De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgangspunten Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgangspunten Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Uitgangspunten Jong@Breda Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal = vraaggericht. Bredase kinderen, jongeren en ouders zijn (co-) producent = kern van het CJG

3 Doelstellingen Jong@Breda Brede ontwikkelingVersterken KansenPassende Zorg 1. Brede school als hart van Bredase wijken 5. Voorschoolse educatie op goede kindcentra. 8. Hulp voor jeugd en ouders die dat ècht nodig hebben 2. Bredase jeugd maakt actief kennis met sport en cultuur 6. CJG is dichtbij en toegankelijk 3. Jeugd krijgt in Breda (buiten)ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten 7. Bredase jongeren zijn klaar voor de arbeidsmarkt 4. Breda biedt ruimte voor ontwikkeling van topkennis

4 Doelstelling 6: CJG dichtbij School CJG-ers in alle wijken, op iedere school PO Facebook pagina jeugd: Jong@Breda Dialoog bevorderen tussen ouders onderling, oa via CJG moeders, vaders, grootouders Inzet van vraaggerichte CJG professionals: alle ondersteuning op terrein opvoeden en opgroeien vanuit CJG (ipv afzonderlijke instellingen)

5 Doelstelling 8: Passende zorg Snel de juiste hulp; gebiedsgerichte inzet van alle CJG-ers: minder professionals in een wijk, die elkaar kennen en vinden. CJG begeleiders als vast en vertrouwd gezicht voor gezinnen die kampen met meerdere problemen en het (nog) niet op eigen kracht kunnen. In CJG ook BJZ, JZ en GGZ actief: al gestart met transformatie

6 CJG: uitvoering 5 WMO taken Brede Ont- wikkeling Versterken van Kansen Passende Zorg Info & adviesschool Signaleren CJG- Toeleiden naar hulp er Bieden (licht) pedagogische ondersteuning CJGgeneralist CJG Passende zorgbegeleider

7 Hoe gaan we te werk? Profielen 3 functies door werkveld opgesteld. Input jeugd en ouders; wie willen zij naast zich voor advies en ondersteuning: welke competenties heeft zo iemand? Organisaties zijn gecommitteerd aan selectie kandidaten via talentenscan; match met competentieprofielen. Alle kandidaten nemen ‘talentenpaspoort’ mee naar selectiegesprek CJG. Nicis en Pro Education doen leer- /professionaliseringstraject.

8


Download ppt "Uitgangspunten Focus op talenten en competenties, op wat de jeugd (al) wél kan = eigen kracht Leefwereld van jeugd en ouders staat centraal."

Verwante presentaties


Ads door Google