De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOOR ALLE LEERLINGEN IN HET GROENE VMBO 'ONDERNEMENDHEID' NOODZAAK = WENKEND PERSPECTIEF LEVENSLOOPBAANONTWIKKELING! KENNIS EN NETWERKDAG OMGEVINGSGERICHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOOR ALLE LEERLINGEN IN HET GROENE VMBO 'ONDERNEMENDHEID' NOODZAAK = WENKEND PERSPECTIEF LEVENSLOOPBAANONTWIKKELING! KENNIS EN NETWERKDAG OMGEVINGSGERICHT."— Transcript van de presentatie:

1 VOOR ALLE LEERLINGEN IN HET GROENE VMBO 'ONDERNEMENDHEID' NOODZAAK = WENKEND PERSPECTIEF LEVENSLOOPBAANONTWIKKELING! KENNIS EN NETWERKDAG OMGEVINGSGERICHT ONDERNEMEN 20140605 DIMPH RUBBENS

2 OOGSTEN EN ZAAIEN VMBO GROEN Omgevingsgericht werken in het vmbo ( regioleren, praktijkleren) Ondernemendheid in het vmbo groen noodzaak Kigo ondernemendheid in vmbogroen noodzaak

3 WAT IS GOED ONDERWIJS ? Noem 2 elementen van goed (ondernemend) onderwijs op een vmbo school

4 GERT BIESTA Pedagoog en filosoof (1957) Goed onderwijs (i.p.v. effectief onderwijs) Goed onderwijs (i.p.v. goed leren) Drie doeldomeinen Kwalificatie (kennis, vaardigheden en disposities) Socialisatie Subjectivatie Bewust, expliciet en in balans ‘Wereldgericht’ onderwijs

5 HET PRACHTIGE RISICO VAN ONDERWIJS ! ? Stelling: Er staat veel op het spel, omdat, in de woorden van de dichter W.B. Yeats, onderwijs geven niet het vullen is van een emmer, maar het ontsteken van een vuur. Onderwijzen is ook niet een interactie tussen machines, maar een ontmoeting tussen menselijke wezens. Het is gewaagd omdat leerlingen geen objecten zijn die gemodelleerd en geregisseerd kunnen worden, maar actieve, verantwoordelijke wezens Het gaat in tegen het vermijden van risico's waarop veel onderwijspraktijken gericht zijn in de huidige tijd. Risico's nemen moet weer een centrale plek krijgen in ons onderwijs.

6

7 SAMENWERKEN O’S

8 SAMENWERKING MET 5 O’S IN DE REGIO Op welke manier wordt er samengewerkt met de 5 O’s in de regio? Is er voor elke O een meerwaarde gecreëerd? Ondernemers Onderwijs Omgeving Overheden Onderzoek Op welke manier heb je als school 'echt leren buiten de school' (van buiten naar binnen leren) vorm gegeven?

9 BEHOEFTE ONDERNEMENDHEID IN DE REGIO De regio heeft ondernemende werknemers en werkgevers nodig. Om in het toekomstige (groene) beroepenveld een plek te veroveren zullen alle leerlingen moeten beschikken over een ondernemende houding als werknemer of werkgever Welke gegevens zijn er in de regio boven tafel te halen die iets zeggen over de behoefte van de regio aan ondernemende werknemers en werkgevers? Zoek naar diverse documenten, websites van regionale instellingen en het bedrijfsleven, waarin aantoonbaar is dat ondernemendheid een behoefte is van die partijen

10 REGIOANALYSE Regioanalyse -Naar je school kijken als onderdeel van de regio ipv als school naar de regio kijken. -Regioanalyse vertalen naar locatiegebonden activiteiten -Activiteiten buiten de school uitvoeren voor leerlingen anders dan stage, waarbij het ondernemend leren centraal staat

11 DOELGROEPEN EXTERNE STAKEHOLDERS Lokale en regionale stakeholders: lokale ondernemers (bron, ontwerpen of kritisch analyseren en uitvoeren leerarrangementen) ouders vmbo-leerlingen (werkrelaties met topsectoren, voorbeelden lll,keuzeprocessen, LOB) intermediairs groene maatschappelijke stages betrokkenen bij de regionale werkplaatsen (slimme arrangementen ontwerpen waarbij vmbo in aanraking komt met onderzoek) (Maatschappelijke) instellingen in de regio regionale organisaties van LLTB, ZLTO, LTO Noord, Greenery, Veiling, VHG en andere brancheorganisaties, productschappen) groene onderwijsketen vmb-mbo-hbo-wur

12 LONKEND, GROENE PERSPECTIEF REGIO ALS BETROUWBAAR, TOEKOMSTIG WERKVELD Zijn er voor beelden van lonkende perspectieven voor groene beroepen in de regio? Zijn er voorbeelden te noemen van activiteiten in elk leerjaar en in elke leerweg waarin je als school met het lokale en regionale bedrijfsleven en dienstensector hebt samengewerkt?

