De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overdrachten in de zorg: twee ontwikkelingen Dr M. Sprenger Nictiz & TU/e 3 oktober 2013 Stichting Gerrit 10 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overdrachten in de zorg: twee ontwikkelingen Dr M. Sprenger Nictiz & TU/e 3 oktober 2013 Stichting Gerrit 10 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Overdrachten in de zorg: twee ontwikkelingen Dr M. Sprenger Nictiz & TU/e 3 oktober 2013 Stichting Gerrit 10 oktober 2013

2 Ik… Michiel Sprenger Klinisch Fysicus VUmc, 1986 MRI, radiologie, cardiologie Medische technologie Klinische informatica (o.a. radiologie) CIO Nictiz, 2008 Beleid en advies Regionale samenwerking Ziekenhuizen, medisch specialisten Internationaal TU/e, 2010 (part-time) Opleiding klinische informatica 2

3 Nictiz Nationaal ICT Instituut voor de zorg Vanaf 2002, nu ca 40 fte Stichting zonder winstoogmerk 95% VWS financiering Taken: Bevordering standaardisatie en interoperabiliteit Kennis en advies, nationaal / internationaal Verbinden: creëren partnerships Monitoring: hoe staat NL ervoor? Exploitatie landelijk EPD 3

4 Vandaag Generieke overdrachtsgegevens – UMC’s Verpleegkundige overdracht 4

5 Overdracht: gelaagdheid 5 Gegevens Definitie, structuur, codering Gegevens Definitie, structuur, codering Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc

6 Overdracht: gelaagdheid 6 Gegevens Definitie, structuur, codering Gegevens Definitie, structuur, codering Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc

7 Overdracht: gelaagdheid 7 Gegevens Definitie, structuur, codering Gegevens Definitie, structuur, codering Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc

8 Generieke overdracht 1.Generieke Overdrachtsgegevens 2.Implementatierichtlijnen Generieke Overdrachtsgegevens 8

9 Generieke overdracht 8 UMC’s + Nictiz Definieer gegevens sets in de ziekenhuizen Zodat een overdrachtsdocument kan worden gevuld Met de kerngegevens In een stuctuur die is afgeleid van CCR (continuity of care record) 9

10 Overdracht: gelaagdheid 10 Gegevens Definitie, structuur, codering Gegevens Definitie, structuur, codering Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Implementatie Documentstandaard, bericht, link naar software Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc Transport Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc

11 37 Klinische bouwstenen Patient Zorgverlener Zorgaanbieder BetalerBehandelaanwijzing Contactpersoon Functionele status Barthel index Probleem Familie anamnese Burgerlijke staat Drugsgebruik Woonsituatie Intoxicatie Alcohol Intoxicatie Tabak Levensovertuiging Nationaliteit Opleiding Alert Medicatie Medisch hulpmiddel Vaccinatie Ademhalingsfrequentie Glascow Coma Score Bloeddruk Gewicht Hartfrequentie Lengte O2 Saturatie Pijnscore Plan of Care Contact Procedure Tekstuitslag Labuitslag Temperatuur Polsfrequentie

12 Bedrijfsproces : gegevenselementen Patient Zorgverlener Zorgaanbieder Contact SubjectiefPijn aan de knie ObjectiefFunctie beperking; echo EvaluatieMeniscusletsel PlanPijnstilling; operatie; revalidatie Contactpersoon Probleem: klacht Probleem: diagnose Pijnscore Medicatie Tekstuitslag ProcedurePlan of Care Functionele status Betaler Alert: allergie

13 Huidige status Publicatie 1 maart 2013 (37 bouwstenen, in 3 verschijningsvormen, begeleidend document) Sindsdien 24 RFC’s ingediend Versie 1.1 Veel belangstelling, ook buiten ziekenhuizen 13

14 14

15 Welke technische standaard ? Adviesgroep 2 keer bij elkaar (mei): Wat is het advies betreffende standaardisatiekeuze voor technische implementatie van de bouwstenen van Generieke Overdrachtsgegevens (CCR/CCD, CCD 1.1/consolidated CDA, CDA met extensions, anders)? 15

