De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PILOT “DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN” PO/VO WEERT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PILOT “DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN” PO/VO WEERT."— Transcript van de presentatie:

1 PILOT “DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN” PO/VO WEERT

2 WIJ ZIJN…  Karel PacillyProjectleider, docent Philips van Horne SG  Liesbeth KokOnderwijsadviseur VeerKracht Groep  Maja KestenProjectleider pilot DLTR, docent Philips van Horne SG  Gart SmitsWoordkunstenaar Klare Taal Studio

3 PILOT DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL & REKENEN PO/VO WEERT Proces Opzet van de pilot Inhoud Eindverslag Vragenrondje

4 PILOT DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL & REKENEN PO/VO WEERT  Ontwikkelingen ’10-’11: De pilot P.O.-V.O.  Vooruitblik 2011-2012 m.b.t.:  V.O.: Philips van Horne SG  V.O. Weert: de 4 scholen  Kenmerken pilot Weert

5 AANPAK VAN HET PROJECT  PO-VO in gesprek met elkaar  Samen kwaliteit van het onderwijs bewaken  Samen zoeken naar mogelijkheden om de aansluiting PO/VO te bevorderen

6

7 KENMERKEN PILOT WEERT 1  40 basisscholen  900 lln groep 8  4 besturen P.O.  4 scholen voor V.O.  3500 lln V.O.  2 besturen V.O.

8 KENMERKEN PILOT WEERT 2 In P.O.:  Taal-coördinatoren overleg  Geen rekencoördinatoren  Overleg interne begeleiders/directie P.O.  Nascholingsinstantie met wortels in P.O.  Overleg besturen P.O.  Overleg directie P.O.  S.W.V. P.O. – V.O.

9 KENMERKEN PILOT WEERT 3 In V.O.:  S.W.V. P.O. – V.O.  Opgericht werkgroep 4 taal/reken coördinatoren V.O. Op schoolniveau:  Directie  Secties / sectievoorzitter  Teams / teamleider

10

11 KENMERKEN PILOT WEERT 4 Strategieën in situatie met deze kenmerken Effectief ?Niet effectief ? Top-down én bottom upEén van deze twee Gebruik maken bestaande netwerken Nieuwe werkgroepen en overlegstructuren Regelmatige feed back op alle niveaus Alleen feed back naar deelnemende scholen …………………………………………………………

12 EERSTE STAP IS GEZET EN DAN…

13 PILOTDEELNEMERS BASISSCHOLEN BS Aan de Bron BS Het Dal OBS De Molenakker BS De Laurentius BS De Nassauhof BS De Joannesschool BS Montessori Weert “PHILIPS VAN HORNE” SG Projectleiders DLTR: K.Pacilly & M. Kesten Sectie Wiskunde Sectie Nederlands Contactpersoon taal: Contactpersoon rekenen:

14 NETWERK TAALCOÖRDINAORREN REKENCOÖRDINATOREN NETWERK TAALCOÖRDINAORREN REKENCOÖRDINATOREN

15 CRUCIAAL VOOR HET SLAGEN VAN DE PILOT  Gevoel van urgentie bij de schoolleiding maar ook bij het samenwerkingsverband  Kennis van het referentiekader en landelijke ontwikkelingen bij alle betrokkenen

16 PILOT WEERT IS GERICHT OP…  Beweging en inspiratie bij leraren en docenten  Het creëren van ontwikkeling bij iedere betrokkene, binnen de kaders van de pilot.  Het benutten van alle verschillende kwaliteiten die binnen het totale team aanwezig zijn en die ingezet kunnen worden tijdens dit proces en erna

17 Informeren: Teams/secties Nederlands en wiskunde MT Directieleden PO/VO Samenwerkingsverband Ib-er’s Taalcoördinatoren Werkgroepen formeren Contactpersonen benoemen intern en extern Bijeenkomsten organiseren Nulmetingen: VAS toets 1 en 2; Cito Diagnostische toets; Cito Gegevens nulmetingen inventariseren en knelpunten opsporen AANDACHTPUNTEN

18 CONTACTMOMENTEN  Bijeenkomsten 6 per jaar  Nieuwsbrieven  Regelmatige overlegmomenten met de schoolleiding over de vordering van de pilot  Informeren samenwerkingsverband en directieleden van de PO/VO scholen  Bijeenkomst met de landelijke pilotleiders en SLO

19 UITWISSELING WERKGROEP TAAL  Aandacht voor begrijpend lezen  (Werkwoord)spelling  Het aanmaken van een spellingmap (PvH)  Onderhoud spelling in de brugklas  Vergelijken van methodes  Uitwisselen van eisen en verwachtingen  Uitwisseling laatste nieuws m.b.t. landelijke ontwikkelingen taal en rekenen.

