De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Spel- en ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Spel- en ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Spel- en ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel

2 S ITUERING H UIS VAN HET K IND S INT -N IKLAAS Partners Kind en Gezin regioteam Sint-Niklaas Vzw De Keerkring – opvoedingslijs CKG Het Open Poortje – STOP 4-7 Sint-Niklaas Vzw Thuishulp Vzw Kind en Preventie Vrij CLB Waas en Dender CLB Waasland Gezinsbond Vormingplus Aanbod: Fysiek huis: alle werkingen gecentraliseerd onder 1 dak buiten het schoolaanbod: LIFT & Traject Op Maat (TOM) Divers aanbod ifv leeftijd (0 – 24 jaar) Werkingen Kind & Gezin: consultatiebureau Spelotheek Spel- en ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel Opvoedingswinkel: onthaal & spreekuur Groepswerking: oudergroepen voor kwetsbare gezinnen Schoolgerelateerde projecten: Stop 4-7, Traject 8-12, Time-Out Kansenwerkers Informatie- en vormingsaanbod

3 C ONSULTATIEBUREAU K IND & G EZIN

4 6-tal raadplegingen per week voor jonge kinderen tot 30 maanden. samenwerking tussen: Vzw Thuishulp of Vzw Kind en preventie  Vrijwilligers en dokter. & Regioteam Kind&Gezin Sint-Niklaas  Verpleegkundigen.

5 S PELOTHEEK

6 Voor wie? Voor kinderen van 0-12jaar. Personen met een beperking. Ook voor onthaalouders, leerkrachten. Wanneer? Woensdagnamiddag: 14u – 17u Vrijdagnamiddag: 15u – 19u Kostprijs? Inwoners van SN: 5 euro Inwoners buiten SN: 8 euro Kansenpas: 2,5 euro  Per lidkaart: 2 stuks gedurende 4 weken. Groepstarief: 10 euro (School of maatschappelijke zetel in SN)  Per lidkaart: 6 stuks gedurende 4 weken.

7 O PVOEDINGSWINKEL Wat? Onzekerheden, vragen, twijfels over opvoeding bespreken. Onthaal Woensdag namiddag tijdens de openingsuren van de spelotheek. Spreekuur Voor ouders, op afspraak, o psplitsing 4 jaar Opvoedingslijn opvoedingslijn@groeimee.be opvoedingslijn@groeimee.be

8 I NFOAVONDEN - VORMINGEN In samenwerking met: Vormingplus de gezinsbond vzw Zitstil VVA

9 S CHOOLGERELATEERDE PROJECTEN LIFT & TOM lesjes sociale vaardigheden in de 3e kleuterklas en in de lagere school. STOP 4-7, Traject 8-12, Time-Out Stop 4-7 & Traject 8-12 Programma’s die zich richten naar kinderen met gedragsproblemen, hun ouders en leerkrachten. Time-Out Begeleiding van jongeren uit het secundair onderwijs bij wie het op school moeilijk gaat. Bedoeld als een positieve ervaring om een negatieve periode te doorbreken.

10 G ROEPSWERKINGEN Voor: INLOOPteam: Ouders met jonge kinderen (0 tot 6 jaar) Ouders met schoolgaande kinderen (6 tot 18jaar) Wat? Om de 14 dagen ontmoeten ouders elkaar. Zij praten over de opvoeding van hun kinderen en wat het betekent om ouder te zijn. Er wordt steeds vertrokken van de inhoud die zij aanbrengen. Verzorgd door De Keerkring vzw

11 K ANSENWERKERS

12 Twee kansenwerkers met de middelen van Lieten/Homans sinds het najaar 2014. Er is nog steeds een nood aan extra ondersteuning voor gezinnen die in armoede leven.  Rechten uitputten.

13 K ANSENWERKER Samen met ouders Hulpvraag Luisteren Gesprekken voorbereiden Vergezellen bij… Eigen tempo

14 S PEL & ONTMOETING : S PEELHUIS H UPPEL

15 S PEELHUIS H UPPEL Voor alle kinderen tot en met 4 jaar die door een ouder, grootouder of opvoedingsverantwoordelijke worden vergezeld Gegroeid uit samenwerkingsverband tussen Regioteam K&G Sint-Niklaas, De keerkring vzw, Kind & Preventie vzw, vzw Thuishulp Nu ‘denktank’ Speelhuis Huppel Inspirerende voorbeelden - Maison vertes (F. Dolto) – Frankrijk < erkenning van de allerkleinsten als volwaardige subjecten. Individuatie & separatie (psychoanalystisch denkkader) - Spazio insieme – Italië < relationeel burgerschap centraal concept binnen socialisatieproces - Autonomie gaat steeds gepaard met verbondenheid en het is belangrijk om te erkennen dat we allen afhankelijk zijn van elkaar. Afhankelijkheid is inherent aan ons menselijk bestaan. In deze verbondenheid geven we vorm aan onze identiteit : wie ben ik in relatie tot anderen en wat is mijn plaats in deze wereld < continu proces Achterliggende visies Speelhuis Huppel Reggio Emilia pedagogiek Systeemtheoretisch referentiekader ~ relationeel burgerschap

16 S PEELHUIS H UPPEL : VISIE Reggio Emilia Krachtig kindbeeld centraal Honderd talen van kinderen Pedagogiek van het luisteren Pedagogisch documenteren Drie pedagogen (kind, volwassenen, de ruimte) Systeemtheoretische visie De term ‘systeem’ verwijst binnen de hulpverlening naar het sociale systeem waartoe mensen behoren (kennen en band). Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Zowel thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd hebben we contact met anderen. Meestal is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Later komen daar andere sociale systemen bij, n.l. eigen gezin met partner en/of kinderen, werk, vriendenkring, vereniging, buurt, … Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gevoelens en gedrag ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Van hieruit verlenen mensen ook betekenis aan de dingen die rondom hen gebeuren. Tijdens intervisiemomenten maken we denkoefeningen rond sociale systemen die bezoekers mogelijks beïnvloeden.

17 S PEELHUIS H UPPEL IN PRAKTIJK Vrije spel- en ontmoetingsmomenten Deuren staan open tijdens de openingsuren, je blijft zo lang je er zin in hebt. Er is een onthaalmedewerker aanwezig Gestructureerde activiteiten Interactieve doesessies voor (groot-)ouders en (klein)kinderen Geleide activiteit, inschrijving noodzakelijk Huppel turnt, Huppel maakt muziek, Huppel leest,… Samenwerkingsverbanden met Speelhuis Huppel Huppel leest (dienst samenleving Sint-Niklaas) Zwangerschapscentrum De Kiem (wijkgezondheidscentrum De Vlier vzw)

18 S PEELHUIS H UPPEL IN BEELD


Download ppt "Voorstelling Spel- en ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel."

Verwante presentaties


Ads door Google