De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STOMADOSSIER AZ NIKOLAAS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STOMADOSSIER AZ NIKOLAAS."— Transcript van de presentatie:

1 STOMADOSSIER AZ NIKOLAAS

2 ONZE DRIJFVEER Onze dienst had nog geen stomadossier
Slechte communicatie naar de thuisvpk. Nood aan betere begeleiding voor stomaptn. Op zoek naar eenvoudiger manier van werken

3 GESPREKKEN Gewone apotheek
Gespecialiseerde apotheek in stoma-materiaal Zelfstandig thuisverpleegkundige Vpk wit gele kruis Hoofdverpleegk. en collega’s vpkn.

4 Afspraken bij problemen in thuissituatie
Ambulante stomapatiënt heeft huid/stomaprobleem Referentieverpleegkundige stomazorg in thuiszorg Centrale rol : stomaverpleegkundige in ziekenhuis Gemaakte afspraken bij probleemsituaties in thuissituatie De stomaverpleegkundigen in het zieknhuis zijn de centrale pionnen Een stomapatiënt in thuissituatie meldt een stoma/huidprobleem. Hij kan terecht bij de referentieverpleegkundige van de thuiszorg als de thuiszorgorganistie die de patient verzorgt een referentieverpleegkundige stomazorg in de rangen heeft. Indien niet dan kan de patiênt terecht bij de stomaverpleegkundigen van het ziekenhuis. De referentieverpleegkundige kan natuurlijik ook terecht bij de stomaverpleegkundigen van het ziekenhuis. De patient verzorgt zichzelf en meldt een stoma/huidprobleem naar aanleiding van een consultatie bij de chirurg De chirurg verwijst de patient door naar de stomaverpleegkundigen van het ziekenhuis. De stoimaverpleegkundigen kunnen op hun beurt beroep doen op de diensten van de vertegenwoordiger van de firma. Deze brengt nadien feed-back uit aan de stomaverpleegkundigen. Patient meldt probleem op consultatie bij de chirurg Vertegenwoordiger firma

5 NIEUW IDEE: HET STOMAPAKKET
Infobrohures Vlas-boekje Test-stomamateriaal ETUI: schaar, handoek, washand Evt enkele stomatijdschriften

6 STOMADOSSIER Klever patiënt PATIENTENGEGEVENS MEDISCHE GEGEVENS

7 ALGEMENE GEGEVENS CHIRURG: INTERNIST: HUISARTS: THUISVERPLEEGKUNDIGE:
PERSO(O)N/-EN DIE PT HELPEN BIJ STOMAZORG: STOMAVERPLEEGKUNDIGE ZH: TELEFOONNUMMER PT: BEROEP PT: HOBBY’S EN VRIJETIJDSBESTEDING:

8 EERSTE INFOMATIEGESPREK DATUM: …………..
WELKE UITLEG KREEG U VAN CHIRURG? WAS DIT VOLDOENDE? WAAR MAAKT U ZICH VOORAL ZORGEN OVER? AANBIEDEN VAN PAKKET MET INFOBROCHURES(rond ingreep,voeding, stomazorg,…), STOMAMATERIAAL, ETUI(schaar,handdoek, washand,..) BESPREKEN VAN HET PRE-PER-POST- OPERATIEF VERLOOP. EVT PLAATSBEPALING STOMA JA/NEEN EVALUATIE GESPREK EN AANDACHTSPUNTEN

9 VOORSTELLING VAN MATERIAAL+ PLAATSBEPALING
VERSCHILLENDE FIRMA’S BEKLEMTONEN VRIJHEID VAN KEUZE BASISVOORSTELLING MATERIAAL EVT. AANBRENGEN MATERIAAL BIJ PT.

10 EVALUATIE EN AANDACHTSPUNTEN NA GESPREK

11 POST-OPERATIEVE BEGELEIDING
ACUTE PROBLEMEN MATERIAALKEUZE + BESTELLEN VLAS-BOEKJE INVULLEN

12 FOLLOW-UP STOMAZORG EN ZELFZORG
Datum: …… Evaluatie zorg: …..

13 VOORBEREIDING ONTSLAG
vragen rond ontslag en verdere verzorging thuis bespreken. Voorschrift apotheek/bandagist. Voorschrift thuiszorg. Adressenlijst. Materiaal doorfaxen naar apotheek/bandagist Afspraak apotheek/bandagist. Volgende consultatiedatum bij chirurg meegeven. Huisarts op de hoogte stellen via ontslagbrief. Stalenpakket meegeven. Thuisverpleegkundige en-of stomaverpleegkundige contacteren, indien gekend. Ontslagformulier meegeven voor thuisverpleegkundige. VLAS-boekje. Telefoonnummer Stomaverpleegkundige. MEDELEN DAT ONZE DEUR ALTIJD OPEN STAAT………….

14 ONTSLAGFORMULIER STOMAPATIENT(E) AAN THUISVERPLEGING
IDENTIFICATIEGEGEVENS PATIENT(E) Deze patiënt onderging volgende ingreep:…………………. Datum ingreep: …/…/…. Thuiszorg door: ……. Verzorgingsproducten:………… Vertegenwoordiger van firma gekozen stomamateriaal+ tel:….. Stomaverpleegkundige ZH+ tel.:….. Aandachtspunten+ problemen gesteld tijdens verblijf ZH:…. Bestelling stomamateriaal ja/neen Medicatie pt(e):………..

15 BESLUIT EN DANKWOORD WIJ HOPEN HIER BIJ TE DRAGEN TOT EEN BETERE BEGELEIDING VAN PTN. BETERE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING MET PTN. EN THUISZORG DIT IS EEN BASIS NOG TE EVALUEREN EN AAN TE PASSEN


Download ppt "STOMADOSSIER AZ NIKOLAAS."

Verwante presentaties


Ads door Google