De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijstandsorganisaties 29/04/2016 – ROG Vlaams-Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijstandsorganisaties 29/04/2016 – ROG Vlaams-Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 Bijstandsorganisaties 29/04/2016 – ROG Vlaams-Brabant

2 1. VOORSTELLING VAN DE BIJSTANDSORGANISATIES

3 Voorstelling absoluut vzw

4 Visie en missie Personen met een handicap moeten hun leven kunnen organiseren zoals zij dit zelf wensen Absoluut vzw geeft begrijpbare, correcte en onafhankelijke informatie en persoonlijke ondersteuning zodat mensen bewuste keuzes kunnen maken Absoluut vzw is een collegiale en betrouwbare partner voor Alle budgethouders en hun netwerk diensten die instaan voor zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Beleid belang van onze leden primeert boven organisatiebelang! Bekend om onze heel persoonlijke en deskundige ondersteuning op maat

5 Expertise Steeds vertrekkend van de belangen van de persoon met een handicap! PVF-infolijn Nieuwe website komt binnenkort Nieuwsbrieven, brochures, vormingen, tools om zelf aan de slag te kunnen Persoonlijke dienstverlening op kantoor of aan huis: aangepast aan noden, wensen en profiel van de budgethouder Profiel medewerkers: mensen met een handicap, met kinderen met een handicap

6 Praktisch Minstens één ‘kantoor’ per provincie  Zellik en Leuven, wordt nog uitgebreid Minstens 1 dienstverlener per provincie Vlaams-Brabant en Brussel: annelies.noppen@absoluutvzw.be – 0478 81 79 66 annelies.noppen@absoluutvzw.be PVF-infolijn: 03 259 08 85 – info@absoluutvzw.beinfo@absoluutvzw.be www.absoluutvzw.be

7 alin staat klaar om je te helpen met je Persoonsvolgend Budget

8 jouw budget, jouw keuze … Elke persoon met handicap kiest welke ondersteuning zij of hij wenselijk acht Echt kiezen, kan alleen maar wanneer er voldoende informatie wordt geboden over de verschillende mogelijkheden all-in dienstverlening bij alle aspecten van verkennen en organiseren van ondersteuning, alsook bij het financieel inplannen en verantwoorden kosten via een Persoonsvolgend Budget

9 all-in dienstverlening Vertrekken vanuit de persoon en zijn omgeving Alle instrumenten en tools worden aangereikt op maat van het individu Laagdrempelige dienstverlening via Helpdesk, Telefoon en Email Intensieve dienstverlening via Huisbezoeken en/of Consultaties, op maat en vraag van de persoon

10 alin, en niet alleen… alinWORKS draait op volle toeren alinHELPDESK op 02/506.04.95 Zorgzaam en emancipatorisch alinTEAM, mobiel en flexibel, vertrekkende vanuit de krachten en wensen van het individu Voelsprieten via alinFOCUS en alinNETWERK Samen sterk in het zoeken naar oplossingen en afstemmen met alinPARTNERS

11 facebook.com/onafhankelijk.leven@Onafhankelijk L www.onafhankelijkleven.b e Voor elke persoon met een handicap Grootste en oudste bijstandsorganisatie van Vlaanderen Actief in heel Vlaanderen. Wij komen snel naar jou toe! Ervaringsdeskundige medewerkers

12 Onze visie en werking Gericht op maximale controle over het eigen leven Grondleggers van het PAB en Persoonsvolgend Budget Ondersteunt vandaag 1200 budgethouders, waarvan 480 aan huis met 25 medewerkers Grootste bijstandsorganisatie – Over heel Vlaanderen – Snel een afspraak aan huis – Medewerkers in elke provincie Onafhankelijk en niet zuilgebonden

13 Onze ervaring Ervaringsdeskundig team : medewerkers hebben zelf een handicap of zijn mama van een kind met een verstandelijke beperking Garantie op correcte administratie: budgetoptimalisatie, contracten, wetgeving en richtlijnen VAPH en administratie Persoonsvolgend Budget Enthousiaste beweging! Meer dan een bijstandsorganisatie, we proberen op veel manieren de wereld van mensen met een handicap te veranderen.

14 Praktisch Bij elke vraag naar bijstand bij Persoonsvolgend budget: contacteer onze advieslijn Coaching aan huis In elke provincie 1 tot 4 coachen die bij jou thuis komen Snel een afspraak Vorming en infodagen Informatie www.onafhankelijkleven.be www.persoonsvolgendbudget.be Vind een assistent op www.assistentie.net Advies@onafhankelijkleven.be

15 2. Hoe was het vroeger?

