De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAD bijeenkomst 1.5. Inhoud VAD bijeenkomst 1.5 1.Welkom, mededelingen, terugblik vorige week didactische ervaringen uit de praktijk 2. Opdracht Stille.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAD bijeenkomst 1.5. Inhoud VAD bijeenkomst 1.5 1.Welkom, mededelingen, terugblik vorige week didactische ervaringen uit de praktijk 2. Opdracht Stille."— Transcript van de presentatie:

1 VAD bijeenkomst 1.5

2 Inhoud VAD bijeenkomst 1.5 1.Welkom, mededelingen, terugblik vorige week didactische ervaringen uit de praktijk 2. Opdracht Stille discussie 3. Individuele en samenwerkingsopdracht constructive alignment 4. Voorbereiding bijeenkomst 1.6 en 1.7 5. Afsluiting

3 Lesdoelen De student kan: -beargumenteren waarom aandacht voor taal in de voorbereiding en uitvoering van de les belangrijk is. -constructive alignment in zijn/haar lesontwerp in een schema inzichtelijk maken, uitleggen en didactische keuzes beargumenteren. -verschillende (cognitieve leer) niveaus van vraagstelling in een of meerdere leeractiviteiten toepassen.

4 Uit de praktijk…………… Een docent zegt: “Ik vind niet dat ik als docent een tekst uit een methode of lesboek vooraf zou moeten analyseren op zinsbouw, taalgebruik en /of structuur? Ik ga er vanuit dat de teksten in de methoden geschreven zijn door mensen die er verstand van hebben en dat het duidelijk is voor leerlingen. Ik ben toch geen taaldocent!”

5 Opdracht Stille discussie

6 Opdracht werkwijze Stille discussie 1.Schrijf je mening op het uitgereikte A4. Maximaal drie zinnen. Onderbouw tevens je mening. Er wordt niet gesproken! 2.Schuif het A4 papier met daarop je mening door aan je mede student aan de linkerkant. 3.De ander leest je mening en reageert op jouw tekst. Maximaal drie zinnen. Onderbouw tevens je mening. Er wordt niet gesproken! 4. Schuif het A4 papier met daarop je mening door aan je mede student aan de linkerkant. 5.De ander leest je mening en reageert op jouw tekst. Maximaal drie zinnen. Onderbouw tevens je mening. Er wordt niet gesproken! 6. Lees de meningen van de medestudenten en schrijf in maximaal drie zinnen de samenvatting. Er wordt niet gesproken! 7. Schuif het A4 papier met daarop de samenvatting door aan je mede student aan de linkerkant. 8. De ander leest de samenvatting en geeft in eigen woorden de samenvatting weer aan de groep.

7 Vragen in je groep Hoe kan je de werkvorm/leeractiviteit Stille discussie op een andere manier inzetten in de lespraktijk? Wanneer zou je deze werkvorm /leeractiviteit willen inzetten? Welke sleutelbegrippen zijn van toepassing bij deze werkvorm / leeractiviteit?

8 Constructive alignment Leeropbrengst checken /toetsen Leerdoelen Leeractiviteiten

9 Constructive alignment (CA) INDIVIDUEEL 1. Geef aan de hand van een overzicht het “constructive alignment’” in je lesontwerp weer. Maak een beknopte weergave van je leerdoelen, je leeractiviteiten en leeropbrengst op een gekleurd A4. SAMEN in duo’s 2. Geef je overzicht aan een mede student met een ander gekleurd A4 en bestudeer elkaars CA overzicht. Bespreek de CA van je les door concreet en specifieke informatie te geven. 3. Geef elkaar feedback: - benoem wat je er van vindt(algemeen) -noem een of meerdere verbeterpunten -onderbouw je feedback met theorie 4. Bespreek de leeractiviteit/opdracht met vraagstelling op verschillende niveaus. 5. Geef elkaar feedback: - benoem wat je er van vindt(algemeen) -noem een of meerdere verbeterpunten -onderbouw je feedback met theorie 6. Zijn er vragen? Zoek een ander duo op en leg je vragen voor aan een ander duo.

10 Voorbereiding bijeenkomst 1.6 Ga op zoek naar een filmfragment, max. 5/6 minuten a. Bekijk het fragment en bepaal de leerdoel(en) die je beoogt met het fragment. b. Formuleer bij het filmfragment 2 vragen gericht op translatie en 2 vragen gericht op interpretatie. Zie informatie uit bijeenkomst 1.5 c. Een aantal studenten zal de komende les gevraagd worden een korte presentatie te geven van het filmfragment. Bereid je dusdanig voor dat je : 1.het filmfragment kunt laten zien via smartboard, 2. kunt vertellen welk leerdoelen je hebt met het laten zien van het fragment 3. weet welke vragen je aan de leerlingen gaat stellen? en hoe je dat gaat doen. Breng je concept werkblad voor VAD leertaak 1 mee. -

11 Afsluiting Beantwoord per groep een vraag 1.Welke sleutelbegrippen zijn deze les aan bod geweest? 2.Welke lesfasen herken je in bijeenkomst 1.5? 3.Wat is een taxonomie? 4. Benoem zes leerniveaus van Bloom/Krathwohl? 5.Wat neem je uit deze les mee om je lesontwerp verder te ontwikkelen? 6.Wat neem je uit deze les mee naar de stage?

12 Links leeractiviteiten KPC Leeractiviteiten http://www.mijnopbrengstgerichteles.nl/docs/stap2- leeractiviteiten-ontwerpen.pdf De succesfactoren van onderwijs volgens John Hattie Een samenvatting van een aantal saillante punten https://gerardwesthoff.wordpress.com/2012/12/04 /8/


Download ppt "VAD bijeenkomst 1.5. Inhoud VAD bijeenkomst 1.5 1.Welkom, mededelingen, terugblik vorige week didactische ervaringen uit de praktijk 2. Opdracht Stille."

Verwante presentaties


Ads door Google