De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 mei 2016 Saxion.nl/mli Master Leren & Innoveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 mei 2016 Saxion.nl/mli Master Leren & Innoveren."— Transcript van de presentatie:

1 Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 mei 2016 Saxion.nl/mli Master Leren & Innoveren

2 Programma Welkom en introductie De master Leren & Innoveren in het kort Opzet: leerlijnen en blokken Toelating en kosten Uiteen in groepen: -Algemeen & -Montessori en Dalton tracks -ROC

3 De master in het kort Voor ervaren docenten die pedagogisch en didactisch zijn toegerust In het bezit van een lesbevoegdheid of relevante hbo/wo Die gericht zijn op verbetering van het onderwijs in de eigen groep, klas, afdeling, academie of opleiding En die aan de slag willen op hun eigen school of academie, op een verantwoorde wijze, met kennis van zaken

4 De ambities Eigen onderwijs samen met anderen systematisch verbeteren en ontwikkelen Aan de hand van een project op de eigen school Ten behoeve van - Eigen professionalisering - Schoolontwikkeling

5 De rollen van de masterdocent De masterdocent vervult in zijn eigen praktijk vier rollen. Hij is… 1.Excellente docent (met meer kennis, inzicht en vaardigheden) 2.Ontwikkelaar en ontwerper 3.Onderzoeker (van opbrengsten, onderwijspraktijk) 4.Begeleider van collega’s

6 MLI is een professionele master Professionele master bedoeld voor beroepsbeoefenaren theorie is om te gebruiken (praktijktheorie) Academische master gericht op onderzoekers uitbreiding van theoretische kennis van een verklarende theorie

7 Een bijzondere master Door het eigen project staat eigen onderwijspraktijk centraal in je hele opleiding Interessante mix van studenten Veel ruimte voor maatwerk en differentiatie (onder andere montessori & dalton / ROC) Lectoren en docenten uit lectoraten - Onderwijsvernieuwing - Innovatief en effectief onderwijs - Wetenschap en techniek - Studieloopbaanbegeleiding

8 Opzet van de opleiding - proces 4 fasen in 4 semesters over 2 jaar. Deze vallen samen met de onderwijskundige ontwerpcyclus 1.Probleem identificeren en analyseren 2.Ontwerpen (prototype), plan van aanpak 3.Uitproberen, evalueren 4.Herontwerpen en implementeren

9 Opzet van de opleiding: inhoud Toepassingsgerichte leerlijnen in elk blok: A.Ontwerpen en innoveren (13 ec) B.Onderzoek (12 ec) C.Onderwijs (15 ec) Toepassing in: D.Project (20 ec) – In eigen praktijk – Volgens Onderwijskundige Ontwerpcyclus

10

11 vakken codeModuul 1 AProbleem identificeren en analyseren 1 BLiteratuuronderzoek 1 CEffectief onderwijzen en leren: onderzoeken en theorieën 1 DEigen project 1 2 AOntwerpen: pilotontwerp 2 BMeetinstrumenten 2 CDigitale didactiek 2 DWEigen project 2.1 2 DPEigen project 2.2 3 AOntwerpen: aanbevelingen herontwerp 3 BDataverwerking en analyse 3 CEffectief onderwijzen en leren: assessment 3 DEigen project 3 4 AOntwerpen: implementatie 4 BCapita selecta 4 CFaciliteren van onderwijsinnovaties (voorheen teamcoaching) 4DWEigen project 4.1 4DPEigen project 4.2

12 Studiebelasting De master is 60 ec’s in 2 jaar (30 per jaar)) 15 ec per half jaar (semester/fase) Studiebelasting ca. 20 uur per week Verdeeld over toepassingsgerichte werkvormen: – Hoor-, werkcolleges, practica (max. 4u per week) – Opdrachten – Zelfstudie – Project – Toetsen

13 Het eerste semester, Blok 1: Probleem identificeren en analyseren Leerlijn: Ontwerpen en innoveren Onderwerpen: -Ontwerpmodellen en –aanpak -Analyses (probleem, context, doelgroep, krachtenveld) Werkvormen: -Workshops en praktica gericht op het project -Zelfstudie -Opdrachten Toetsvorm: opdrachten in portfolio

