De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Leren & Innoveren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Leren & Innoveren"— Transcript van de presentatie:

1 Master Leren & Innoveren
Voorlichting maart 2014 & 15 april 2014

2 Programma Welkom en introductie
De master Leren & Innoveren in het kort Opzet: leerlijnen en blokken Ervaringen Toelating en kosten Vragen?!

3 De master in het kort Voor ervaren docenten die pedagogisch en didactisch zijn toegerust In het bezit van een lerarenbevoegdheid of hbo/wo Die gericht zijn op verbetering van het onderwijs in de eigen groep, klas, afdeling, academie of opleiding En die aan de slag willen op hun eigen school of academie, op een verantwoorde wijze, met kennis van zaken

4 De ambities Eigen onderwijs samen met anderen systematisch verbeteren en ontwikkelen Ten behoeve van - Eigen professionalisering - Schoolontwikkeling

5 Je ontwikkelt je (verder) tot…
een… …inspirerende, innovatieve, resultaatgerichte, ontwerpende, onderzoekende, professionaliserende… …masterdocent

6 De rollen van de masterdocent
De masterdocent vervult in zijn eigen praktijk vier rollen. Hij is… Excellente docent Ontwikkelaar en ontwerper Onderzoeker (van opbrengsten) Begeleider van collega’s

7 MLI is een professionele master
Professionele master: bedoeld voor beroepsbeoefenaren. Theorie is om te gebruiken (praktijktheorie) Academische master: gericht op onderzoekers. Uitbreiding van theoretische kennis van een verklarende theorie

8 Welke vaardigheden en kennis?
Vaardigheden ontwikkelen: Onderzoeken van de onderwijspraktijk Ontwerpen en innoveren van onderwijs Evalueren van de onderwijsverbetering Begeleiden en professionaliseren van collega’s kennis op doen van pedagogiek, didactiek, toegepaste psychologie, onderwijskunde

9 Opzet van de opleiding - proces
4 fasen in 4 semesters over 2 jaar Deze vallen samen met de onderwijskundige ontwerpcyclus Probleem identificeren en analyseren Ontwerpen, plan van aanpak Uitproberen, evalueren Aanbevelingen doen, implementeren

10 Opzet van de opleiding - Inhoud
Toepassingsgerichte leerlijnen in elk blok: Ontwerpen en innoveren (13 ec) Onderzoek (12 ec) Onderwijs (15 ec) Toepassing in: Project (20 ec) In eigen praktijk Volgens Onderwijskundige Ontwerpcyclus

11 Blok I Probleem identificeren en analyseren Blok II Plan van aanpak maken Blok III Ontwerpen en uitproberen Blok IV Verbeteren en verspreiden Ec’s per leerlijn Ontwerpen en innoveren 3 4 2 13 Onderzoek 12 Onderwijs 5 15 Project 20 Ec’s per blok 60

12 code Vakken 1 A Probleem identificeren en analyseren 1 B Literatuuronderzoek 1 C Effectief onderwijzen en leren: onderzoeken en theorieën 1 D Eigen project 1 2 A Ontwerpen: pilotontwerp 2 B Meetinstrumenten 2 C Digitale didactiek 2 DW Eigen project 2.1 2 DP Eigen project 2.2 3 A Ontwerpen: aanbevelingen herontwerp 3 B Dataverwerking en analyse 3 C Teamcoaching 3 D Eigen project 3 4 A Ontwerpen: implementatie 4 B Capita selecta 4 C Effectief onderwijzen en leren: assessment 4DW Eigen project 4.1 4DP Eigen project 4.2

13 Studiebelasting De master is 60 ec’s in 2 jaar (30 per jaar))
15 ec per half jaar (semester/fase) Studiebelasting ca. 20 uur per week Verdeeld over toepassingsgerichte werkvormen: Hoor-, werkcolleges, practica (max. 4u per week) Opdrachten Zelfstudie Project Toetsen

14 Het eerste semester, Blok 1: Probleem identificeren en analyseren
Leerlijn: Ontwerpen en innoveren Onderwerpen: Ontwerpmodellen en –aanpak (niet) Onderwijskundige problemen Collegiale omgang en leiding geven Analyses (probleem, context, doelgroep, krachtenveld, discrepantie) Kariene Mittendorff Werkvormen: -Workshops en praktica gericht op het project -Zelfstudie -Opdrachten Toetsvorm: opdrachten in portfolio MMark Gellevij

