De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activerende hoorcolleges "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activerende hoorcolleges "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged."— Transcript van de presentatie:

1 Activerende hoorcolleges "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are learning, write reflectively about it, relate it to past experiences, and apply it to their daily lives. They must make what they learn part of themselves (Chickering & Gamson, 1987)." HUB 10 12 2009 Martin Valcke Martin.Valcke@UGent.be

2 Structuur Even verkennen Theoretische basis voor “actief” leren Activerende van hoorcolleges Samenwerkend leren en activeren: voorwaarden Conclusies

3 Voorkennis uitdagen Notities nemen Vragen stellen aan lesgever Assimileren (intern proces) Opzoeken Nadenken Toepassen Inzien en verbanden leggen Voorbereid Reflecteren Delen – samenwerken Linken met eigen level, ervaringen, context, …

4 Insteek Vooral verder bouwen op gekende praktijken (bijv. hoorcolleges) Uitbreiden van strategieën op lesniveau zonder directe vragen te stellen bij het meso-niveau

5 Insteek Research based education Probleemgestuurd leren Taakgericht leren Projectonderwijs Virtueel bedrijf Gesitueerd leren Ervaringsgericht leren … Te grote implicaties op mesoniveau

6 Conclusies Activerende werkvormen vereisen reflectie op wat “leren” is Bestaande aanpakken kunnen “ge(re)activeerd” worden

7 Even verkennen Noteer een steekwoord Wat betekent volgens jullie “actief” leren? Probeer aan te duiden wat dat betekent bij die student

8 Verder verkennen Zoek naar een cluster in wat naar voren is gekomen

9 “Actief” leren Elementen –Interne processen (cognitieve activiteiten) –Handelen in praktijkcontexten –Samen met anderen –… “Elementen van een leerproces”

10 10 Presentatie informatieVerwerken informatieIntegreren informatie MM presentatie Zintuiglijk Geheugen Werk- Geheugen Lange Termijn Geheugen Woorden Beelden Gehoor Gezicht Geluid Beeld Verbaal Model Visueel Model Voorkennis Integratie Organisatie Mayer (2001) and Paivio (1986)

11 Theoretische basis voor “actief” leren Dissectie van een leerproces Sociaal cognitieve analyse Informatieverwerkend model

12 Informatie selecteren Informatie organiseren Informatie Integreren Newell & Simon

13 InformatieZintuigen Opbouw Mentaal Model Voorkennis Informatie selecteren Informatie organiseren Informatie Integreren Cognitieve structuur, schema, Bloom: comprehension, application, analysis, and synthesis.

14 InformatieZintuigen Opbouw Mentaal Model Voorkennis Informatie selecteren Informatie organiseren Informatie Integreren Waar situeren we de inleidende activiteit? ?

15 Stop! Je vormt een “leerkoppel” met wie naast je zit Probeer elk eerst in drie zinnen samen te vatten wat we tot nog toe hebben geconcludeerd. Leg je info samen Kom tot drie gezamenlijke zinnen

16 Aandachtspunten « activeren » voor drie types cognitieve processen Let op! Veel activerende werkvormen éénzijdig (één of slechts twee types)

17 InformatieZintuigen Opbouw Mentaal Model Voorkennis Informatie selecteren Informatie organiseren Informatie Integreren Waarom is een traditioneel hoorcollege minder activerend?

18 Welke fase van het leerproces (S, O of I) benadrukt u voldoende? 1. S 2. O 3. I Welke fase verwaarloost u of besteedt u minder aandacht aan? 1. S 2. O 3. I

19 Waarom is een hoorcollege minder activerend? Verkeerde selectie van informatie Informatie sluit niet aan bij voorkennis Geselecteerde informatie niet congruent met wat belangrijk is (lkr lln) Snel cognitive overload in werkgeheugen Organisatie van informatie niet verzekerd … integratie van actief leren mogelijk in hoorcolleges

20 Activeren hoorcolleges mogelijk 1.Hinkstapsprong hoorcolleges 2.Geleide colleges 3.Feedbackcolleges 4.Responscolleges 5.Knijpertjescolleges 6.Inbouwen discussie Gebruik van visualisering

21 Hinkstapsprong hoorcolleges Pauzes inbouwen voor het stimuleren van opslag en verwerking van nieuwe inhouden: elke 12-18 minuten een pauze van 2-3 minuten waarin studenten in koppels overlopen wat net gezien is en elkaar verduidelijking geven. Op het einde 3 minuten waarin studenten alles op een rij plaatsen wat in die les is gepresenteerd (free recall).

