappen met opleiding Voertuigen: TS, AL, WvD SIE ondersteunend overdag aan 4 posten

14 Richtlijnen Opkomsttijd 4:30 min Aanrijdtijd max 3:30 min Uitruktijd brandweer gemiddeld 8 min

15 Cijfers t/m 30-10-2015 Aantal uitrukken in gemeente VB: 187 Maatgevend en niet-maatgevend 29 x brand, 51x hulpverlening, 107x overig 44 keer binnen 8 min. ter plaatse Oefenpercentage gemiddeld 66% (70% is de norm)

16 Knelpunten voor brandweerzorg in Valkenburg Toenemend aantal (grote) evenementen Bereikbaarheid kazerne voor vrijwilligers ten tijde van evenement (wegafsluitingen) Kazernebezetting noodzakelijk om opkomsttijden te waarborgen Belasting vrijwilligers stijgt

17 SIE 01-12-2014 Snel Inzetbare Eenheid 2 pers. Levert bevelvoerder en manschap voor post Valkenburg, Hulsberg, Margraten en Cadier en Keer i.v.m. incompleet in dagsituatie (8.00-16.30) Rooster gevuld door medewerkers uit hele regio

18 DEEL 4 Beroepsziekten/Schoon werken

19 Onderzoek toont aan dat brandweerman bij 14 soorten kanker een sterk verhoogde kans heeft om ziekte te krijgen Rookdeeltjes die via de huid worden opgenomen (ondanks beschermende kleding) Plan van aanpak Schoon werken

20 2016 Trainingen tunnelincidentbestrijding in Zwitserland ter voorbereiding op A2- tunnel, maar ook bruikbaar in grotten! Landelijke brandweer-examens officier van dienst in juni 2016 wederom georganiseerd door post Valkenburg

21 Vragen?


Download ppt "Een brandveilig Valkenburg aan de Geul Simone Gijsen 30 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google