De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholingsmiddag: dat is óók jeugdzorg! Provincie Gelderland - 7 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholingsmiddag: dat is óók jeugdzorg! Provincie Gelderland - 7 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Scholingsmiddag: dat is óók jeugdzorg! Provincie Gelderland - 7 oktober 2011

2 zielig gek stout dom JeugdzorgJJI JGGZLVG Zorg voor jeugd in Nederland ?

3 Effecten van versnipperde zorg (1)

4 Effecten van versnipperde zorg (2)

5 Zorgtraject afronding diagnosefase behandelfase nazorgfase afronding diagnosefase behandelfase Coördinatie, planning en registratie max. 3 maanden verwachte duur bepaald bij start trajectplan 6 maanden diagnos- tiek perspectief & trajectplan aanmeldfase 2 weken aanmelding & intake MDOIBB verwijzer Een zorgtraject in beeld Het totaal aan zorg dat een cliënt ontvangt van aanmelding tot en met de realisatie van het overeengekomen einddoel (perspectief), inclusief nazorg. Jeugdzorg Plus kan hier een onderdeel van zijn.

6 Wettelijk kader Jeugdzorg Plus  Hoofdstuk gesloten jeugdzorg per 1 januari 2008 toegevoegd aan de Wet op de jeugdzorg: - gedwongen opname - gesloten verblijf - gedwongen behandeling - toepassen van beperkende maatregelen  De kinderrechter besluit tot plaatsing in een aangewezen accommodatie al dan niet in combinatie met een kinderbeschermingsmaatregel  Tot in ieder geval 2013 directe subsidie van VWS aan de aangewezen instellingen

7 Dwang en drang in de Jeugdzorg Plus  Een jongere houdt alle vrijheden, tenzij beperkt in het individuele behandelplan  Mogelijke beperkingen (o.a.) - vastpakken & vasthouden (holding) - afzondering - beperken telefoon en ander communicatieverkeer - controlemaatregelen (urine, fouilleren, kamer, post)

8 Doelgroep  Jongens en meisjes, meestal tussen de 12 en 18 jaar (jongste was 7 en de bovengrens is wettelijk 21 jaar)  Bescherming tegen zichzelf en/of de omgeving is noodzakelijk  Gedragsproblemen in combinatie met psychiatrie, maar niet altijd duidelijk wat de primaire problematiek is - externaliserend en internaliserend probleemgedrag - i.c.m. problemen ouder-kind relatie (hechting) - bedreigde opvoedomgeving (onveilig) - 71% delictgedrag - DSM: ODD, gedragsstoornissen en ADHD Bron: Evaluatie Nieuw Zorgaanbod (Jeugdzorg Plus ) - Praktikon en Radboud Universiteit Nijmegen (juni 2010)

9 Resultaten Onderzoek Praktikon bij aantal Jeugdzorg Plus aanbieders: - Met 82% gaat het een half jaar na uitstroom uit de Jeugdzorg Plus goed - Getoetst op basis van negen indicatoren, zoals een veilige verblijfplaats, contact met ouders, dagbesteding, drugsgebruik en gevoelens van angst en depressie. Jeugdzorg Plus is een vorm die soms nodig is. Werkende bestanddelenzijn echter niet de dwang en drang, maar het perspectief, een goede relatie met de hulpverleners, (gezins)- interventies op maat, onderwijs en nazorg

10 Landelijke capaciteit Jeugdzorg Plus Regionale zorggebieden201120122013 Zorggebied Noord132 Zorggebied Oost326182172 Zorggebied Zuid358312296 Zorggebied Zuid-West383392408 Zorggebied Noord-West368326272 Totaal1.5671.3441.280 Landelijke bestemming201120122013 Avenier – ZIKOS*12 LSG-Rentray - Moeder&Kindhuis14 Horizon - Crisis en 12-min29 Totaal55 46 * ZIKOS = Zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie

11 Capaciteit Jeugdzorg Plus in Zorggebied Oost 20122013 OGH LSG RentrayOGH LSG Rentray Zorggebied Oost83998389 Zorggebied Zuid38- - Zorggebied Zuid-West30 Zorggebied Noord-West-24-- Subtotaal151153151119 Totaal304270 Uitgangspunt : Wij zijn er primair voor de jongeren uit Zorggebied Oost die behandeling in de Jeugdzorg nodig hebben. Indien de capaciteit het toelaat zijn wij er ook voor de jongeren uit de Randstad. Twee aanbieders met Jeugdzorg Plus aanbod werken voor Zorggebied Oost

12 Jeugdzorg Plus LSG-Renray en OGH in beeld

13 Aanmeldingen Jeugdzorg Plus Zorggebied Oost Bron: Managementrapportage PC Oost 2010, waarbij de aanmeldingen van de landelijke werkende instellingen eventredig zijn toebedeeld aan de provincies Provincie van herkomst Aantal aanmeldingen 2010 % aanmeldingen 2010 Flevoland6422% Gelderland14851% Overijssel7827% Totaal290100% Aanmeldingen vanuit de drie bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen worden gecoördineerd door PC Oost, onderdeel van Bureau Jeugdzorg Gelderland

14 Contactgegevens Frank CandelFCandel@lsg-rentray.nl088-5477007 Voorzitter RvB LSG-Rentray Voorzitter instellingenoverleg Jeugdzorg Plus Bestuurslid Jeugdzorg Nederland Jeugdzorg Nederlandinfo@jeugdzorgnederland.nl030-2983400 Jessica SteenbergenJSteenbergen@lsg-rentray.nl088-5477046 Sr. Beleidsmedewerker LSG-Rentray Zie ook www.jeugdzorgplus.nl


Download ppt "Scholingsmiddag: dat is óók jeugdzorg! Provincie Gelderland - 7 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google