22 Geleide colleges De doelen van de lezing worden helder en operationeel aangegeven voor de lezing. De lezing duurt 20-30 minuten. Studenten nemen notities. Dan krijgen ze 5 minuten om hun nota’s op orde te brengen. Vervolgens reconstrueren ze in groepjes van 2-3 de lezing en passen ondertussen hun nota’s aan.

23 Feedbackcolleges Studenten kennen de doelen, hebben alle stof op voorhand doorgenomen (zelfstudie), hebben voor- en navragen opgelost en hebben meestal ook een schema/structuur van de inhouden. De lezing duurt 20 minuten, gevolgd door een studiesessie van 20 minuten. Daarin werken groepjes van 2/3 studenten aan de vragen in het materiaal. Zeer succesvol bij studenten !

24 Responscolleges De lezing is gebaseerd op de (open) vragen van de studenten die bijv. via een forum zijn doorgestuurd of die midden in een klassieke lezing worden ingezameld onder de studenten. Stelt eisen i.v.m. zelfstudie

25 Knijpertjescolleges Inbouwen van interactief toetsen Wasknijpers met cijfers, kleuren op je schrijfplank (gekleurde kaartjes kan ook) Zeer grote effectiviteit

26 07 12 1995 Cursor Univ. Eindhoven

27 Inbouwen discussie OK, jullie hebben een aantal voorbeelden gezien van activering bij hoorcolleges. Vorm een groep van drie (“Team Think”) Je krijgt 3 minuten voor volgend probleem: –Welke aanpak verkiezen jullie tot nog toe. Een (1) een theoretische reden en (2) een persoonlijke reden die je keuze onderbouwt. Straks wordt een groepje aangeduid

28 Inbouwen discussie Softball duidt team aan Lesgever bespreekt antwoord Gekozen team mag bal “doorspelen”

29 Gebruik van visualisering Gebruik van schema’s, structuren, diagrammen, illustraties Animaties superieur Voorbeeld: zie opbouw van cognitief model voor leren “dual channel theory’” van Paivio –Assumptie: leren van geluid + beeld > tekst + beeld

30 MM presentatie Zintuiglijk Geheugen Werk- Geheugen Lange Termijn Geheugen Woorden Beelden Gehoor Gezicht Geluid Beeld Verbaal Model Visueel Model Voorkennis Integratie Organisatie

31 Onderzoek naar impact Hinkstapsprong hoorcolleges –Higher performance –Ruhl, K. L., Hughes, C. A., & Schloss, P. J. (1987) higher performance and longer retention 3 keer 2 minuten pauze inbouwen if we talk six minutes less, students learn more Feedbackcolleges –88% voorkeur van studenten http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVME/V21-1/Seeler1.html

32 Differentiële leerwinst http://www.physics.indiana.edu/%7Esdi/ajpv3i.pdf

33 Onderzoek naar impact aanpassingen http://www.vuw.ac.nz/acis99/Papers/PaperJones-149.pdf

34 Onderzoek naar impact aanpassingen http://www.vuw.ac.nz/acis99/Papers/PaperJones-149.pdf

35 Verdere evidence-based aanpakken Verplicht studenten tot nota nemen en deze onderling te bediscussiëren Gebruik probleemstellingen, vragen en opdrachten als uitgangspunt en niet enkel inhouden Buig cursussen om tot opdrachtgerichte en evaluatiegerichte activiteiten i.p.v. een grote focus op de “tekst” Stimuleer contact met de lesgever. Stimuleer het samen werken van studenten aan omvattende taken Geef snel feedback op hun vorderingen Geef aan dat er heel wat van hen verwacht wordt Maak de evaluatiecriteria en de eisen zeer concreet (checklist)

36 Verdere trukendoos Wachten: na het stellen van een vraag niet onmiddellijke een antwoord verwachten. Je verplicht elk individu toch na te denken. Vraag studenten opmerkingen van andere te herhalen/samen te vatten Vraag studenten om een examenvraag op te stellen die U gaat beantwoorden de volgende keer. Vraag om hun nota’s te visualiseren (mind map) Vraag om hun nota’s te vergelijken en aan te vullen

37 Activerende hoorcolleges "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are learning, write reflectively about it, relate it to past experiences, and apply it to their daily lives. They must make what they learn part of themselves (Chickering & Gamson, 1987)." HUB 10 12 2009 Martin Valcke Martin.Valcke@UGent.be


Download ppt "Activerende hoorcolleges "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged."

Verwante presentaties


Ads door Google