De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vennootschapsbelasting PMG d.d. 15 april 2015 Marthijn van de Wetering Astrid Gesterkamp - Spaansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vennootschapsbelasting PMG d.d. 15 april 2015 Marthijn van de Wetering Astrid Gesterkamp - Spaansen."— Transcript van de presentatie:

1 Vennootschapsbelasting PMG d.d. 15 april 2015 Marthijn van de Wetering Astrid Gesterkamp - Spaansen

2 Agenda 1.Introductie SWO De Wolden-Hoogeveen 2.Aanpak project vennootschapsbelasting 3.Inhoudelijk

3 SWO De Wolden - Hoogeveen Ambtelijke organisaties gefuseerd per 1 januari 2015 tot Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Werkorganisatie voor ca. 80.000 inwoners Besturen volledig onafhankelijk Ca. 700 FTE personeel 7 eenheden Begrotingstotaal ca. € 250 miljoen Van GR naar Bedrijfsvoeringsorganisatie

4 Organogram

5 Fiscale organisatie SWO KG Fiscale zaken (incl. HT) WG BTWWG LB/WKRWG VPB

6 Uitgangspunten aanpak -Zelf kennis opbouwen, specifieke expertise indien we er zelf niet uitkomen -Breed draagvlak in de organisatie en bij bestuur creëren -‘lean and mean’, het blijft administratief -Voor beide gemeenten en SWO 1 inrichting.

7 Projectaanpak Sporen Fasen Voorbereiding Analyse, impact en visie Ontwerp, realisatie en implementatie Uitvoering Organisatie Administratie Fiscaal Kennis Bestuurlijk Project Projectplan uitwerken Implementatie plan uitwerken Monitoring voorbereiding en voortgang Monitoring en auditing uitvoering Uitwerken opleidingsplan Opleiden betrokken medewerkers Inventarisatie activiteiten Uitgangspunten notitie uitwerken Fiscale waardering activa + passiva Fiscale balans gereed Ontwerp fiscale administratie gereed Impact op hoofdlijnen bekend Aanpassing structuur/ inrichting Fiscale administratie ingericht Ontwerp fiscale organisatie Vertaling impact visie en keuzes begr. 2016 1-11-2014 1-3-20151-6-2015 1-1-2016

8 Projectorganisatie - inventarisatie WG VPB BB DV en S BB R&B Fiscale balans en systemen BB BV

9 Wat doen we, wat komt op ons af 1.Inventarisatiegesprekken met de afdelingen 2.Analyse op basis van productformulieren 3.Inzicht inkomende geldstromen 4.Analyse verbonden partijen 5.Standpunt innemen rondom ondernemerschap 6.Analyse baten en lasten ondernemerstaken 7.Inrichting financiële administratie 8.Waardering activa 9.Inrichten, organiseren en faciliteren aangifteproces

10 Inventarisatie -Analyse op gedetailleerd niveau (kostenplaats), aan de hand van checklist. -Eerst conclusie: belaste activiteit ja/nee -Zorgvuldige vastlegging, zodat overwegingen tzt inzichtelijk zijn voor de fiscus.

11 Planning 1. 1-11-2014 tm 1-3-2015: Voorbereiding 2. 1-3-2015 tm 1-5-2015: Analyse 3. 1-5-2015 tm 1-1-2016: Ontwerp, realisatie en implementatie 4. 1-1-2016 ev: Uitvoering

12 Hoofdlijnen wetsvoorstel Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, tenzij sprake is van een vrijstelling. Van ‘Nee, tenzij..’, naar ‘Ja, tenzij..’. Uitzondering voor de Staat: daar geldt belastingplicht per de door een Ministerie gedreven onderneming(en). Eén aangifte per publiekrechtelijke rechtspersoon. Samenvoegingsbepaling ondernemingen: daardoor onderlinge saldering van positieve en negatieve resultaten mogelijk.

13 Ondernemerschap

14 Waar ligt de focus? Grondbedrijf. Dienstverlening aan derden buiten een samenwerkingsverband. Exploitatie van parkeergelegenheden –niet langs de openbare weg. Inzameling van bedrijfsafval en afvalverwerking. De exploitatie van een begraafplaats De exploitatie van sportaccommodaties (> verhuur), recreatieve voorzieningen, zwembaden, een binnenhaven, musea, theaters etc. al dan niet in combinatie met horeca. Financieringsactiviteiten. Uitlenen personeel

15 Ontmoeting van twee werelden Beleving van de gemeenteambtenaar Beleving van de belastingambtenaar Ontmoeting in verschillende dimensies Willen partijen beïnvloed worden?

16

17 Lijst Wiebes –wanneer geen onderneming Veiligheid en openbare orde Burgerzaken Belastingen en leges heffen Basisonderwijs en voortgezet onderwijs Wel belast: Innen van belastingen en facilitaire dienstverlening

18 Inspanning VNG en belastingdienst Internetconsultatie Instelling werkgroepen Wetgevingsoverleg Brieven aan eerste kamer Actuele onderwerpen binnen de werkgroepen

19 Ontmoeting van twee werelden Grondbedrijf Uitlenen personeel Eigen bijdrage, o.a. bij WMO-verstrekkingen Belegging of onderneming; vastgoed Subsidies en winst

20 Aanpak Vooraankondiging: bewustwording Analyse afdelingen en activiteiten Overzicht fiscale status activiteiten Analyse deelnemingen, samenwerkingsverbanden en dienstverlening Inzicht in toepassing vrijstellingen Project grondbedrijf Verbinding overige Drentse gemeenten

21 Vrijstellingen Inbesteding Quasi inbesteding Overheidstaken Samenwerking Dienstverlening (dankzij de VNG) Is er aangifteplicht bij een recht op vrijstelling? Ja!

22 Aandachtspunten- inhoud Toerekening rentelasten Gebroken boekjaar, staking per april 2016? Opbrengsten na bestuursdwang Aanleg openbaar gebied in grondcomplexen Kosten-baten analyse bij uitlenen personeel Subsidies en winst

23 Aandachtspunten- proces Hoe houden we de zaken in beeld Hoe leggen we zaken vast Hoe houden we de collega’s fiscaal bewust

24 Vragen?


Download ppt "Vennootschapsbelasting PMG d.d. 15 april 2015 Marthijn van de Wetering Astrid Gesterkamp - Spaansen."

Verwante presentaties


Ads door Google