De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen in Brabants perspectief Leo Dubbeldam, directeur BrabantAdvies BrabantAdvies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen in Brabants perspectief Leo Dubbeldam, directeur BrabantAdvies BrabantAdvies."— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen in Brabants perspectief Leo Dubbeldam, directeur BrabantAdvies BrabantAdvies

2 Provinciale Raad Gezondheid Sociaal Economische Raad (SER) Brabant Provinciale Omgevings Raad BrabantAdvies

3 Aantallen in Nederland en Brabant Cijfers in perspectief: huisvesting, gezondheid, economie, arbeidsmarkt en onderwijs Beleving/veerkracht bevolking: Brabantpanel PON Integraal handelingsperspectief Inleiding BrabantAdvies

4 Actuele cijfers Landelijk: 60.000 in 2015 in Nederland Brabant: aanname 10.000 in 2015 (+ 6.000) Momenteel in Brabant: 10 opvanglocaties(Breda, Gilze Rijen, Budel Cranendonk, Budel Dorpsplein, Eindhoven, Rosmalen, Overloon, Grave, Oisterwijk, Tilburg) BrabantAdvies

5 Leeftijd/ geslacht 39.204 LeeftijdsgroepMannelijkVrouwelijkTotaal 0 t/m 3 jaar 1.262 1.027 2.289 4 t/m 11 jaar 2.230 1.903 4.133 12 t/m 17 jaar 3.466 1.419 4.885 18 t/m 29 jaar 9.999 4.09014.089 30 t/m 39 jaar 5.799 2.285 8.084 40 t/m 49 jaar 2.676 1.055 3.731 50 t/m 59 jaar 912 432 1.344 60 jaar en ouder 346 303 649 Totaal26.690 12.51439.204 BrabantAdvies Bezetting centrale opvang naar leeftijdsgroep op 12 oktober 2015

6 BrabantAdvies

7 High lights Reguliere taakstelling gemeenten 4.200 Leegstand sociale huursector 2% Leegstaand vastgoed (kantoren 15%, zorgcomplexen, etc.) Lichamelijke, psychische en sociale gezondheid worden beïnvloed door wonen, werk, onderwijs, leefbaarheid en zingeving Huidig opleidingsniveau asielzoekers (72% minimaal MBO) BrabantAdvies

8 High lights (vervolg) Brabant 3 e exporteur NL (exportquote 23%) 70.000 migranten 11.300 internationale kenniswerkers (14%) Casus ASML 60.000 internationale studenten HBO en WO BrabantAdvies

9 Beleving: hoe denken de Brabanders? Resultaten PON: Brabantpanel (1.200 deelnemers) 80% vindt dat vluchtelingen naar Nederland mogen komen 13 % is voorstander opvang economische vluchtelingen 55% is voorstander van het opnemen van vluchtelingen in eigen gemeente 41% heeft geen bezwaar tegen komst van AZC in zijn buurt, 37% heeft wel bezwaar, 22% weet het niet BrabantAdvies

10 Beleving: hoe denken de Brabanders? (vervolg resultaten Brabantpanel PON) Zorgen van Brabanders 55% denkt dat er door de komst van vluchtelingen minder plek voor Nederlanders op de arbeidsmarkt overblijft Het baart 53% zorgen dat mensen zich negatief over vluchtelingen uitlaten 35% voelt zich onveilig door toename vluchtelingen, 45% niet, 20% weet het niet (80% geeft wel aan dat ze welkom zijn) BrabantAdvies

11 Noties Internationalisering in Brabant al fors Aantallen relatief beperkt (10.000 in 2015) Gaat vooral om snelheid, onzekerheid en concentratie (beleving!) Brabantse veerkracht relatief groot Communicatie over spreiding en opnamecapaciteit Integraal handelingsperspectief BrabantAdvies

12 Integraal handelingsperspectief Advies voor integrale aanpak voor korte en lange termijn SectoraalIntegraal Korte termijn Lange termijn BrabantAdvies

