De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe stenoses voorkomen in de zorgomloop? Hartfalenwerking in Jessa Marita Houbrechts Hartfalenverpleegkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe stenoses voorkomen in de zorgomloop? Hartfalenwerking in Jessa Marita Houbrechts Hartfalenverpleegkundige."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe stenoses voorkomen in de zorgomloop? Hartfalenwerking in Jessa Marita Houbrechts Hartfalenverpleegkundige

2 2 Doel van de HF werking Diagnose stellen van hartfalen Diagnose stellen van hartfalen Instellen van optimale therapie Instellen van optimale therapie Educatie, begeleiding en opvolging Educatie, begeleiding en opvolging Therapietrouw verbeteren Therapietrouw verbeteren Kwaliteit van leven verhogen Kwaliteit van leven verhogen Heropnames voorkomen Heropnames voorkomen Kosten van gezondheidszorg verlagen Kosten van gezondheidszorg verlagen Herkennen van ziektetekens Herkennen van ziektetekens Kennis van ziektebeeld verhogen Kennis van ziektebeeld verhogen

3 Casus: man 78 jaar 2007 non- Hodgkin Chemotherapie - stamceltransplantatie Post chemotherapie nierinsufficiëntie en hartfalen 1/2008 eerste episode hartdecompensatie tijdens opname oncologie

4 Casus: consult cardiologie Echo: EF 25% sterk gestuwd RX-Thorax pleuravocht labo: BNP: 2206 pg/ml Kreatinine 2,9 mg/dl Kalium 4,1 mmol/l Coronarografie, geen ischemie VKF 98/’ BD 115/60 mmHG Start Diuretica Starten Ace-inhibitor lage dosis Start Cordarone® Start B-blokker Aspirine®, Marcoumar® Hartfaleneducatie Opvolging oncologie/nefro/HFraadpleging

5 Heropname 25/04/12 Opname cardiologie Langdurige opname sepsis hartfalen: BNP 4200pg/ml EF 25% Acute op chronische nierinsufficiëntie Kreatinine 2,3mg/dl 16/5/12 ontslag start telemonitoring Ontslagmedicatie Emconcor® 5mg 2/d Hygroton® 12,5 1/d Zestril ®5mg 1/d Folavit® 4mg 1/d Lyrica® 75mg Loramet® Neorecormon® Zyloric® 300mg Fraxiparine®

6 Alert gewicht (homemonitoring) 31/5/12 alert mail gewicht + 5kg Aldactone® 50mg gestart door de huisarts Dringende hartfalenraadpleging Decompensatie Burinex® 1mg herstart Aldactone® gehalveerd =>Hyperkaliëmie

7 26/7/12 geplande raadpleging Pt voelt zich beter Lichte toename van het gewicht 78kg MAAR slechte nierfunctie Cardiorenaal dilemma Natrium 128mmol/l Kalium 6,91mmol/l Ureum 183gr/dl Kreatinine 3,24gr/dl BNP 1700pg/ml Advies nefrologie: stop Aldactone® en Hygroton® Kaliumarme voeding, Sorbisterit® soeplepel per dag Burinex ®0,5mg/dag, zo gewicht boven de 78kg 1mg/dag Opvolging nierfunctie door de huisarts streefgewicht 76kg

8 Implantatie Biventriculaire pacemaker 30/8/2012 opname voor CRT PM Nog steeds gestuwd, Burinex verhoogd naar 2/d Verminderde nierfunctie maar stabiel Start Latitude ( homemonitoring PM)

9 Heropname 07/05/2013 heropname decompensatie IV Lasix Acuut op chronische nierinsufficiëntie, cardiorenaal syndroom Tijdens opname Pre-dialyse uitleg Zo achteruitgang zal Peritoneale dialyse worden gestart hart nieren

10 Heropname 23/05/2013 Heropname nefrologie Toenemende achteruitgang/ algemeen zwak, overal pijn Eindstadium nierfalen Plaatsen van PD katheter Algemeen achteruitgang, DNRII- beleid wordt met familie besproken (geen opname Intensieve Zorgen of kunstmatige beademing) Start peritoneale dialyse (uitleg aan thuisverpleging) Ontslag 1/7/2013

11 Opvolging Opvolging door nefroloog (peritoneale dialyse) Hartfalenraadpleging (om de 6 maanden) CRT raadpleging (om de 6 maanden) homemonitoring

12 12 Hartfalenwerking: multidisciplinair Cardiologen Hartfalenverpleegkundigen Diëtisten Sociaal verpleegkundigen – Sociale dienst Kinesisten Psycholoog Verpleegafdeling Huisarts Thuiszorg Wekelijks cardio renaal overleg (cardiologen/nefrologen/geriater) Wekelijks multidisciplinair overleg B2 alle long-stay patiënten

13 Aantal educaties 1417

14 Hartfalen educaties in 2012 (Cardiologie, Jessa ziekenhuis)

15 Wie? Patiënt Familie/mantelzorgers Thuisverpleging Informatie brief voor de thuisverpleegkundigen Wit-Gele Kruis Limburg => transmuraal zorgpad Collega verpleegkundigen in het ziekenhuis

