De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening De AED: expertise- centrum voor de regio Boekelo, 10 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening De AED: expertise- centrum voor de regio Boekelo, 10 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening De AED: expertise- centrum voor de regio Boekelo, 10 maart 2016

2 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Inhoud Simpel Innoveren of overleven Organisch innoveren De AED als coöperatie Nieuwe professionaliteit Visie op expertise (ontwikkeling) De organisatie van de AED Het onderwijskundig concept De klantbenadering

3 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Simpel ‘Simpel is niet gemakkelijk’ Cauffman, Louis (2013). Simpel. Den Haag: Boom Lemma. Denken in mogelijkheden zodat je je doelstellingen kan bereiken door gebruik te maken van je eigen sterke punten. Blijf simpel. Het leven is complex en het is beter om de zaken niet nodeloos te compliceren. Oplossingsgericht werken waardeert de complexiteit van elke situatie en reikt simpele interventies aan die een duurzaam verschil voor betrokkenen uitmaken. Cauffman, Louis (2015). Oplossingsgerichte coaching. Simpel werkt het best. Amsterdam: Boom/Nelissen

4 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Innoveren of overleven? Maart 2012, 300 miljoen bezuinigen op Passend Onderwijs

5 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Pijlers voor onderwijskundige innovatie Een gezamenlijk innovatieproces drijft op een aantal pijlers: een visie, facilitering, coöperatief leiderschap en sociaal kapitaal: ‘Als er geen onderling vertrouwen is, geen respect en waardering voor elkaar, geen transparantie en integriteit, gedeelde opvattingen en waarden en geen wederkerigheid, dan komt er niets van de grond. Dan gaan mensen niet samenwerken en een onzeker avontuur aan. Innovatie ontstaat pas als er plezier is om met elkaar iets nieuws te creëren op basis van een gedeelde passie. (Kessels, november 2008: Leren en werken in de kennismaatschappij) (Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2010):

6 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Vooruitziende blik Rond 2006 bundeling van (4) diensten AB binnen 1 gebouw. Reden: huisvesting. Gaandeweg ontwikkeling van visie op samenwerken als antwoord op de ‘uitdagingen’ van Passend Onderwijs. 2010 oprichting van de coöperatie met in 2011 de inrichting met de AED als Centrale dienst

7 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Organisch innoveren ‘Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.)’ ‘Innoveren is een organisch proces waarbinnen iedere betrokkene met zijn of haar kwaliteiten bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken die we onderweg tegenkomen’. ‘De brug bouwen terwijl je er over heen loopt’, Robert, E. Quinn

8 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Ambulante Educatieve Dienst Groeit bijna ‘vanzelf’ Innoveren, creatief denken en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zit in ons bloed Van het ‘leveren van uren’ naar de rol van co-designer In een zo vroeg mogelijk stadium aanschuiven bij de klant en samen een oplossing bedenken We evalueren ons beleidsplan niet eens per jaar maar bijna dagelijks Groei is goed, groei kunnen bijbenen nog beter Jaarlijkse groei van 5% Uit: Power Research Electronics (PRE, Breda). Jaarlijkse groei van 50%

9 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Rechtsvorm: de coöperatie u.a. De moederscholen zijn ‘eigenaar’ en blijven daarmee organisatorisch en inhoudelijk betrokken Zelf ‘de broek’ ophouden Relatief gemakkelijk om in of uit te stappen Veel ruimte om te ondernemen Tips: Het eigenaarschap verdient veel aandacht

10 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Nieuwe professionaliteit Veranderingen binnen Passend Onderwijs raken de identiteit van de medewerkers en vragen om een ‘nieuwe professionaliteit’ 1 e professionaliteit: vakmanschap (expert), kennis en kunde 2 e professionaliteit: attitude, communicatie en reflectie 3 e professionaliteit: kunnen analyseren en werken met beschikbare (elektronische) data (Robbin Haaijer et al, De ambulant begeleider van 2020, Van Horen Zeggen februari 2011)

11 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Visie op expertise Bundeling van expertise cluster 2, 3 en 4 en wellicht 1 Holistische kijk op kinderen Delen van expertise leidt tot breed generalistische kennisbasis Positieve interne concurrentie: het verschil willen blijven maken Veel ruimte voor scholing en deelname aan expertise- en werkgroepen Inzet op onderzoek en ontwikkeling Brugfunctie tussen speciaal en regulier Voelen een verantwoordelijkheid voor het behoud van expertise t.b.v. kinderen met een speciale onderwijsbehoefte binnen het regulier onderwijs

12 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Visie op organisatie Verschuiving van clusterspecifieke teams naar zelfsturende clusteroverstijgende regioteams (10-15 collega’s) Werkuitvoering binnen clusteroverstijgende expertteams/werkeenheden Faciliterend en dienend leiderschap leiderschap

13 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Uitvoerende teams 5% coaches (kwaliteitsontwikkeling) 2-5% ‘super’specialisten 90% ondersteuning in expertteams/werkeenheden

14 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Onderwijskundig concept: Scaffolding

15 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Klantbenadering (1995,Treacy en Wiersema, De discipline van marktleiders)

16 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Klantwaarden

17 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening Lichtheid Gevraagd naar hoe het mogelijk was dat in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn renstal Lotus alle denkbare wedstrijden in alle bestaande race categorieën won én alle concurrenten die vele keren groter en kapitaalkrachtiger waren steeds weer te snel af was, antwoordde Colin Chapman, de eigenaar van Lotus: ‘Voeg lichtheid toe.’

18 Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening BEDANKT VOOR UW AANDACHT BEDANKT VOOR UW AANDACHT Dick Kuyt d.kuyt@aed-leiden.nl Dick Kuyt d.kuyt@aed-leiden.nl www.aed-leiden.nl


Download ppt "Sterk in ambulante dienstverlening Sterk in ambulante dienstverlening De AED: expertise- centrum voor de regio Boekelo, 10 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google