De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten “Waar staat je gemeente.nl” Najaar 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten “Waar staat je gemeente.nl” Najaar 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten “Waar staat je gemeente.nl” Najaar 2011

2 Opbouw presentatie Onderzoek –Deelname –Opzet Respons en betrouwbaarheid Resultaten: –Totaaloverzicht –Per burgerrol Conclusies en adviezen

3 Deelname onderzoek 2x per jaar mogelijkheid tot deelname Frequentie vrijblijvend Gemiddeld 1x per 2 jaar 79 gemeenten totaal 2010 en 2011 47 gemeenten < 25.000 inwoners 2010 en 2011 NB Resultaten onder embargo tot en met 19 maart 2012

4

5 Opzet onderzoek Bestaat uit: –Zelfonderzoek (jaarlijks) –Burgerpeiling (1x per 2 jaar) –Klanttevredenheidsonderzoek (1x per 2 jaar) Alle resultaten zijn te raadplegen op:

6

7

8 Respons en betrouwbaarheid Burgerpeiling –1200 vragenlijsten, 522 respondenten = respons van 44% (norm 30%) Klanttevredenheidsonderzoek –102 ondervraagden (norm 100)

9 Resultaten (totaal) Burgerrollen200720092011Gem. gemeenten < 25.000 inwoners Burger als kiezer 6,06,1 5,9 Burger als klant 7,47,07,87,7 Burger als onderdaan 6,26,66,36,2 Burger als partner- 5,8 Burger als wijkbewoner 7,1 6,9

10 Burger als kiezer Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Invloed als kiezer5,85,75,8 Vertegenwoordiging door de gemeenteraad 5,65,55,6 Vertrouwen in B&W6,36,46,56,3 Waarmaken beloften B&W5,8 5,95,7 Mening over goed gemeentebestuur 6,46,36,66,2

11 Burger als klant Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Openingstijden7,36,67,47 Wachttijd loket8,07,98,98,2 Vriendelijkheid medewerker7,98,08,78,6 Verzorgdheid medewerker8,07,88,4 Inleving medewerker8,17,18,48,2 Deskundigheid8,27,88,4 Doorlooptijd8,27,78,38,2 Duidelijkheid informatie8,47,88,58,3

12 Burger als klant (2) Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Bereikbaarheid 8,07,08,28 Parkeergelegenheid 7,26,57,77,4 Overzichtelijkheid 7,27,38,17,8 Bewegwijzering 7,05,77,77,5 Wachtruimte 6,78,1 7,7 Privacy 6,3 7,57,2 Prijs dienstverlening 5,35,666,2

13 Overige indicatoren klant (1)

14 Overige indicatoren klant (2) Voorbereiding bezoek: 10% op afspraak 90% niet en heeft daarbij aangegeven daar geen behoefte aan te hebben 26% wint via internet informatie in ter voorbereiding (gem. 19%) Belangrijke aspecten bezoek: 1.Deskundigheid (gem. openingstijden) 2.Vriendelijkheid (gem. deskundigheid) 3.Openingstijden (gem. vriendelijkheid)

15 Overige indicatoren klant (3) Wachttijd loket –91% geholpen < 5 min. (gem. 73%) –In een keer geholpen Ja, hoeft niet terug te komen 32% Ja, bestelling ophalen2% Ja, bestelling nog ophalen50% Nee, onjuiste documenten7% Nee, nog niet klaar0% Andere reden terugkomen9% Gewenst contact ipv bezoek –Schriftelijk 11% (gem. 16%) –Telefonisch 19% (gem. 24%) –Email23% (gem. 19%) –Internet34% (gem. 30%)

16 Burger als onderdaan Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Veiligheid in de buurt -7,1 7 Aandacht gemeente voor verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt - 6,6 6,4 Gemeente informeert de buurt over aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt -6,45,8 Gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt -6,15,65,7 Gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt -6,76,86,6 Reactie op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt -6,16,26

17 Burger als onderdaan (2) Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid -5,85,95,8 Leefbaarheid in de buurt-7,57,47,5 Duidelijkheid regels6,86,96,86,6 Ontbreken van regels5,66,15,7 Tegenstrijdige regels6,15,86 Handhaving regels6,1 5,9

