De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dalton op de Dorendal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dalton op de Dorendal."— Transcript van de presentatie:

1 Dalton op de Dorendal

2 3 Pijlers Vrijheid / Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid Samenwerken
Onlosmakelijk verbonden Keuzes maken en verantwoording nemen Vertrouwen Zelfstandigheid Individu functioneren in maatschappij Problemen leren zelfstandig oplossen Creatief denken stimuleren Samenwerken Ondanks vrijheid en zelfstandigheid medemens nodig Elkaar helpen en hulp vragen Problemen oplossen door samen te werken met anderen

3 6 Kernwaarden Reflectie Effectiviteit Borging
Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Samenwerken Reflectie Bewust worden van ontwikkeling Eigenaar van ontwikkelingsproces, meer verantwoordelijkheid, zelfstandiger zijn en weten wanneer samenwerken effectief Effectiviteit Tijd effectief indelen, ruimte creëren Effectieve instructies Borging Afspraken vastleggen, daltonontwikkeling borgen Houvast in ontwikkeling

4 Hoe terug te zien: Dagkleuren: weektaak, plannen en afkleuren
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag weektaak, plannen en afkleuren Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen planning. zelfstandigheid Zelfstandig administreren. Zelfstandigheid bevorderen door inzicht in het weekritme. effectiviteit en refelctie Door de dagkleuren te gebruiken, leren kinderen plannen en hun tijd zo effectief mogelijk in te delen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld terug kijken in hun weektaak hoe de tijd die week is gebruikt om het voor volgende weken aan te passen.

5 Symbolen WC kaarten Uitgestelde aandachttekens
Stoplicht Uitgestelde aandachtbord Dagritmekaarten / Planbord Time-timer Smiley op weektaak en in rapport Maatjesbord

6 Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid Symbolen geven duidelijkheid, zodat het kind verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen keuzes. Daarnaast geven ze ook de mate van vrijheid aan. zelfstandigheid Kijkend naar het symbool kan het kind zelfstandig beslissingen nemen, zonder dat de leerkracht iets gevraagd hoeft te worden. samenwerking Door de symbolen te respecteren, houdt het kind rekening met anderen. effectiviteit Het gebruik van symbolen is effectief. Doordat kinderen zelfstandiger beslissingen kunnen nemen, hebben ze minder hulp van de leerkracht nodig. reflectie D.m.v. symbolen kunnen kinderen reflecteren op hun werk.

7 De taak Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid
Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak. zelfstandigheid Kinderen hebben geen leerkracht nodig om te zien welk werk er in de week gemaakt moet worden. samenwerking Op de taak staan samenwerkingsopdrachten. effectiviteit Kinderen kunnen hun werk zelf plannen en daardoor hun tijd effectief gebruiken. Omdat duidelijk is welk werk de kinderen moeten maken, heeft de leerkracht tijd over om kinderen te helpen. reflectie Op de weektaak kunnen kinderen reflecteren hoe ze die week hebben gewerkt.

8 Planbord Unit 1/2 Unit 3/4 Unit 5 t/m 8 Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid De leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor het verloop van de dag. Het dagritme/weekritme stimuleert het tijdsbesef. zelfstandigheid Door inzicht te geven in het dagritme/weekritme kunnen kinderen zelfstandig hun taak plannen. Het geeft ook een houvast waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren. Ze weten waar ze aan toe zijn. samenwerking In het dagritme/weekritme kunnen de kinderen zien wanneer zij samen kunnen werken. effectiviteit Kinderen kunnen op het planbord zien hoeveel tijd zij hebben voor hun weektaak. Zij kunnen hun tijd effectief indelen. Reflectie Hebben we gedaan wat we hebben afgesproken?

