De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 maart 2014 & 15 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 maart 2014 & 15 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 maart 2014 & 15 april 2014

2 Kom verder. Saxion. Programma Welkom en introductie De master Leren & Innoveren in het kort Opzet: leerlijnen en blokken Ervaringen Toelating en kosten Vragen?!

3 Kom verder. Saxion. De master in het kort Voor ervaren docenten die pedagogisch en didactisch zijn toegerust In het bezit van een lerarenbevoegdheid of hbo/wo Die gericht zijn op verbetering van het onderwijs in de eigen groep, klas, afdeling, academie of opleiding En die aan de slag willen op hun eigen school of academie, op een verantwoorde wijze, met kennis van zaken

4 Kom verder. Saxion. De ambities Eigen onderwijs samen met anderen systematisch verbeteren en ontwikkelen Ten behoeve van - Eigen professionalisering - Schoolontwikkeling

5 Kom verder. Saxion. Je ontwikkelt je (verder) tot… een… …inspirerende, innovatieve, resultaatgerichte, ontwerpende, onderzoekende, professionaliserende… …masterdocent

6 Kom verder. Saxion. De rollen van de masterdocent De masterdocent vervult in zijn eigen praktijk vier rollen. Hij is… 1.Excellente docent 2.Ontwikkelaar en ontwerper 3.Onderzoeker (van opbrengsten) 4.Begeleider van collega’s

7 Kom verder. Saxion. MLI is een professionele master Professionele master: bedoeld voor beroepsbeoefenaren. Theorie is om te gebruiken (praktijktheorie) Academische master: gericht op onderzoekers. Uitbreiding van theoretische kennis van een verklarende theorie

8 Kom verder. Saxion. Welke vaardigheden en kennis? Vaardigheden ontwikkelen: Onderzoeken van de onderwijspraktijk Ontwerpen en innoveren van onderwijs Evalueren van de onderwijsverbetering Begeleiden en professionaliseren van collega’s kennis op doen van pedagogiek, didactiek, toegepaste psychologie, onderwijskunde

9 Kom verder. Saxion. Opzet van de opleiding - proces 4 fasen in 4 semesters over 2 jaar. Deze vallen samen met de onderwijskundige ontwerpcyclus 1.Probleem identificeren en analyseren 2.Ontwerpen, plan van aanpak 3.Uitproberen, evalueren 4.Aanbevelingen doen, implementeren

10 Kom verder. Saxion. Opzet van de opleiding - Inhoud Toepassingsgerichte leerlijnen in elk blok: A.Ontwerpen en innoveren (13 ec) B.Onderzoek (12 ec) C.Onderwijs (15 ec) Toepassing in: D.Project (20 ec) –In eigen praktijk –Volgens Onderwijskundige Ontwerpcyclus

11 Kom verder. Saxion. Blok I Probleem identificeren en analyseren Blok II Plan van aanpak maken Blok III Ontwerpen en uitproberen Blok IV Verbeteren en verspreiden Ec’s per leerlijn Ontwerpen en innoveren 342413 Onderzoek 2 34312 Onderwijs 5 34315 Project 5 55520 Ec’s per blok15 15 60

12 Kom verder. Saxion. codeVakken 1 AProbleem identificeren en analyseren 1 BLiteratuuronderzoek 1 CEffectief onderwijzen en leren: onderzoeken en theorieën 1 DEigen project 1 2 AOntwerpen: pilotontwerp 2 BMeetinstrumenten 2 CDigitale didactiek 2 DWEigen project 2.1 2 DPEigen project 2.2 3 AOntwerpen: aanbevelingen herontwerp 3 BDataverwerking en analyse 3 CTeamcoaching 3 DEigen project 3 4 AOntwerpen: implementatie 4 BCapita selecta 4 CEffectief onderwijzen en leren: assessment 4DWEigen project 4.1 4DPEigen project 4.2

13 Kom verder. Saxion. Studiebelasting De master is 60 ec’s in 2 jaar (30 per jaar)) 15 ec per half jaar (semester/fase) Studiebelasting ca. 20 uur per week Verdeeld over toepassingsgerichte werkvormen: –Hoor-, werkcolleges, practica (max. 4u per week) –Opdrachten –Zelfstudie –Project –Toetsen

14 Kom verder. Saxion. Het eerste semester, Blok 1: Probleem identificeren en analyseren Leerlijn: Ontwerpen en innoveren Onderwerpen: -Ontwerpmodellen en –aanpak -(niet) Onderwijskundige problemen -Collegiale omgang en leiding geven -Analyses (probleem, context, doelgroep, krachtenveld, discrepantie) Werkvormen: -Workshops en praktica gericht op het project -Zelfstudie -Opdrachten Toetsvorm: opdrachten in portfolio Kariene Mittendorff MMark Gellevij