14 Blok 1 Onderzoek Leerlijn: Onderzoek Onderwerpen: -Literatuuronderzoek doen: Kennisdomeinen onderscheiden en zoektermen definieren Bronnen selecteren, kwaliteit bepalen en benutten Opbouw van een literatuuronderzoek Werkvormen: Practica bronnen zoeken en gebruiken gericht op project Hoor/werkcolleges en zelfstudie Toetsvorm: opdracht in portfolio

15 Blok1 Onderwijs Leerlijn: Onderwijs Onderwerpen: Essentials of educational psychology Learning Behaviorism Sociale Learning Theory Information Processing Theory Constructivism Sociocultural Theory Implicit learning Explicit learning Cognition Memory Storage Retrieval Declarative knowledge Procedural knowledge Rote learning Meaningful learning Elaboration Retrieval cues Mnemonic Learning disability Response Stimulus Cueing Positive reinforcement Extrinsic reinforcer Intrinsic reinforcer Punishment Situated learning and cognition Culture shock Community of learners Multicultural education Metacognition Self questioning/asking Self-regulation Transfer Problem solving Creativity Problem-based learning Sensitive period Zone of proximal development Distributed intelligence Discovery earning Cognitive apprenticeship Motivation theories Motivation Affect Anxiety Self-efficacy Mastery goal Attribution Self-fulfilling prophecy Personality Peer pressure Popular student Neglected student Shame Teacher directed instruction Learner directed instruction Sense Classroom management Classroom Climate of community Misbehavior response Werkvormen: Interactieve hoorcolleges Toetsvorm: Opdrachten Andere thema’s in deze lijn: digitale didactiek, toetsen en beoordelen, teamcoaching

16 Onderwijs in differentiatie dalton montessori Leerlijn Onderwijs in de montessori en dalton track Het waartoe van het dalton- en montessori-onderwijs Observeren, registreren en beslissen Zelfsturend leren Het onderwijs voorbij (Toelichting in deel 2)

17 Onderwijs in de differentiatie ROC Leerlijn Onderwijs in de ROC track (mbo) Beroepsonderwijs: samen met bedrijven Digitale didactiek Beroepsonderwijs: verbindende schakel in team en opleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten (Toelichting in deel 2)

18 Blok 1 Project Het project van onderwijsverbetering in eigen school staat centraal. De student komt zelf met een projectvoorstel. Het geleerde wordt toegepast in het project: -Het project is voldoende complex (je werkt er 2 jaar aan) -Het project is onderwijskundig van aard -Het project is realistisch en haalbaar -Het project wordt in semester 3 in praktijk gebracht (eerste helft schooljaar 2017-2018) -De eigen school ondersteunt het project -De student participeert zelf in het project en is leading

19 Voorbeelden van projecten Professionaliseren docenten studieloopbaanbegleiding (MBO) 21 e eeuwse vaardigden (BO) Vakdidactiek pabo 2 (HBO) Zelfregulerend leren in keuzeuren (VO) Gebruik van ict-middelen bij rekenen en taal (BO) Ondersteuning keuze bètavakken (VO) (Ver)nieuw(d)e curricula/vakken: - Productietechnieken (HBO) - Engels geïntegreerd in basiscurriculum (HBO) -Ontwikkeling van het vak science in het (VO) -Klinisch redeneren in verpleegopleidingen (HBO) Toetspraktijk verbeteren (MBO) Aansluiting mbo-hbo (HBO) Hoogbegaafdheidslijn opzetten (PO) Ontwikkelen van een exellentietraject (HBO) Leerlijn internationalisering opzetten(VO)

20 Lestijden en locatie Maandag in reguliere schoolweken Lesplaats Deventer 32 lesweken per jaar 4 kwartielen Middag14.30 – 16.30 Pauze16.30 - 17.30 Avond17.30 – 19.30

21 Toelating 0 orienterend gesprek 1 schriftelijke aanmelding  intake-opdracht 2 intakegesprek (kennismaking, bespreken project, ondersteuning, tijd) 3 inschrijving/ aanmelden studielink

22 Kosten Elk jaar betaal je collegeld 2016-2017 5450 euro Inschrijfkosen 150 euro (eenmalig) Restitutie in het derde jaar bij eerder afstuderen De master komt in aanmerking voor de lerarenbeurs

23 Deel 2 Montessori-Dalton: lokaal A4.12 ROC: lokaal B4.10


Download ppt "Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 mei 2016 Saxion.nl/mli Master Leren & Innoveren."

Verwante presentaties


Ads door Google