De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSLANCERING Streekpact 2014-2018 RESOC Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSLANCERING Streekpact 2014-2018 RESOC Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 PERSLANCERING Streekpact 2014-2018 RESOC Antwerpen

2 Programma 11u: Welkomstwoord Paul Van Aelst - Public Affairs Officer - NMBS 11u10: Voorstelling streekpact Ludwig Caluwé - Voorzitter RESOC Antwerpen 12u: Netwerkmoment & Walking lunch 13u: Einde

3 Welkom Paul Van Aelst Public affairs officer - NMBS

4 Voorstelling Streekpact Ludwig Caluwé Gedeputeerde Provincie Antwerpen Voorzitter RESOC Antwerpen

5 1. RESOC-gebied -Regionaal Sociaaleconomisch OverlegComité -Ontstaan: samenvoeging streekplatformen (SPRA) & subregionale tewerkstellings- comités (STC Antwerpen) -Regio Antwerpen: 30 lokale besturen, 1 022 140 inwoners, 1000 km²

6 2. Kenmerken van de regio 42,723 miljard euro aan waardecreatie (BBP) = 61,5% BBP Provincie Antwerpen = 19,75% BBP Vlaanderen BBP per inwoner (42,150) ver boven Vlaamse gemiddelde (33,973) Speerpuntsectoren –Logistiek –Petro(chemische) sector –Diamant –Tertiaire en quartaire sector –Toerisme en vrijetijdseconomie –Detailhandel 77,711 actieve ondernemingen = 57,50% Provincie Antwerpen = 15,61% Vlaanderen

7 2. Kenmerken van de regio Stad versus rand –Werkloosheidsgraad (september 2014) Vlaanderen: 8,1% Provincie Antwerpen: 9,9% RESOC Antwerpen: 11,7% Stad Antwerpen: 16,4% –Werkloosheidsgraad bij jongeren (september 2014) Vlaanderen: 20,7% Provincie Antwerpen: 21,8% RESOC Antwerpen: 23,6% Stad Antwerpen: 28,1%

8 3. Wie? Sociale partners –8 WN (ABVV-ACV-ACLVB) –8 WG (UNIZO-VOKA-Agoria- Boerenbond, …) Lokale besturen –5 Steden en Gemeenten –3 van de provincie VDAB: toegevoegd lid

9 4. Wat doet RESOC? Adviesverlening (economie, werkgelegenheid, mobiliteit) Overleg (lokaal – bovenlokaal) Loopbaan- en diversiteitsplannen Opstellen van een streekpact

10 Decretale verplichting -Wettelijk kader: Bij het decreet van 7 mei 2004 werd het streekpact als resultaat van het overleg binnen ieder RESOC vooropgesteld. Volgens artikel 22 wordt het streekpact ten minste opgemaakt bij de start van een nieuwe ambtstermijn van provincieraad en gemeenteraad. 5. Het STREEKPACT 2014-2018

11 Betekenis voor de regio -integrale visie op sociaaleconomische streekontwikkeling -leidraad voor advisering -lobbyinstrument naar hogere overheden -kader voor opstart regionale projecten -hefboom voor financiële middelen 5. Het STREEKPACT 2014-2018

12 3 pijlers: A.Een betere mobiliteit B.Een efficiënte arbeidsmarkt C.Ruimte voor ondernemen 5. Het STREEKPACT 2014-2018

13 A.Een betere mobiliteit: Communicatie en afstemming Infrastructuurwerken Specifiek voor vrachtwagenroutes Openbaar vervoer Geïntegreerd ticket Vernieuwing en vergroening materieel Betere doorstroming 5. Het STREEKPACT 2014-2018

14 Woon-werkverkeer Ontsluiting nieuwe bedrijventerreinen door De Lijn Personeelsvervoer op vrije busbanen Fietsnetwerken Stabiele dienstregelingen Infrastructuurwerken Oosterweel Verbinding bedrijventerreinen Rupelstreek Ring rond Zoersel Tweede spoortoegang en Ijzeren Rijn 5. Het STREEKPACT 2014-2018

15 B.Een efficiënte arbeidsmarkt: Werkende bevolking moet weerspiegeling zijn van de actieve bevolking uit de regio Aanzienlijk aantal niet ingevulde vacatures versus een belangrijke groep niet-werkende werkzoekenden Preventieve acties: betere afstemming onderwijs- arbeidsmarkt Remediërende acties: 12 concrete aanbevelingen 5. Het STREEKPACT 2014-2018

16 Enkele maatregelen: Structurele verankering talentenhuizen Uitbreiding naar andere sectoren Stimuleren werkplekleren Kwalitatieve uitbouw IBO Specifieke aanpak ongekwalificeerde uitstroom Arbeidsmarktobservatorium voor de regio Meer vraaggerichtheid opleidingen met verfijning opleidingsinfrastructuur (vb. RTC Antwerpen) 5. Het STREEKPACT 2014-2018

17 C. Ruimte voor ondernemen: Economische speerpuntsectoren Overleg en kennisdeling biedt kansen voor regio en lokale besturen Haven van Antwerpen Ondernemerschap stimuleren Ruimte voor (bedrijfs)ruimte Sociale economie 5. Het STREEKPACT 2014-2018

18 Operationalisering: -Uitwerken concrete acties via 3 werkgroepen 1.Mobiliteit 2.Arbeid 3.Ruimte voor ondernemen

19 5. Het STREEKPACT 2014-2018 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "PERSLANCERING Streekpact 2014-2018 RESOC Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google