13 Cijfers in perspectief Huisvesting Gezondheid Economie Arbeidsmarkt Onderwijs BrabantAdvies

14 Huisvesting Reguliere taakstelling gemeenten 4.200 (statushouders) Woningvoorraad: huur 421.500 / huur sociaal 305.500 Aandeel in totale woningvoorraad 28,5% Nauwelijks leegstand (2% frictieleegstand) Leegstand kantoren 15% = 78 mln. m2 (B5 71%) Leegstand zorgcomplexen, scholen, etc. BrabantAdvies

15 Gezondheid Gezondheid is ‘het vermogen zich aan te passen en eigen regie voeren over fysieke, emotionele en sociale uitdaging in het leven’ Voor de korte termijn Taakstelling GGD bij huidige opvanglocaties (72-uurs opvang) Screening op TBC en scabiës BrabantAdvies

16 Gezondheid Voor de lange termijn: wonen, werk, onderwijs, leefbaarheid en zingeving hebben invloed op gezondheid Wonen: veilige en humane huisvesting heeft een positieve invloed op lichamelijke en geestelijke gezondheid Werken: vrijwilligerswerk (bijv. in de natuur, cultuur, sport) en een baan hebben een positief effect op gezondheid Onderwijs: (werken aan) erkenning van diploma’s of scholen op banen (waar behoefte aan is), draagt bij aan gezondheid en zingeving Leefbaarheid: opgenomen worden in de gemeenschap draagt bij aan erkenning en gezondheid. Burgerinitiatieven sluiten hierop aan. BrabantAdvies

17 Economie Globalisering zet door (IT) Wereldwijde arbeidsdeling Brabant 3 e exporteur NL (exportquote 23%) 1.500 buitenlandse bedrijven (100.000 werknemers) Groei internationale zelfstandigen + 107% (2011-2013) BrabantAdvies

18 Casus ASML 14.400 werknemers / 8.500 in Veldhoven 20% niet uit Nederland 87 nationaliteiten Veelal woonachtig in de regio Eindhoven Verblijf > 3 jaar of langer BrabantAdvies

19 Arbeidsmarkt Beroepsbevolking krimpt (2010), internationale populatie stijgt snel 5% arbeidsmigranten (70.000 migranten agro, logistiek, bouw) 11.300 internationale kenniswerkers (14%) Internationalisering is permanent gegeven (SER Brabant, 2008) ‘Georganiseerde gastvrijheid’, voorbeeld British Council BrabantAdvies

20 Onderwijs Internationale studenten in Brabant ca. 60.000 Groei tussen 2009 en 2013: + 21% Economie en Techniek populair Contact Avans en Fontys met COA Vluchtelingen in het MBO (publiek/privaat aanbod) Internationale schakelklassen (MBO/Praktijkonderwijs) Huidig opleidingsniveau asielzoekers: 36% HBO 36% MBO 28% LBO BrabantAdvies

21 Integraal handelingsperspectief Samenhang (psychische en fysieke) gezondheid van mensen, fysieke en sociale leefomgeving, onderwijs/werk/dagbesteding (hoop, perspectief en betekenisvol bezig zijn) Spreiding NB (burgemeesters gezamenlijk) Gezamenlijke aanpak in Brabant Dialoog voor nieuwe opvanglocaties Advies voor integrale aanpak korte en lange termijn BrabantAdvies

22 Voor meer informatie Leo Dubbeldam, SER Brabant 073 - 6806660 06 - 51351741 ldubbeldam@serbrabant.nl Marlie van Santvoort, Provinciale Raad Gezondheid 073 - 6120766 06 - 10724984 m.vansantvoort@provincialeraadgezondheid.nl BrabantAdvies


Download ppt "Vluchtelingen in Brabants perspectief Leo Dubbeldam, directeur BrabantAdvies BrabantAdvies."

Verwante presentaties


Ads door Google