16 Welke technische standaard ? Samenstelling adviesgroep : Tom de Jong (namens HL7 Nederland) Vincent van Pelt (namens IHE Nederland) Sjaak Gondelach (namens kerngroep Generieke overdrachtsgegevens) Tessa van Stijn (namens Nictiz) John Boelee (pilot Erasmus MC) Liesbeth Dusink (PoC Erasmus MC) Robert Hardholt (Chipsoft) Gulian van Poppel (Epic) Roel Barelds (CSC/iSoft) Loyd Slikboer (Siemens) Richard Francken (Siemens) Fred Smeele (PL Generieke Overdrachtsgegevens) 16

17 Welke technische standaard ? Consensus adviesgroep : CDA R2 is leidend, met ruimte voor extensies. Het vertrekpunt is CCD 1.1. De detail keuzes (met name voor extensies en landspecifieke aanpassingen) worden gemaakt per bouwsteen waarbij de Use Case van Generieke Overdrachtsgegevens leidend is. O.a. door de afgesproken review(momenten) van (tussen)producten zullen deze keuzes tijdig en transparant beschikbaar zijn, met voldoende ruimte (voor de definitieve oplevering van de implementatierichtlijnen) voor inbreng van andere afwegingen in de keuzes. 17

18 18

19 eOverdracht verpleegkundige gegevens Dataset met verpleegkundige gegevens voor de verpleegkundige overdracht … een informatiestandaard eOverdracht in de care19

20 Inventarisatie: hoe was en is het? Gestart in 2010 Gezamenlijk initiatief Inventarisatie onderzoek Weinig elektronische uitwisseling Niet altijd de gewenste informatie, soms onleesbaar Geen eenduidig taalgebruik; geen standaardisatie ECD veel investering in administratie en financiering Toegenomen administratieve lasten Patiënt moet verhaal opnieuw vertellen eOverdracht in de care20 Conclusie 1.Gebrek aan standaardisatie 2.Weinig elektronische uitwisseling Conclusie 1.Gebrek aan standaardisatie 2.Weinig elektronische uitwisseling

21 Ontwikkelen kernset eOverdracht 2011 Landelijke standaard opstellen expertgroep Vaststellen door beroepsgroep Coderen kernset Aan de hand van dataset verpleegkundig overdrachtsbericht ontwikkeld (eOverdracht) “Grootste risico’s in zorg ontstaan door knelpunten in informatie-uitwisseling bij de overdracht” (IGZ 2011) eOverdracht in de care21

22 Implementatie eOverdracht 2012 HL7 CDA bericht is klaar, alle data is gecodeerd eOverdracht als norm V&VN Branche organisaties o.a; Leveranciers Voorbeeld initiatieven ontwikkelen en publiceren 2013; eerste regio’s gestart met gebruik eOverdracht in de care22

23 Voorbeeld casus eOverdracht Regionaal ziekenhuis Academisch ziekenhuis Regionaal ziekenhuis verpleeghuis dagbehan deling Thuiszorg Opname van patient met CVA 23eOverdracht in de care

24 Inhoud bericht eOverdracht in de care24 Persoonsgegevens Gezinsituatie Organisatie Medische gegevens Samenvatting zorg Meetwaarden Mobiliteit Wassen Mondverzorging Aan- en uitkleden Toiletgang Eten en drinken Voeding Toedieningsystemen Uitscheiding Seksualiteit Huid Slaap Zintuigen Pijn Psychisch functioneren Mentale functies Communicatie Ziektebeleving Participatie maatschappij Hulp van anderen

25 Meerwaarde van eOverdracht (1) eOverdracht in de care25 Zorgverlener Kans op fouten vermindert Tijdsbesparing Administratieve lasten verlagen Eenduidige taalgebruik Patiënt Niet nodig herhaaldelijk vragen te beantwoorden Patiënt ontvangt de juiste zorg

