De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van samenwerking Passend Onderwijs MBO en professionalisering Ben Brinkman 2012 Team passend onderwijs mbo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van samenwerking Passend Onderwijs MBO en professionalisering Ben Brinkman 2012 Team passend onderwijs mbo."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van samenwerking Passend Onderwijs MBO en professionalisering Ben Brinkman 2012 Team passend onderwijs mbo

2 De kracht van samenwerking Kenmerken professionele cultuur 1 www.professionalisering.nl Het opleidingsbeleid van de organisatie is gebaseerd op de overtuiging ‘meer professionaliteit = betere organisatie’ Het vakmanschap van medewerkers is helder en concreet gedefinieerd en er wordt nadrukkelijk een beroep op gedaan. De verschillende vakgebieden zijn duidelijk op elkaar afgestemd. 2

3 De kracht van samenwerking Kenmerken professionele cultuur 2 Er vindt structurele overdracht en toetsing plaats van professionaliteit. Daarin is coaching een belangrijk element. Er is een structuur in de organisatie die er voor zorgt dat het vakmanschap onderhouden wordt en verder wordt ontwikkeld. Er zijn heldere en concrete programma’s voor nieuwe medewerkers om het professionaliteitniveau te waarborgen. 3

4 De kracht van samenwerking Praktijk Veelal (nog) geen Instellingsbreed beleid Niet gericht op de pedagogisch vakmanschap Besluiten over professionalisering ad-hoc op basis van: –Aanbod –Uit te geven scholingsmiddelen –Individuele interesse/voorkeur –Actuele urgentie 4

5 De kracht van samenwerking Reactie op passend onderwijs Niet vanzelfsprekend: –Professionalisering om bereik te optimaliseren Wel vanzelfsprekend: –Hoe gaan we selecteren –Hoe houden we het beheersbaar/betaalbaar? 5

6 De kracht van samenwerking De uitdaging!!! Passend onderwijs meer laten zijn dan een beheers vraagstuk. Passend onderwijs als bijdrage in bredere kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitsontwikkeling in een professionele cultuur 6

7 De kracht van samenwerking Hoe? Terugblikken en Vooruitblikken Relevante vragen: –Waar hebben we het over? –Wat hebben we geleerd? –Wat kunnen we bieden? –Hoe maken we dat zichtbaar? –Wat willen we bieden? –Wat is de bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling? Wat betekent dit voor professionalisering? 7

8 De kracht van samenwerking Planmatige aanpak StaVaZa en Ambities Doelen en doelgroepen Acties en opbrengsten Middelen en mogelijkheden Prioriteiten Tijdsfaseing 8

9 De kracht van samenwerking Doelen professionalisering Passend Onderwijs Optimaliseren van omgaan met verschillen in de opleidingscontext op meerdere niveaus –Optimale en transparante basisbegeleiding –Optimale en transparante maatwerkbegeleiding –Optimaliseren beoordelings- en toewijzingsproces Slagboom- en handelingsdiagnostiek ineen –Optimale communicatie met student en ouders

10 De kracht van samenwerking Doelgroepen Intakers Zorgcoördinatoren Taakdocenten zorg Loopbaanbegeleiders Vakdocenten Stagebegeleiders Onderwijsondersteunend personeel 10

11 De kracht van samenwerking Risico’s professionalisering post-LGF Focus teveel op gediagnostiseerd probleem i.p.v. de onderwijsbegeleidingsvraag Focus eenzijdig op individueel maatwerkplannen in verlengde LGF Focus te weinig op groepsdynamische mogelijkheden Teveel tot bijzonder verklaren. Veel bijzonder is erg normaal Te weinig aandacht voor groepen met vergelijkbare begeleidingsvragen met bijbehorende aanpak 11

12 De kracht van samenwerking Aandachtspunten vanuit de organisatie Professionalisering: Draagt bij aan verbeteren onderwijsresultaten Draagt bij aan onderscheiden/afstemmen van taken en verantwoordelijkheden Is een antwoord op urgente en actuele vragen Is betaalbaar en afzienbaar Resulteert in waarneembare opbrengsten 12

13 De kracht van samenwerking Aandachtspunten vanuit de docent Professionalisering: Sluit aan bij een beleefde en benoemde leervraag Is logisch en relevant gezien eerdere keuzes en actuele beleid Is realistisch gezien mogelijkheden Wordt ervaren als een verrijking, verruiming Sluit aan op het juiste niveau Is uitnodigend en uitdagend 13

14 De kracht van samenwerking Breed potentieel…. Deelnemers bespreken in opleidingsteams Intervisie/feed-back in opleidingsteams Uitwisseling good-practice tussen opleidingsteams Scholing basis begeleidingsvaardigheden Scholing klassemanagement Training/scholing door partners in omgaan met… E-learning bv Trimbos signaleren verslaving Audit zorgstructuur Post HBO opleidingen


Download ppt "De kracht van samenwerking Passend Onderwijs MBO en professionalisering Ben Brinkman 2012 Team passend onderwijs mbo."

Verwante presentaties


Ads door Google