13 REGIO EN ONDERNEMENDE WERKNEMERS EN WERKGEVERS De regio heeft ondernemende werknemers en werkgevers nodig. Om in het toekomstige (groene) beroepenveld een plek te veroveren zullen alle leerlingen moeten beschikken over een ondernemende houding als werknemer of werkgever Welke gegevens zijn er in de regio boven tafel te halen die iets zeggen over de behoefte van de regio aan ondernemende werknemers en werkgevers? Zoek naar diverse documenten, websites van regionale instellingen en het bedrijfsleven, waarin aantoonbaar is dat ondernemendheid een behoefte is van die partijen

14 VERBINDINGEN MET VMBO MET TOPSECTOREN, LLI, MVO Het doel is de ondernemendheid bij leerlingen, docenten, teamleiders en locatiedirectie te vergroten en verbindingen te zoeken vanuit vmbo- perspectief met de topsectoren, lll, mvo en (levens)loopbaanleren Op welke manier kun je aantonen dat de ondernemendheid bij leerlingen, docenten, teamleiders en locatiedirectie is vergroot? Op welke manier heb je als vmbogroenschool een verbinding kunnen leggen met de topsectoren? Op welke manier kun je dit aantonen? Op welke manier heb je als vmbogroenschool gewerkt aan lll en op wellke manier kun je dit aantonen? Op welke manier heb je werk gemaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe kun je dit aantonen? Op welke manier heb je werk gemaakt van lob in relatie met ondernemendheid en hoe kun je dit aantonen?

15 SCHOOLS EN BUITENSCHOOLS LEREN: EEN KLOOF Schools lerenBuitenschools leren Individuele wetenGedeelde weten Mentale activiteitInstrumentele bemiddeling Symbool bewerkingContextueel redeneren Generaliserend lerenSituatiespecifieke competenties Resnick, 1989

16 Contextrijkheid Laag hoog formalisering hoog Laag betekenisverlening Codificatie hoog Laag Schools leren Buitenschools leren

17 LOB EN ONDERNEMENDHEID Loopbaancompetenties ontwikkelen als voorbereiding op Leven Lang Leren Op welke manier wordt binnen lob zichtbaar dat de school werk maakt van lll en ondernemendheid? Welke instrumenten worden gebruikt om ondernemendheid in LOB zichtbaar te maken? Welke actoren (vakdocenten, mentoren, decaan) in de school zijn betrokken bij LOB en ondernemendheid

18

19 PROFESSIONALISEREN DOCENTEN Ondernemendheid entameren bij leerlingen en docenten binnen groene vmbo-scholen in onderbouw en bovenbouw van alle leerwegen in het vmbo Op welke manier is gewerkt aan de professionaliseren van docenten rondom ondernemendheid in het vmbo

20 LEERVRAGEN LEERLINGEN ONDERNEMENDHEID De individuele leervragen van leerlingen mbt ondernemendheid staan zoveel mogelijk centraal Op welke manier is vorm gegeven aan de individuele leervragen van leerlingen? Op welke manier heb je gedifferentieerd rondom ondernemendheid?

21 INTERNE PROJECTGROEP OP SCHOOL Is het bedrijfsleven partij geweest in een projectgroep?

22 MBO NIVEAU IV DEELNEMERS BETROKKEN Zijn er mbo niveau IV deelnemers betrokken geweest in het project? Zo ja hoe en wat zijn de resultaten?

23 CURRICULUM EN OGW -Op welke manier krijgt ondernemendheid een plaats in het curriculum? -Hoe wordt OGW gebruikt om ondernemendheid te verankeren?

24 OGW EN ONDERNEMEND VMBO Nr.DoelIIIIIIIV 1Ik weet wat Opbrengstgericht werken is in een ondernemend vmbo. 2 Ik kan argumenten noemen voor het gericht zijn op OGW en ondernemend leren. 3 Ik heb een goed beeld van de indicatoren, die staan voor kwalitatief goed onderwijs bij ondernemend leren. 4Ik kan inhoud geven aan de term ‘goed onderwijs’ en ondernemend leren 5 Ik begrijp welke rol de toetsmatrijs in mijn lesaanpak speelt bij ondernemend leren. 6 De opbouw van mijn projecten ondernemendheid zijn opbrengstgericht / gericht op resultaat. 7 Ik kan voor ondernemend leren bepalen wat een vaardigheid inhoud en tot welk niveau een leerling zich heeft ontwikkeld. 8 Ik ben in staat een analyse te maken op basis van een gegeven toets en behaalde resultaten bij ondernemend leren. 9Ik kan mijn analyse baseren op minstens 10 elementen / onderdelen. 10Ik kan op basis van mijn analyse mogelijke interventies aangeven om ondernemend leren aan te passen

25 WAT IS OGW ? Opbrengstgericht werken is het: systematisch en doelgerichtdoelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.’

26 OGW EN ONDERNEMENDHEID IN HET VMBO Systematische aanpak Doelgericht werken Maximaliseren onderwijsprestaties Prestatiemetingen Doelstellingen en activiteiten aanpassen

27 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN ONDERNEMEND VMBO met welke overtuiging sta je in je werk? welk doel heb je je gesteld? hoe geef je daar – volgens goed onderwijs – inhoud aan? welke kengetallen hanteer je (op de achtergrond – de kengetallen van de inspectie) hoe zorg je ervoor dat je aanpak opbrengstgericht is...

28

29 3 x 3 = 10 !

30 KWALITEITSCIRKEL – P D C A

31

32 Dimph Rubbens APS 0625051950 d.rubbens@aps.nl


Download ppt "VOOR ALLE LEERLINGEN IN HET GROENE VMBO 'ONDERNEMENDHEID' NOODZAAK = WENKEND PERSPECTIEF LEVENSLOOPBAANONTWIKKELING! KENNIS EN NETWERKDAG OMGEVINGSGERICHT."

Verwante presentaties


Ads door Google