26 Meerwaarde van eOverdracht (2) eOverdracht in de care26 Softwareleverancier Eén keer programmeren voor alle klanten Geen interoperabiliteitsproblematiek Zorginstelling Kwaliteit van zorg verbetert Hergebruik informatie Tijd besparen P

27 Oplossing? Groeimodel! Verschillende mogelijkheden om eOverdracht uit te wisselen: a)Elektronisch formulier, op papier verzenden b)Elektronisch formulier, digitaal verzenden c)HL7 CDA bericht digitaal verzenden d)HL7 CDA bericht, verzenden via een regionaal transfer systeem eOverdracht in de care27

28 Implementatie eOverdracht eOverdracht in de care28 O RGANISATIE Z ORGPROCES I NFORMATIE T ECHNIEK A PPLICATIES O RGANISATIE Z ORGPROCES I NFORMATIE T ECHNIEK A PPLICATIES eOverdracht ZiekenhuisVVT-instelling

29 Implementatietips zorginstellingen Inventarisatie Afspraken Commitment Datacodering en mapping Werkgroep Intern regionaal Introducties en scholing eOverdracht in de care29

30 Huidige situatie in Nederland Vlietland ziekenhuis, Schiedam Careyn, Frankelandgroep, Argos Zorggroep, zonnehuisgroep Vlaardingen, buurtzorg Vlaardingen en Schiedam. Groene Hart ziekenhuis, Gouda Vierstroom, Gouda en Zoetermeer RZCC 1-7-2014 eOverdracht geïmplementeerd 4 ziekenhuizen, 11 care-instellingen, 2 GGZ- instellingen Amsterdam e.o. Per 1 /10/2013 gestart met eOverdracht eOverdracht in de care30

31 Huidige situatie in Nederland Vlietland ziekenhuis, Schiedam Careyn, Frankelandgroep, Argos Zorggroep, zonnehuisgroep Vlaardingen, buurtzorg Vlaardingen en Schiedam. Groene Hart ziekenhuis, Gouda Vierstroom, Gouda en Zoetermeer RZCC 1-7-2014 eOverdracht geïmplementeerd 4 ziekenhuizen, 11 care-instellingen, 2 GGZ- instellingen Amsterdam e.o. Per 1 /10/2013 gestart met eOverdracht eOverdracht in de care31

32 Huidige situatie in Nederland Vlietland ziekenhuis, Schiedam Careyn, Frankelandgroep, Argos Zorggroep, zonnehuisgroep Vlaardingen, buurtzorg Vlaardingen en Schiedam. Groene Hart ziekenhuis, Gouda Vierstroom, Gouda en Zoetermeer RZCC 1-7-2014 eOverdracht geïmplementeerd 4 ziekenhuizen, 11 care-instellingen, 2 GGZ- instellingen Amsterdam e.o. Per 1 /10/2013 gestart met eOverdracht eOverdracht in de care32

33 Gebruik in voorbereiding Den Haag e.o. Noord Holland Noord Leiden e.o. Delft e.o. Zwolle e.o. Regio rotterdam Enschede e.o. eOverdracht in de care33

34 Wilt u dit alles nog eens nalezen? Lees dan de whitepaper: ‘Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens’ ICT-standaarden in de zorg @Nictiz @IreneV_D eOverdracht in de care34

35 Harmonisatie Generieke overdracht Verpleegkundige overdracht Werkgroep om de gegevens van de verpleegkundige overdracht ook onder te brengen in de UMC set 35

36 Generic informa- tion (core set) Disease / problem specific information Usage Patient Care Transfer of patients Research Management information Quality indicators Financial / reimbursement Etc. Selec- tion, Aggre gation Deriva tion etc Register once, unambiguously IN primary process Multiple Usage Primary process

37 Conclusies Grote agenda vóór ons Veel nieuwe kansen Binnenkort: implementaties Dan: verbreding sprenger@nictiz.nl 37 Dr M. Sprenger Nictiz & TU/e www.nictiz.nl


Download ppt "Overdrachten in de zorg: twee ontwikkelingen Dr M. Sprenger Nictiz & TU/e 3 oktober 2013 Stichting Gerrit 10 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google