De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Financiële risico’s decentralisaties Robert ‘t Hart

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Financiële risico’s decentralisaties Robert ‘t Hart"— Transcript van de presentatie:

1 1 www.risicomanagement.nl Financiële risico’s decentralisaties Robert ‘t Hart r.Hart@risicomanagement.nl

2 2 www.risicomanagement.nl Het Nederlands Adviesbureau heeft als centrale doelstelling risicomanagement binnen gemeenten te professionaliseren door meer kennis te delen middels onze risico-kennisdatabase NARIS en onze trainingen. Ook zijn wij als docenten verbonden aan het “Veranderlab Strategisch Risicomanagement voor gemeenten” van het Zijlstra Centre VU en aan de masters Public Management en Risicomanagement van de Universiteit Twente. Wie zijn wij?

3 3 www.risicomanagement.nl  Gemeenten lopen een breed scala aan risico’s  De meeste risico’s worden goed beheerst  88% van alle risico’s heeft als oorzaak menselijk handelen  Risicomanagement geen doel op zich Onze visie op risicomanagement

4 Actualiteiten gemeenten  Verborgen verliezen & minder verborgen buffers  Slecht nieuws heeft het vertrouwen in organisatie verminderd  Strategische risico’s : – projecten, – verbonden partijen.. – en decentralisaties  Verschuiving risicoprofiel van harde sector naar maatschappelijke  Afspraken risicoverdeling samenwerkingspartners steeds belangrijker

5 5 www.risicomanagement.nl Drie D’s

6 6 www.risicomanagement.nl  Media-gevoeligheid  Veel betrokken partijen; ‘projectsaboteurs”  Directe efficiency korting  Noodzakelijke vallen en opstaan in combinatie met afrekencultuur bij gemeenten afrekencultuur  Grote data en ICT component  Imago; “decentralisaties leveren altijd geld op”  Grote contracten  Cultuur verandering Waarom zijn de decentralisaties high risk?

7 7 www.risicomanagement.nl I 1 2 45 6 II IVIII V Fases en tijd In jaren Periode II Volharden Periode III Vergoten Organisatorische transitie Zorginhoudelijke transformatie Besparingen Periode I Vormen 0-meting Evaluatie De uitdaging Bestuurlijke transitie

8 8 www.risicomanagement.nl Risico’s of zekerheden? Tegenvallende kwaliteit Organisatie onvoldoende kennis om aan sturen Fouten bij inkoop trajecten Tegenvallers in het project tijd/geld Meer maatwerk vereist en wettelijke rechten wetgeving / toezeggingen Frictiekosten & gevolgen nieuwe wetregelgeving Met decentralisaties naar gemeenten wordt het goedkoper en beter Wanprestatie organisaties Ontevreden klanten door geen mogelijkheid maatwerk Zorginhoudelijke risico’s Hogere instroom Nieuwe wijzigingen wetgeving qua indicatiestellingen Geen zicht op huidige dossiers Verkeerde data//ICT integratiekosten Doelstelling Risicogebied risico’s Maatregelen Tegenwerkende partijen/ samenscholen

9 9 www.risicomanagement.nl Opzet risicoraamwerk decentralisaties tezamen met BZK

10 10 www.risicomanagement.nl Standaard proces Vaststelling maatschappelijke en zorginhoudelijke context Koppeling bestaande beheersing en strategie Risico-indenficatie & analyse

11 11 www.risicomanagement.nl Voorbeeld integrale benadering

12 Voorbeeld

13 13 www.risicomanagement.nl 1.Objectief beeld van voorgang proces & managen van verwachtingen 2.Inzicht in de risico’s om keuzes scherp te maken 3.Noodzakelijke buffer om flexibel te blijven 4.Als de gemeente inzicht heeft in de risico’s mag ze dat ook van aanbieders verwachten 5.Onderhandelen bij aanbesteden; risicoanalyse van inschrijvers als selectiecriterium Risicomanagement noodzakelijk om:

14 14 www.risicomanagement.nl Dank voor uw aandacht! Robert ‘t Hart 06-43259786 BLOG risicomanagement gemeenten http://robertthart.wordpress.com


Download ppt "1 Financiële risico’s decentralisaties Robert ‘t Hart"

Verwante presentaties


Ads door Google