De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksrapport: Bewegen voor ouderen Susanne Bakker, Ian Schuijt, Roel van der Staak & Ralph Zandvliet. 20 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksrapport: Bewegen voor ouderen Susanne Bakker, Ian Schuijt, Roel van der Staak & Ralph Zandvliet. 20 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksrapport: Bewegen voor ouderen Susanne Bakker, Ian Schuijt, Roel van der Staak & Ralph Zandvliet. 20 januari 2011

2 Aanleiding Het Amsterdamse stadsdeel Osdorp wil graag onderzocht hebben welke behoefte er onder de oudere bewoner (55+) is om te bewegen, zodat hier op kan worden ingespeeld.

3 Doel van deze presentatie De werkgroep wil door middel van deze presentatie informatie en aanbevelingen aanbieden op het gebied van sport en bewegen in Osdorp Midden.

4 Hoofdvraag Welk best aansluitend advies kan de werkgroep de oudere bewoners in het wijkdeel Osdorp Midden van stadsdeel Nieuw-West bieden op het gebied van bewegen?

5 Tijdslijn project

6 Aanpak  Literatuur studie  Onderzoeken in Osdorp (sport en beweegplan, doelstellingen)  Focusgesprekken  Onderzoek Omgeving  Contact (para) medici  Big Move / Beweeg je beter

7 Knelpunt 1: Beweeg je beter Financieel niet aantrekkelijk voor de (para) medici binnen de wijk. Aanbeveling: Contact opnemen met (para)medici Mogelijkheid om subsidies te verstrekken

8 Knelpunt 2: Informatie Informatieverspreiding is een probleem Aanbeveling: Programmaboekje, Krantenpagina

9 Knelpunt 3: Financiën Osdorp Midden is een laag sociaal economisch gebied. Aanbeveling: Kosten omlaag voor sportactiviteiten ALO studenten activeren

10 Knelpunt 4: Motivatie Groot deel van de bewoners is niet gemotiveerd Zij zien het belang niet in van bewegen. Aanbeveling: Informatieverspreiding over het belang van bewegen, via de huisarts.

11 Knelpunt 5: Sociale cohesie Er is weinig binding tussen de bewoners. Aanbeveling: Gezamenlijke activiteiten op openbare plekken.

12 Knelpunt 6: Angst voor aanmelding Bewoners ervaren een hoge drempel bij aanmelding. Aanbeveling: Scholier koppelen aan ouderen als sociale “stage”.

13 Knelpunt 7: Gescheiden groepen Mannelijke bewoner wil activiteiten met gelijke sekse. Aanbeveling: Aanbod activiteiten gelijke sekse.

14 Ons advies: De werkgroep adviseert:  Uitbreiding/Continuering van Beweeg je beter;  Optimaliseren van informatie verspreiding.

15 Doelstellingen sport en beweeg plan  Doelstellingen die zijn opgenomen om sport in Amsterdam Nieuw-West te bevorderen

16 Het continueren van de 2 groepen Beweeg je Beter. Aanbeveling: Stadsdeel Nieuw-West en de (para) medici om tafel over het concept en de financiële ondersteuning. Doelstelling 16: Beweeg je Beter

17 Uitbreiden van Meer bewegen voor ouderen (MVBO) met 4 groepen van 15 personen. Aanbeveling: Beter in contact komen met de ouderen. Doelstelling 19: MVBO

18 Doelstelling 21: samenwerking Het voortzetten van het sportaanbod van Sport Osdorp in samenwerking met de sportverenigingen in Osdorp. Aanbeveling: Voortzetting sportgelegenheden Financiële ondersteuning

19 Discussiepunten  De opdracht die in eerste instantie werd opgedragen is vanwege begrotingen geannuleerd.  In verloop van het project, bleek dat er al meer gegevens bekend waren dan van tevoren gedacht.  We hebben de niet actieve oudere bewoner nauwelijks gesproken  Er werd bijna niet gereageerd op brieven die zijn verstuurd naar de (para)medici.  We hebben totaal 30 mensen geïnterviewd waarvan 25 actief waren.  De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde was 70 jaar.  De doelgroep is niet voldoende afgebakend.