15 Kom verder. Saxion. Blok 1:Onderzoek Leerlijn: Onderzoek Onderwerpen: -Kennisdomeinen onderscheiden en zoektermen definieren -Bronnen selecteren, kwaliteit bepalen en benutten -Opbouw van een theoretisch kader -Onderzoeksmethodologie en statistiek gericht op brongebruik Werkvormen: Practica bronnen zoeken en gebruiken gericht op project Hoor/werkcolleges en zelfstudie Toetsvorm: opdracht in portfolio Laurence Guerin

16 Kom verder. Saxion. Blok 1: O nderwijs Leerlijn: OnderwijsSymen van der Zee Onderwerpen: Essentials of educational psychology Learning Behaviorism Sociale Learning Theory Information Processing Theory Constructivism Sociocultural Theory Implicit learning Explicit learning Cognition Memory Storage Retrieval Declarative knowledge Procedural knowledge Rote learning Meaningful learning Elaboration Retrieval cues Mnemonic Learning disability Response Stimulus Cueing Positive reinforcement Extrinsic reinforcer Intrinsic reinforcer Punishment Situated learning and cognition Culture shock Community of learners Multicultural education Metacognition Self questioning/asking Self-regulation Transfer Problem solving Creativity Problem-based learning Sensitive period Zone of proximal development Distributed intelligence Discovery earning Cognitive apprenticeship Motivation theories Motivation Affect Anxiety Self-efficacy Mastery goal Attribution Self-fulfilling prophecy Personality Peer pressure Popular student Neglected student Shame Teacher directed instruction Learner directed instruction Sense Classroom management Classroom Climate of community Misbehavior response Werkvormen: Interactieve hoorcolleges Toetsvorm: Toetsen (halverwege en eind) of opdrachten Andere thema’s in deze lijn: digitale didactiek, toetsen en beoordelen, teamcoaching

17 Kom verder. Saxion. Blok 1: Pr oject Het project van onderwijsverberering in eigen school staat centraal. De student komt zelf met een projectvoorstel. Het geleerde wordt toegepast in het project: -Het project is voldoende complex (je werkt er 2 jaar aan) -Het project is onderwijskundig van aard -Het project is realistisch en haalbaar -Het project wordt in semester 3 in praktijk gebracht (eerste helft schooljaar 2014-2015) -De eigen school ondersteunt het project -De student participeert zelf in het project en is leading

18 Kom verder. Saxion. Voorbeelden van projecten Professionaliseren docenten studieloopbaanbegleiding (MBO) Gebruik van ict-middelen bij rekenen en taal (BO) Naar ontwikkelingsgericht leren (BO) Ondersteuning keuze bètavakken (VO) (Ver)nieuw(d)e curricula/vakken: - Productietechnieken (HBO) - Engels geïntegreerd in basiscurriculum (HBO) - Ontwikkeling van het vak science in het (VO) Toetspraktijk verbeteren (MBO) Aansluiting mbo-hbo (HBO) Hoogbegaafdheidslijn opzetten (PO) Ontwikkelen van een exellentietraject (HBO) Leerlijn internationalisering opzetten(VO)

19 Kom verder. Saxion. Begeleiding Lesgevende docenten Begeleider van het project (docenten of andere experts) Medewerking/ facilitering/ ondersteunig van je school of opleiding Course director (algemene zaken) Bureau Professionalisering (praktische zaken) Academic director (inhoudelijke zaken)

20 Kom verder. Saxion. Het team: Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Dalton Onderwijsvernieuwing Patrick Sins, Laurence Guerin Reken- en wiskunde didactiek Diny van Aalsvoort Toetsing en Assessment Gerard Straetmans Innovatief en effectief onderwijs Kariene Mittendorff, Mark Gellevij, Simone van der Donk, Jolise ‘t Mannetje, Karin Truijen Wetenschap en Techniek Symen van der Zee Bureau Professionalisering Bart Schuurmans Willem Verdaasdonk

21 Kom verder. Saxion. Lestijden en locatie Maandag in reguliere schoolweken Lesplaats: Deventer 32 lesweken per jaar in 4 kwartielen middag14.30 – 16.30 pauze16.30 – 17.30 avond17.30 – 19.30

22 Kom verder. Saxion. Toelatingsprocedure 0 orienterend gesprek 1 schriftelijke aanmelding  intake-opdracht 2 intakegesprek (kennismaking, bespreken project,ondersteuning, tijd)  besluitvorming 3 inschrijving/ aanmelden studielink

23 Kom verder. Saxion. Kosten Collegejaar 1: 3950 euro Collegejaar 2: 3950 euro Collegejaar 3: 3500 euro Evt. daarna : 1000 euro Inschrijfkosten: 150 (eenmalig) De master komt in aanmerking voor de lerarenbeurs!

24 Kom verder. Saxion. Vragen?


Download ppt "Kom verder. Saxion. Master Leren & Innoveren Voorlichting 19 maart 2014 & 15 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google