18 Burger als partner Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming gemeentelijke plannen -5,7 5,8 Gemeente is geinteresseerd in de mening van haar burgers -6,4 6,2 Voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen -666 Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen -5,5 5,6

19 Burger als wijkbewoner (1) Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Directe woonomgeving 7,97,7 7,57,6 Leefbaarheid buurt -7,5 7,47,5 Winkels in de buurt 7,57,9 87,5 Speelmogelijkheden 6,56,6 6,76,6 Straatverlichting 7,47,3 Basisonderwijs in de buurt 7,68,1 7,9 Onderhoud wegen, paden, pleintjes -7,2 76,5 Voorzieningen jongeren -4,9 4,75,1

20 Burger als wijkbewoner (2) Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Winkels in de gemeente 8,28,1 87,1 Uitgaan 7,47,6 7,36,7 Cultuur 6,36,1 6,4 Verenigingen, clubs 7,6 7,57,4 Sportvoorzieningen 7,8 7,77,5 Onderwijs 7,8 7,77,5

21 Burger als wijkbewoner (3) Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Gezondheidsvoorzieningen 7,2 7,3 Welzijnsvoorzieningen 5,8 5,4 5,55,9 Bereikbaarheid buurt 7,5 7,4 7,67,9 Parkeermogelijkheden in de buurt 5,9 6,0 6,26,6 Openbaar vervoer in de buurt 7,5 7,6 7,76,5 Parkeermogelijkheden in gemeente 5,4 5,6 5,76,6 Openbaar vervoer in de gemeente 7,2 7,5 6,5

22 Burger als wijkbewoner (4) Thema200720092011Gem. < 25.000 inwoners Onderhoud openbaar groen - 7,4 7,36,6 Schoonhouden buurt 7,4 7,1 76,7 Afvalinzameling 7,6 7,57,6 Onderhoud wegen en fietspaden - 7,2 7,36,8 Verkeersveiligheid 6,7 6,9 6,5 Verkeersveiligheid buurt 6,5 6,6 6,4

23 Open vragen Burgerpeiling geeft mogelijkheid opmerkingen te plaatsen. Resultaten worden geanalyseerd en worden overgedragen aan de afdelingen. Persbericht burger informeren status ivm anonimiteit

24 Conclusies en adviezen Klant –waardering is aanzienlijk gestegen –investeren in website 2.0  uitvoeren kwaliteitsaudit op huidige website Onderdaan –betrekken en informeren van burgers bij aanpak leefbaarheid en veiligheid verdient aandacht  wordt meegenomen in de burgerpeiling omtrent veiligheid

25 Conclusies en adviezen (2) Partner –IVDO 2.0 voorziet in een vernieuwde aanpak van inspraak –Aanvullend onderzoek nodig voor beoordeling van bedrijven en instellingen  Bewijs van goede Dienst Wijkbewoner –Goede beoordeling voor onderhoud openbaar gebied –Goede beoordeling winkelaanbod  behoud hiervan wordt meegenomen in centrummanagement

26 Conclusies en adviezen (3) Wijkbewoner(vervolg) –Aandacht voor parkeerbeleid  in 2013 is een evaluatie van het parkeerbeleid voorzien. Daarnaast is parkeren een thema in het kader van centrummanagement –Aandacht voor culturele en jongerenvoorzieningen  wordt meegenomen in de visie op maatschappelijke voorzieningen en IVDO 2.0

27 Inhoud persbericht Burger bedanken, goede respons Wat doen we goed, wat kan beter Wat doen we met de resultaten Open vragen  anoniem onderzoek, gemeente kan niet persoonlijk reageren Uitnodigen voor inloopspreekuur (!)

28 Vervolg… 13 maart 2012 presentatie B&W –Kennis nemen resultaten onderzoek –Instemmen conclusies en adviezen –Vaststellen mededeling + presentatie aan de raad –Vaststellen persbericht 20 maart 2012 resultaten openbaar –Publicatie rapport + presentatie website gemeente –Persbericht


Download ppt "Resultaten “Waar staat je gemeente.nl” Najaar 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google