20 Vragen

21 Dankwoord  Martine Koehein  Emran Riffi  Albertina Poelgeest  Bianca Terpstra  Joke Kop  Joke Kat  Meer bewegen voor ouderen  Fysiotherapiepraktijk Osdorp  Vrouw en vaart  Daadkracht  Buurthuis de Akker  Mw. Peltenburg  Big!Move  En alle bewoners die ons te woord hebben gestaan

22 Bronnen  AEM. De Hollander. Zorg voor Gezondheid. Volksgezondheid toekomst verkenning 2006. RIVM.  H.J. Kuijendijk. Handboek sociale geriatrie. De tijdstroom. 2006  Greef, M.H.G de, Rispens, P., Stevens, M., Bult, P., Lemmink, K.A.P.M., Kroes, G.H., A strategy to stimulate sportsparticipation in sedentary seniors in the Netherlands: the Groningen Active Living Model (GALM), Proceedings International Congress "Healthy Aging, Activity and Sports" (PAAS IV), Gamburg, 1997, 254-263  M.Stevens. Groningen Active Living Model (GALM): stimulating physical activity in sedentary older adults; validation of the behavioral change model. 2003  Gemeente Amsterdam, Sport en beweegplan 2009 – 2012,, Osdorp 2010,  Stadsdeel Osdorp. Wijkactieplan Osdorp Midden. September 2007  Sport- en beweegplan Osdorp 2010. Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Osdorp.  sporten in Osdorp. gemeente Amsterdam stadseel Osdorp. januari 2008  http://www.beweegjebeter-amsterdam.nl/ geraadpleegd op 1 november ‘10  http://www.mbvo-amsterdam.nl/ geraadpleegd op 20 september ‘10.  http://www.anbo.nl/amsterdam/topmenuitems.asp?TopMenuID=118&SiteID=22&SiteType=g&Next=2 geraadpleegd 15 dec. 10  http://www.impuls.nl/in_de_buurt/cursussen/programma/virtuele_map/osdorp geraadpleegd op 15 dec. 10  http://www.vrouwenvaart.nl/ geraadpleegd op 15 dec. 10  http://www.siraad.nl/commun.asp?mode=cat&crit=&cat=6&subcat=6&id_org=23geraadpleegd op 15 dec. 10  Stadsdeel Osdorp. Implementatieplan Woonservicewijk Stadsdeel Osdorp; Osdorp Midden. 2009  RIVM (2005). Gezond actief – de relatie tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie onder Nederlandse ouderen. URL: Http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270054001.pdf (06-10-2010)  Promotie-studie, Maartje van Stralen. 2010. URL: http://www.ou.nl/eCache/DEF/9/613.html (06-10-2010)  Goed en Wel, sociaal netwerk voor actieve, ondernemende 55-plussers. Artikel ouderen en bewegen. URL: http://www.goedenwel.nl/redactieartikel/senioren-zijn-sportief-ondanks- bewegingsklachten (06-10-2010)  Ge­zond­heids­raad. Ver­grij­zen met ambitie. Den Haag: Ge­zond­heids­raad, 2005; pu­bli­ca­tie nr 2005/06. ISBN 90- ​ 5549- ​ 555- ​ 7. URL: http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/05@06N.pdf (06-10-2010)  Aalders, M. Overgoor, L. Wieringen, J. van; Big!Move: Beweging in Gezondheid. Artikel uit TSG jaargang 87, nummer 3 (2009) p. 82-84. Ook beschikbaar op: http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/frontend/default.asp?product_id=1388-7491 (geraadpleegd op 22-10-2010)  Overgoor L, Aalders M, Reitsma S. Big!Move2, evaluatieverslag juli 2006 - september 2007. Amsterdam: Stichting Big!Move Institute, 2007.  Wieringen J, Thomas R. Bewegen is Groei; Evaluatiestudie van het GG/ZZ project. Amsterdam, Stichting Big!- Move Institute, 2006.  Big!MoveBig!Move In: Loketgezondleven.nl Bilthoven: RIVM, Beschikbaar op: http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/b/13627/  Big!MoveBig!Move In: Loketgezondleven.nl Bilthoven: RIVM, http://www.loketgezondleven.nl Loketgezondleven.nl\ Interventies\ Interventies\ Alle interventies die met de letter B beginnen, 14 november 2010  B.Eigenhuis, M, Peltenburg; Hand-out; B!g move; van ZZ naar GG. BIG MOVE. December 2010  S. van Dijk, werkblad beschrijving interventie; Big move.  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/477/. Geraadpleegd op: 10 december ‘10


Download ppt "Onderzoeksrapport: Bewegen voor ouderen Susanne Bakker, Ian Schuijt, Roel van der Staak & Ralph Zandvliet. 20 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google