16 1. Hokjes kiezen Mogelijkheden tussen PAB, dagcentrum, begeleid wonen, tehuis,…  kiezen = andere ondersteuningsvormen uitsluiten (bv PAB en tehuis kan je niet tegelijkertijd kiezen)  dagcentrum: inhoud hangt af van dagcentrum waar je terecht komt

17 2. aanbodsgericht  Welk aanbod sluit het dichtst aan bij mijn wensen?  aanbod wordt gesubsidieerd via plaatsen:  voor iedereen evenveel budget  voor iedereen hetzelfde aanbod

18 3. PAB als ‘meest vraaggestuurd’ -Budget gaat rechtstreeks naar de mensen -Mensen sluiten contracten af: méér mogelijkheden dan enkel VAPH-sector -Per definitie cash

19 4. Rol budgethoudersvereniging -Budgethoudersverenigingen ondersteunen enkel mensen met een PAB  Expertise opgebouwd in  werken met cash  mensen ondersteunen in het maken van keuzes  Mensen ondersteunen in het verantwoordelijkheid nemen (werkgever, administratief, …)  creatieve oplossingen zoeken met beperkt budget en binnen strikte regels

20 3. PVB

21 1. Vraaggestuurd systeem  budget in eigen handen  ondersteuning via mengeling van -eigen netwerk -Reguliere diensten -VAPH-voorzieningen -Niet-VAPH voorzieningen -Kleine, losse initiatieven -…  Veel meer flexibiliteit en vrijheid

22 2. Bestedingsregels: -Dagondersteuning en woonondersteuning (VAPH of erkend door WVG (max 15 pers) of ouderinititiatieven – ook zorgboederijen) -Psycho-sociale begeleiding -Praktische hulp (ook via dienstencheques) -Globale individuele ondersteuning ook via assistenten, vzw’s en zelfstandigen die niet vergund zijn

23 3. Transitie Op basis van wat mensen NU krijgen. 4. Financieringsvorm cash en/of voucher. Let op: bij voucher geef je de vraagsturing en keuzevrijheid NIET uit handen 5. Herziening? -Meer nodig? Herziening mogelijk, maar ‘toekenningskans’ gelijk met wachtenden

24 4. ROL BIJSTANDSORGANISATIES

25 1. Greep uit de organisatievoorwaarden: 2/3 e van de RvB zijn (wettelijke vertegenwoordigers van) budgethouders Geen aanbod n-RTH en geen begeleiding bij opmaak van ondersteuningsplannen niet afhankelijk van een organisatie die mee instaat voor de indicatiestelling Alle doelgroepen – heel Vlaanderen

26 2. Mensen kunnen terecht bij een bijstandsorganisatie als ze in het algemeen meer info op afstand willen hebben over de mogelijkheden binnen de persoonsvolgende financiering Effectief een toekenning hebben

27 3. Collectieve opdracht via eenvoudige communicatiekanalen info over de opstart, zorgaanbod, bestedingsmogelijkheden, bestedingsvoorwaarden en verantwoordingsregels FB geven over ontwikkeling van de markt en voorstellen doen om PVB te verbeteren Meewerken aan een systeem waarbij oneigenlijk gebruik snel gesignaleerd kan worden. Kennis en expertise over beschikbare aanbod en prijs delen.

28 4. Individuele laagdrempelige bijstand = informatie en advies verlenen op afstand. Telefoon, mail en nieuwsbrieven Vormingen over alle aspecten van het budgethouderschap en werkgeverschap Bemiddelende rol bij kortdurende geschillen, op vraag van BH Budgethouders moeten hiervoor lid worden bij een bijstandsorganisatie (50€, zit in het budget) Voorzieningen kunnen geen lid worden om deze ondersteuning te krijgen

29 5. Individuele hoogdrempelige bijstand = persoonlijke ondersteuning, inhoudelijk begeleiden bij de te maken keuzes. = te betalen met het persoonsvolgend budget (cash of voucher) (zitten al vier huisbezoeken in de beheerskosten inbegrepen)

30 5. Individuele hoogdrempelige bijstand Ondersteuningsplan vertalen in feitelijke ondersteuning, incl. budgetplannen maken Zoeken, selecteren en onderhandelen met mogelijke aanbieders van zorg, assistenten of diensten. Bijstand bij sluiten van contracten, beheer budget, verantwoording van budget. Bemiddelende rol bij langlopende geschillen, op vraag van BH. Bemiddelingsoverleg bijwonen

31 6. Bemiddeling Vertrekpunt: wat wil de persoon met een handicap? Op individueel niveau zoeken naar een geschikt antwoord: - eigen netwerk – Eigen buurt: buurtcentra, vrijwilligersorganisaties, VAPH-voorzieningen, niet-VAPHvoorzieningen – Reguliere diensten Bemiddelingsoverleg: moet uitgewerkt worden ism ROG

32 6. VRAGEN?


Download ppt "Bijstandsorganisaties 29/04/2016 – ROG Vlaams-Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google