9 Correctie door kind en leerkracht
Leereffect vergroten Inzicht krijgen in eigen kunnen Onmiddellijke feedback, effectief Toetsen nagekeken door leerkracht Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid Kinderen nemen verantwoordelijkheid om hun werk goed na te kijken. Hiermee verhoog je de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk (kinderen worden eigenaar). zelfstandigheid Nakijkboekjes kunnen zelf gepakt worden door de kinderen op een vaste plek in de klas. Kinderen leren hun gemaakte fouten te interpreteren. samenwerking Kinderen kunnen bijvoorbeeld werk van andere kinderen nakijken (in tweetallen, klassikale correctie) reflectie Kinderen zien meteen hun fout en zullen zich afvragen waar dit vandaan komt. Ze krijgen inzicht in wat ze al goed kunnen en wat ze nog moeten leren.

10 Keuzewerk In ontwikkeling Divers en aantrekkelijk mogelijk
Meervoudige intelligentie Verplicht op weektaak voor IEDEREEN Opbrengsten in portfolio Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces. Hij is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. zelfstandigheid Kinderen verzamelen zelf hun materialen (die ze op een vaste plek kunnen vinden). Zij kiezen zelf welke werkstukken in het portfolio komen. samenwerking Kinderen kunnen kiezen of zij een keuze-opdracht doen die met meerdere kinderen uitvoerbaar is. reflectie Leren waar de talenten liggen: waar ben ik goed in

11 Werkplekken Zekere vrijheid kiezen werkplek Stilteplekken, werkgeruis
Je mag elkaar niet storen

12 Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid De vrijheid om zelf de werkplek te kiezen. De verantwoordelijkheid om het werk goed te maken en daarvoor een goede plek te kiezen. zelfstandigheid Bij het maken van deze keuze bepaalt het kind gedeeltelijk zelf. samenwerking Op de samenwerkplekken. In principe op de gangen (fluisterstem), de open space is stiltewerkplek. effectiviteit Kinderen krijgen de mogelijkheid om een effectieve werkplek te kiezen. reflectie Waar werk ik goed

13 Leerlingenraad Sinds dit schooljaar, kinderen uit groep 5 t/m 8
Mee denken, praten, overleggen en beslissen Ieder lid een “maatjesklas” Minimaal eens in de 6 weken vergaderen Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid De kinderen leren verantwoordelijkheid nemen over hun school. Ze krijgen vrijheid om mee te denken over de regels op school en hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat iedereen zich prettig voelt op De Dorendal. Kinderen van de leerlingenraad hebben een eigen taak waarvoor zij verantwoordelijk zijn. zelfstandigheid Alle kinderen in de leerlingenraad hebben een taak die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze moeten inplannen wanneer zij bij hun maatjesklas langs kunnen gaan. samenwerking De kinderen van de leerlingenraad hebben een maatjesklas. Zij inventariseren in deze klassen wat er speelt en wat zij mee kunnen nemen in de leerlingenraad. reflectie Kinderen reflecteren op hetgeen wij als team hebben afgesproken en reflecteren ook op hun eigen inbreng tijdens de vergaderingen. borging De secretaris van de leerlingenraad legt de vergaderingen vast.

14 Zorg voor klas, school en omgeving
Takenbord Daltonaspecten vrijheid/verantwoordelijkheid De taakjes zijn gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel. zelfstandigheid Kinderen kunnen zelf inplannen wanneer ze hun taakje doen. samenwerking Genoemde activiteiten vinden vaak in groepjes/ tweetallen plaats.

15 Ontwikkeling: 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Borgen (daltonboek)
Weer even naar de basis Keuzewerk Nieuw planbord unit 1/2 ontwikkelen Reflectie en Effectiviteit (rapportage, doorgaande lijn) Keuzewerk evalueren en borgen Planbord unit 1/2 evalueren en borgen Doorgaande lijnen zelfstandigheid en vrijheid/verantwoordelijkheid Samenwerken en samen werken (doorgaande lijn) Reflectie en Effectiviteit evalueren, borgen en verder ontwikkelen Doorgaande lijnen evalueren en borgen


Download ppt "Dalton op de Dorendal."

Verwante presentaties


Ads door Google