16 Inhoud educatie Eenvoudige uitleg Aan de hand van de hartfalenbrochure DVD (BWGHF) Wat is hartfalen Oorzaak van hartfalen bij deze patiënt

17 Inhoud educatie Vroegtijdig herkennen van HF-symptomen Dagelijks gewicht en bloeddruk Zoutarme voeding Vochtbeperking: drinken volgens dorst, 1.5-2l Rookstop en alcoholbeperking Gezond leven + revalidatieprogramma Verboden medicatie: NSAID, bruistabletten Vaccins: griep jaarlijks, pneumokokken om de 5 jr

18 Bereikbaarheid, dagboek Belang om drempelverlagend te werken brug tussen verschillende hulpverleners brug tussen patiënt en cardioloog Telefoonnummer in dagboek van de patiënt Aanraden dagboek steeds mee te brengen bij elk contact

19 Opvolging Telefonisch contact Hartfalenraadpleging op titreren medicatie enkele weken na ontslag om de 3-6 maanden Cardiale revalidatie Homemonitoring Transmuraal zorgpad ( WGK)

20 Homemonitoring ICD/PM Opvolging door EFO verpleegkundigen en hartfalenverpleegkundigen Momenteel nog geen rechtstreekse doorsturing van de alerts naar huisarts Welke gegevens - Batterijstatus - Status van de geleidingsdraden - Hartritme - Hoeveel moet de PM werken - Sommige PM/ICD vochtstatus in de thorax Indien aanpassing van de medicatie nodig is tel. contact naar patiënt en tel. contact / brief naar huisarts

21 Homemonitoring Carelink, Medtronic ( PM, ICD) Latitude, Boston scientific (PM/ICD) Merlin St Jude ( ICD/PM) Biotronik ( ICD) Sorin (ICD)

22 22 Carelink Medtronic OPTIVOL: Diagnostische functie om vochtgehalte in thoraxholte te controleren Alarm kan via telefoonlijn doorgestuurd worden naar het hartcentrum Voordeel: vroegtijdig ingrijpen vullingstoestand↑

23

24 Carelink

25 25 Latitude Boston Scientific Latitude Boston Scientific Een communicator, een weegschaal en BD-meter Wekelijks worden de ICD gegevens doorgestuurd via de communicator Dagelijks stuurt de patiënt de gegevens van gewicht en BD door via de communicator Alerts worden op de website aangegeven door een gele of rode vlag

26 26 Optional cmponents. Available for an additi Events (e.g., AFib / VT) Weight and Blood Pressure Activity Log and Heart Rate Heart Rate Variability Histogram and Counters

27 Klinische paden Intern: klinisch pad hartfalen Extern: Transmuraal zorgpad hartfalen Jessa  Wit Gele Kruis

28 Het klinisch pad start vanaf het moment dat de patiënt zich met symptomen van hartfalen aanmeldt op de dienst spoedgevallen Start maart 2013 Intern

29

30 Mogelijke scenario’s Spoed -> CCU Spoed -> B2 / A2 Spoed -> geriatrie CCU -> geriatrie B2 / A2 -> geriatrie Geriatrie -> B2 /A2 Geriatrie -> CCU Welk traject kan de patiënt doorlopen?

31

32

33 33 Transmuraal zorgpad chronisch hartfalen Wit-Gele Kruis Limburg ism Jessa Ziekenhuis Hasselt Monique Reenaers Marita Houbrechts

34 34 Doelstelling van dit zorgpad Plaats voor referenties Heropname in het ziekenhuis voorkomen & levenskwaliteit van patiënten optimaliseren door: Een maximale multidisciplinaire aanpak. Een naadloze overgang van ziekenhuis naar thuiszorg en omgekeerd, continuïteit in communicatie en transmurale samenwerking in de zorg voor de patiënt. Samenwerking door alle betrokken eerstelijnszorg- en hulpverleners optimaal in te schakelen (huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist, zorgkundige,...). Therapietrouw en inzicht in zijn pathologie te verhogen bij de patiënt en zijn leefomgeving door gericht observeren, rapporteren, informeren en opvolging: ondersteuning door vpk/diëtiste(n) van het WGKL.

35 35 Werking klinisch pad Educatie in ziekenhuis aan patiënt en familie Brief voor verpleegkundige met aandachtspunten Tel. contact WG kruis + mail naar de coördinator HF WG kruis Coördinator geeft uitleg op het plaatselijk kantoor over hartfalen. Doorsturen van de parameters de eerste 3 weken Wekelijks patiëntenbespreking met de HF verpleegkundige, en eventueel advies. De huisarts wordt op de hoogte gebracht van het klinisch pad. De diëtiste 1x gratis aan huis

36 Pijn(werk)punten bij terminaal hartfalen Wanneer ICD afzetten? Wanneer palliatief support team inschakelen? Welke medicatie stoppen? Diuretica verder voor comfort Bespreekbaar maken van het levenseinde …

37 37 Hartfalen … ook een zorg voor u? Hartfalen … ook een zorg voor u?


Download ppt "Hoe stenoses voorkomen in de zorgomloop? Hartfalenwerking in Jessa Marita Houbrechts Hartfalenverpleegkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google