15 Blok 1:Onderzoek Laurence Leerlijn: Onderzoek Guerin Onderwerpen:
Kennisdomeinen onderscheiden en zoektermen definieren Bronnen selecteren, kwaliteit bepalen en benutten Opbouw van een theoretisch kader Onderzoeksmethodologie en statistiek gericht op brongebruik Werkvormen: Practica bronnen zoeken en gebruiken gericht op project Hoor/werkcolleges en zelfstudie Toetsvorm: opdracht in portfolio

16 Blok 1: Onderwijs Leerlijn: Onderwijs Symen van der Zee
Onderwerpen: Essentials of educational psychology Learning Behaviorism Sociale Learning Theory Information Processing Theory Constructivism Sociocultural Theory Implicit learning Explicit learning Cognition Memory Storage Retrieval Declarative knowledge Procedural knowledge Rote learning Meaningful learning Elaboration Retrieval cues Mnemonic Learning disability Response Stimulus Cueing Positive reinforcement Extrinsic reinforcer Intrinsic reinforcer Punishment Situated learning and cognition Culture shock Community of learners Multicultural education Metacognition Self questioning/asking Self-regulation Transfer Problem solving Creativity Problem-based learning Sensitive period Zone of proximal development Distributed intelligence Discovery earning Cognitive apprenticeship Motivation theories Motivation Affect Anxiety Self-efficacy Mastery goal Attribution Self-fulfilling prophecy Personality Peer pressure Popular student Neglected student Shame Teacher directed instruction Learner directed instruction Sense Classroom management Classroom Climate of community Misbehavior response Werkvormen: Interactieve hoorcolleges Toetsvorm: Toetsen (halverwege en eind) of opdrachten Andere thema’s in deze lijn: digitale didactiek, toetsen en beoordelen, teamcoaching

17 Blok 1: Project Het project van onderwijsverberering in eigen school staat centraal De student komt zelf met een projectvoorstel. Het geleerde wordt toegepast in het project: Het project is voldoende complex (je werkt er 2 jaar aan) Het project is onderwijskundig van aard Het project is realistisch en haalbaar Het project wordt in semester 3 in praktijk gebracht (eerste helft schooljaar ) De eigen school ondersteunt het project De student participeert zelf in het project en is leading

18 Voorbeelden van projecten
Professionaliseren docenten studieloopbaanbegleiding (MBO) Gebruik van ict-middelen bij rekenen en taal (BO) Naar ontwikkelingsgericht leren (BO) Ondersteuning keuze bètavakken (VO) (Ver)nieuw(d)e curricula/vakken: - Productietechnieken (HBO) - Engels geïntegreerd in basiscurriculum (HBO) - Ontwikkeling van het vak science in het (VO) Toetspraktijk verbeteren (MBO) Aansluiting mbo-hbo (HBO) Hoogbegaafdheidslijn opzetten (PO) Ontwikkelen van een exellentietraject (HBO) Leerlijn internationalisering opzetten(VO)

19 Begeleiding Lesgevende docenten
Begeleider van het project (docenten of andere experts) Medewerking/ facilitering/ ondersteunig van je school of opleiding Course director (algemene zaken) Bureau Professionalisering (praktische zaken) Academic director (inhoudelijke zaken)

20 Het team: Kenniscentrum Onderwijsinnovatie
Dalton Onderwijsvernieuwing Patrick Sins, Laurence Guerin Reken- en wiskunde didactiek Diny van Aalsvoort Toetsing en Assessment Gerard Straetmans Innovatief en effectief onderwijs Kariene Mittendorff, Mark Gellevij, Simone van der Donk, Jolise ‘t Mannetje, Karin Truijen Wetenschap en Techniek Symen van der Zee Bureau Professionalisering Bart Schuurmans Willem Verdaasdonk

21 Lestijden en locatie Maandag in reguliere schoolweken
Lesplaats: Deventer 32 lesweken per jaar in 4 kwartielen middag – 16.30 pauze – 17.30 avond – 19.30

22 Toelatingsprocedure 0 orienterend gesprek 1 schriftelijke aanmelding intake-opdracht 2 intakegesprek (kennismaking, bespreken project,ondersteuning, tijd) besluitvorming 3 inschrijving/ aanmelden studielink

23 Kosten Collegejaar 1: 3950 euro Collegejaar 2: 3950 euro
Evt. daarna : euro Inschrijfkosten: 150 (eenmalig) De master komt in aanmerking voor de lerarenbeurs!

24 Vragen?


Download ppt "Master Leren & Innoveren"

Verwante presentaties


Ads door Google