De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tevredenheidsmeting OCMW Presentatie MC Bea 24/08/09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tevredenheidsmeting OCMW Presentatie MC Bea 24/08/09."— Transcript van de presentatie:

1 Tevredenheidsmeting OCMW Presentatie MC Bea 24/08/09

2 Algemene resultaten Wat is er onderzocht? –Algemene tevredenheid –Wat gaat er goed/fout? –Hoe groot zijn de problemen? Verhouding tussen verwachting en tevredenheid –Waar doen de problemen zich voor? –Welke prioriteiten moeten wij stellen

3 Algemene resultaten Welke thema’s werden bevraagd? –Job –Managementcomité –Leidinggevende –Collega’s –Vorming en ontplooiing –Communicatie –Werktijden en rooster –Welzijn en gezondheid –Loon –Werkomgeving –Loyaliteit

4 Invulgraad per dienst

5 Verdeling respondenten

6 Algemene tevredenheid

7 Tevredenheid volgens anciënniteit

8 Tevredenheid volgens functie

9 Tevredenheid versus verwachting

10 Wat gaat er zeer goed? ThemaActie WerkomgevingIk ben tevreden over de activiteiten die buiten de diensturen worden georganiseerd

11 Wat gaat er goed? ThemaActie Mijn JobIk weet wat van mij verwacht wordt Hoeveelheid gepresteerd werk van één werkdag Kwaliteit werk van één werkdag LeidinggevendeIk weet wat mijn leidinggevende van mij verwacht De werkdruk die LG legt, is aanvaardbaar Mijn LG geeft me voldoende zelfstandigheid Collega’sIk krijg voldoende waardering van mijn collega’s Ik krijg voldoende waardering van de cliënten Ik werk graag samen met de collega’s Mijn collega’s leveren goed werk Ik krijg voldoende steun van de collega’s Collega’s zijn voldoende bereikbaar Ik weet waar mijn collega’s mee bezig zijn

12 Wat gaat er goed? ThemaActie Vorming en ontplooiingFunctioneringsgesprekken Evaluatiegesprekken Kans om te ontplooien Kwaliteit van de aangeboden vorming Toepasbaarheid van de vorming in de job CommunicatieThinksessies Ik weet waar ik terecht kan bij vragen/problemen over het werk Werktijden en roosterIk kan een dag vrij nemen zonder veel gevolgen voor mijn werk Welzijn en gezondheidEr is een goede verlofregeling De procedure bij ziekte

13 Wat gaat er goed? ThemaActie WerkomgevingIk heb voldoende plaats om mijn job uit te oefenen Ik heb voldoende materiaal ter beschikking LoyaliteitIk ben trots om hier te werken Ik voel me betrokken bij de organisatie

14 Wat kan er beter? Hoogste prioriteit ThemaActie Management ComitéVoldoende vertrouwen in MC MC geeft het goede voorbeeld MC weet wat er op de werkvloer leeft Leden MC zijn voldoende toegankelijk

15 Wat kan er beter? Hoogste prioriteit ThemaActie Vorming en ontplooiingTevreden over procedure tot bevordering CommunicatieTijdig geïnformeerd over beleidsbeslissingen Tijdige info over beslissingen met invloed op het werk Info wordt goed doorgegeven tussen verschillende diensten LoonEen uitzonderlijke prestaties wordt voldoende beloond

16 Wat kan er beter? Tweede prioriteit ThemaActie Mijn jobTevreden over takenpakket Verdeling taken binnen het team LeidinggevendeTevreden over leidinggevende LG is voldoende bereikbaar Meer feedback Meer oog voor slecht presteren op dienst Raad weten bij problemen Meer en beter luisteren Meer open staan voor problemen/suggesties Medewerkers vertrouwen leidinggevenden onvoldoende Medewerkers vinden leidinggevende niet voldoende bekwaam Afspraken beter nakomen Meer waardering tonen Ondersteuning bij uitvoering van het werk

17 Wat kan er beter Tweede prioriteit ThemaActie CommunicatieDe nodige info via de juiste communicatiemiddelen verspreiden Informatie wordt goed doorgegeven binnen mijn dienst Werktijden en roosterVakantie nemen zonder al te veel gevolgen op het werk Tijdens verlof zijn er voldoende collega’s om het werk goed uit te voeren Welzijn en gezondheidOnvoldoende aangepast werk voor collega’s met fysieke beperkingen Werk af krijgen binnen de normale werktijd LoonSalarisschaal meer evenredig met de verantwoordelijkheid van de job De loonfiches zijn voldoende duidelijk WerkomgevingBeter onthaal voor nieuwe medewerkers

18 Wat kan er beter? Derde prioriteit ThemaActie Management ComitéVoldoende kennis werking MC

19 Nog enkele weetjes 53% wil graag zijn/haar huidige functie blijven uitoefenen 30% wil graag doorgroeien waarvan de helft mits ondersteuning en opleiding 83% heeft het laatste jaar een opleiding gevolgd en is tevreden over kwaliteit van en de toepasbaarheid in de job 53% vindt de huidige werkdruk hoog tot zeer hoog, maar voor 44% daarvan is die druk aanvaardbaar

20 Nog enkele weetjes Slechts 27% vindt dat collega’s met schoolgaande kinderen eerste keus moet hebben om verlof te nemen in schoolvakanties Indien het OCMW een crèche zou inrichten, zou 87% van de medewerkers met kinderen hier een beroep op doen Om de tevredenheid te verhogen, zou het OCMW voor 26% van de ondervraagden het meest dringend een loonsverhoging moeten doorgevoerd worden. 63% zou vrienden en familie aanraden hier te solliciteren

21 % Functioneringsgesprek

22 OCMW vs Zonnestraal OCMWZonnestraal Deelname68%60% Tevredenheid7,1 VerschillenGrote verschillen op dienstniveau en tussen functies Weinig grote verschillen binnen verpleegafdelingen

23 OCMW vs Zonnestraal: gemiddelde tevredenheid

24 OCMW vs Zonnestraal: SAT/IMP% Dringende actie Actie Tevreden SAT>IMP

25 Acties Volgende stap? –Resultaten per dienst worden besproken met hoofdbudgethouder, secretaris en Elke –Agendering RMW september –MC Opa 16 september mét alle leidinggevenden –Thinksessie 29 september –Presentatie resultaten per dienst –Meewerken aan verbetervoorstellen –Samenwerking stafbureau


Download ppt "Tevredenheidsmeting OCMW Presentatie MC Bea 24/08/09."

Verwante presentaties


Ads door Google