20

21 UITWISSELING WERKGROEP REKENEN  Aandacht voor staartdelingen/ breuken & breien  Uitwisseling instaptoetsen VO/PO  Nagaan hoe bestaande instrumenten gebruikt kunnen worden om meer te weten te komen over de aansluiting.  Vergelijken van methodes.  Uitwisselen van eisen en verwachtingen.  Aandacht voor rekenen in de brugklas.  Laatste ontwikkelingen m.b.t. taal- en rekenbeleid.

22

23 OPDRACHT DOOR DIRECTEUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND PO/VO Het samenwerkingsverband PO/VO als opdrachtgever, en in overleg met de pilotgroep, heeft als resultaat gewenst dat voor deelterreinen van taal en rekenen in mei 2012 de kaders voor de doorgaande lijn zijn beschreven, inclusief aanbevelingen over de realisering daarvan in 2012-2013 en daarop volgende schooljaren. De deelterreinen zijn door de projectgroep vastgesteld. De keuze daarvoor wordt in dit verslag verantwoord. Deelterreinen die de pilotgroep heeft vastgesteld zijn: Begrijpend Lezen als deelterrein voor taal en de vier subdomeinen in samenhang voor rekenen. Taal en rekenen zijn uitgewerkt met aanbevelingen en adviezen die, waar mogelijk, vanuit 4 perspectieven SMARTO zijn beschreven: PO adviezen bestemd voor PO scholen VO adviezen bestemd voor VO scholen PO adviezen bestemd voor VO scholen en VO adviezen bestemd voor PO scholen.

24 FOCUS OP… Taal : Begrijpend lezen De pikkel en de wob Een wob mufte zijn frinse fruin. Een pikkel beunde snerp in de fruin van de wob. “Groes mijn bale fruin”,loeg de wob biest. “Mijn fruin is frins”. “Proest bedaan”, makkelde de pikkel. “Mart jij benedel geen lijpjes?” “Ik mart geen rotse pikkels”, slukte de wob biester. 1. Wat mufte de wob? 2. Hoe beunde de pikkel in de fruin van de wob? 3. Wat is de fruin? 4. Wat makkelde de pikkel? Rekenen de vier subdomeinen in samenhang

25 BEGRIJPEND LEZEN Metacognitie Levenservaring Kennis van de wereld Kennis van teksten Levenservaring Kennis van de wereld Kennis van teksten Mondelinge taalvaardigheid Kennis structuur taal Woordenschat Culturele invloeden Mondelinge taalvaardigheid Kennis structuur taal Woordenschat Culturele invloeden Goede toon Snelheid/ automatisering Nauwkeurigheid Decoderen Fonemisch bewustzijn Goede toon Snelheid/ automatisering Nauwkeurigheid Decoderen Fonemisch bewustzijn Motivatie & betrokkenheid Leesstrategieën Redeneervaardigheden Motivatie & betrokkenheid Leesstrategieën Redeneervaardigheden

26 VOORBEELDEN UIT HET EINDVERSLAG TAAL Leesstrategieën toepassen voor, tijdens en na het lezen om tot volledig begrip van een tekst te komen. Woordenschat Leraarvaardigheden Methodes Leesbevordering Ondersteunend Taalbeleidsplan VO REKENEN Toetsen Focus Het belang van een rekencoördinator in PO

27

28

29

30 BEDANKT VOOR UW AANDACHT ! k.pacilly@pvanhorne.nl lkok@veerkrachtgroep.nl m.kesten@pvanhorne.nl


Download ppt "PILOT “DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN” PO/VO WEERT."

Verwante presentaties


Ads door Google