De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntenparticipatie Transitie jeugdzorg in de praktijk Zwolle, 3 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntenparticipatie Transitie jeugdzorg in de praktijk Zwolle, 3 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntenparticipatie Transitie jeugdzorg in de praktijk Zwolle, 3 april 2013

2 Cliëntenparticipatie Jongere clienten willen meepraten, meedenken en meebeslissen over de hulp en zorg die zij krijgen. Jongere clienten willen aan professionals duidelijk maken wat jongeren belangrijk vinden in hun leven.

3 Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie is het vroegtijdig betrekken van cliënten en gebruikers in het beleidsproces op gemeentelijk of instellingsniveau. Zij denken mee, geven advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling

4 Cliëntenparticipatie een instrument of een uitgangspunt

5 Instrument Kwaliteit van zorg  Kijken vanuit het bestaande aanbod  Er moet een zinvol resultaat gehaald worden  Toetsen vanuit regel- en wetgeving binnen de wet  Toetsen met bestaande cliënttevredenheid- onderzoeken  Taalgebruik: betrekken bij!  Tijdstip van inbreng van jeugdigen, ouders/ verzorgers is vaak laat

6 Uitgangspunt Kwaliteit van bestaan  Startpunt is de jeugdige, ouders/verzorgers, sociale netwerken, sociale gemeenschap  Zijn inbreng is leidend en medebepalend  Kijken vanuit de persoon en zijn situatie  Voor de persoon en zijn leefwereld moet het zinvol zijn  Gevoel van regie hebben en verantwoordelijkheid behouden  Dialoog organiseren die gericht is op alle niveaus van beleid, uitvoering en opleiding middels ontwerpen, ontwikkelen en monitoren

7 Participatie kan alleen met:  de juiste attitude in een context  waar participatie uitgangspunt is

8 Waaruit blijkt participatie?  Structurele sterke inbreng van ouders, sociale netwerken en lokale gemeenschap = ervaringsdeskundigen  Gebruikmakend van ervaringsdeskundigen  Vernieuwende kwaliteitsverbetering door inbreng van ervaringsdeskundigen  Toetsing van zorgaanbod door ervaringsdeskundigen  Transformatie van de lokale gemeenschap  Zoeken naar passende financieringssystemen bij vernieuwd aanbod

9 Met wie in gesprek  Jongere cliënten  Ouders  Pleegouders

10 Ouders en jongeren Vertegenwoordigd in:  Cliëntenraden instellingen  Pleegouder-raden  Wmo-raden  Cliëntenplatform jeugd (i.o) Staan klaar om u van advies te dienen!

11 Aanbevelingen Naar aanleiding van cliëntenraadpleging  Zorg voor 1 informatiepunt  Geef vorm en inhoud aan het raadplegen van jongeren, hun (pleeg)ouders en cliëntenraden tijdens en na de transitie  Regel medezeggenschap in de eerstelijns gezondheidszorg en ondersteuning binnen de gemeente  Zorg voor een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt en stel hierbij een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan  Zorg voor passend onderwijs binnen de gemeente en leg hierbij de link tussen onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg

12 Handreiking

13 Cliëntenparticipatie Jeugdzorg@belangenorganisatiesoverijssel.nl


Download ppt "Cliëntenparticipatie Transitie jeugdzorg in de praktijk Zwolle, 3 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google